Předmět vysoký 1 cm stojí ve vzdálenosti 12 cm od vrcholu dutého zrcadla o poloměru křivosti 8 cm. Určete polohu a vlastnosti obrazu.