1. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Kolik vody načerpá elektrické čerpadlo do nádrže ve výšce 20 m za 7 minut, má-li příkon 500 W a 60 % účinnost?

 (642 l)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já