12. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Bomba hmotnosti 250 kg padá z výšky 800 m. Jaká je její potenciální a kinetická energie ve výšce 100 m nad povrchem Země ?

 (250 kJ, 1 750 kJ)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já