V nádobě o vnitřním objemu 30 l je uzavřen plyn při tlaku 10 MPa. Jaký je jeho objem při normálním tlaku? Teplota plynu je stálá a plyn ideální.

 (2,96.103l)