5. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Těleso hmotnosti 200 g bylo vrženo svisle vzhůru rychlostí 40 m/s. Určete kinetickou energii, potenciální energii a celkovou mechanickou energii po uplynutí dvou sekund od začátku pohybu.

 (40 J, 120 J, 160 J)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já