4. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Kámen hmotnosti 5 kg byl spuštěn z 30 m věže. Jaká byla jeho původní polohová energie? Jaké jsou obě mechanické energie na konci první sekundy? Jak velkou rychlostí dopadl na zem?

 (1471,5 J, 1230,9 J, 240,6 J, 24,3 m/s)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já