6. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Beranidlo hmotnosti 300 kg padá z výšky 5 m. Při prvním nárazu zarazí kůl do hloubky 50 cm. Jak velká je odporová síla půdy?

 (32 373 N)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já