1) Zobrazení odrazem - př. 66 Předmět vysoký 1 cm stojí ve vzdálenosti 12 cm od vrcholu dutého zrcadla o poloměru křivosti 8 cm. Určete polohu a vlastnosti obrazu.

2) Zobrazení odrazem - př. 67 Předmět vysoký 1 cm stojí ve vzdálenosti 2 cm od vrcholu dutého zrcadla o poloměru křivosti 8 cm. Určete polohu a vlastnosti obrazu.

3) Zobrazení odrazem - př. 68

V jaké vzdálenosti od tváře je třeba umístit duté zrcadlo s ohniskovou vzdéleností 40 cm, aby obraz tváře byl dvojnásobně zvětšený?

(20 cm)4) Zobrazení odrazem - př. 71 Předmět vysoký 1 cm stojí ve vzdálenosti 4 cm od vrcholu vypuklého zrcadla o poloměru křivosti 20 cm. Určete polohu a vlastnosti obrazu.

5) Zobrazení odrazem - př. 72 Předmět vysoký 1 cm stojí ve vzdálenosti 8 cm od vrcholu dutého zrcadla o poloměru křivosti 6 cm. Určete polohu a vlastnosti obrazu.

6) Zobrazení odrazem - př. 73 Předmět vysoký 1 cm stojí ve vzdálenosti 3 cm od vrcholu dutého zrcadla o poloměru křivosti 10 cm. Určete polohu a vlastnosti obrazu.