Operační systém 4. část


  Jméno:  


1. Jakým způsobem označíte objekty, které spolu nesousedí
         Shift + levé kliknutí
         Ctrl + A
         Ctrl + levé kliknutí

2. Přiřaďte správně nejlepší způsob označení
        
        
        

3. Drag and Drop - Táhni a pusť
         Pokud soubor přetáhneme v rámci jednoho disku
         Pokud soubor přetáhneme mezi různými disky

4. Drag and Drop - Táhni a pusť
         Pokud držíme klávesu Shift vždy probíhá
         Pokud držíme klávesu Ctrl vždy probíhá

5. Přepínání klávesnice v ovládacích panelech nastavíme pod ikonou
        
        
        
        
        

6. Rychlost dvojkliku a záměnu tlačítek myši nastavíme pod ikonou
        
        
        
        
        

7. Rozlišení monitoru v ovládacích panelech nastavíme pod ikonou
        
        
        
        
        

8. Hvězdičková konvence
         * zastupuje
         ? zastupuje

9. Přiřaďte správné dvojice.
         libovolný soubor
         soubory začínající na p s libovolnou příponou
         soubory začínající na p s příponou mp3

10. Označte přípony komprimovaných souborů
         bmp
         rar
         zip
         txt

11. Označte soubory, které nemá smysl komprimovat (zip aj.)
         jpg
         bmp
         mpg
         txt
         mp3

12. Protože systém ukládá soubory po částech je třeba disk (netýká se flash, SSD disků)
         defragmentovat
         odvirovat
         prozkoumat

13. Windows Update je služba, která
         komprimuje velké soubory
         odstraňuje dočasné soubory
         defragmentuje disky
         aktualizuje systém Windows

 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Operační systém 4. část v 1.0 - zář 2011).