5. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Člověk tlačí po vodorovných kolejích vozík hmotnosti 800 kg. Jakou práci vykoná po dráze 25 m, je-li koeficient tření 0,01 a je-li pohyb vozíku rovnoměrný?

 (1962 J)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já