Linux


  Jméno:  


1. Tvůrcem jádra Linuxu je
         Bill Gates
         Linus Torvalds
         Steve Jobs

2. Linux ideově vychází z
         Windows
         DOSu
         Unixu

3. Linux lze ovládát pouze příkazovou řádkou a neexistuje grafické rozhraní.
         Ano
         Ne

4. Logem Linuxu je
        
        
        
        

5. V Linuxu se disky
         označují např. C: D: atd.
         připojují kamkoliv do adresářového stromu

6. V Linuxu je domovský adresář umístěn v
         Documents and Settings
         /home

7. V linuxu se mechaniky (např. DVD)
         nejčastěji připojují do adresáře /mnt
         označují např. E: F: atd.

8. Linux rozlišuje velikost písmen v názvech složek a souborů
         Ano
         Ne

9. Linux používá lomítko k oddělení složek
         \ obrácené
         / normální

10. Příkazy pro práci s adresáři: pwd, cd, mkdir, rmdir, rm, cp, mv
         zruší zadané prázdné adresáře
         zruší soubor
         změna aktualního adresáře bez parametrů domovský
         kopíruje soubory
         vytvoření adresáře
         vypíše cestu k aktuálnímu adresáři
         přesune soubory (přejmenuje)

11. Další příkazy: tree, ls, who, ps nebo top, man nebo info, whoami, cat nebo less, passwd
         vypíše seznam běžících procesů
         vypíše uživatelské jméno aktuálně přihlášeného uživatele
         nápověda
         seznam přihlášených uživatelů
         mění heslo uživatele
         vypisuje obsah textových souborů
         vypíše obsah adresáře jako strom
         vypíše obsah aktuálního adresáře

12. Příkaz chmod měnící přístupová práva (chmod a+rx public_html)
         povoleno čtení
         povolen zápis
         pro soubor povoleno spouštění pro adresář povoleno procházení
         vlastník – user
         skupina – group
         ostatní – other
         všichni – all
         přidat práva
         odebrat práva

 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Linux v 1.0 - bře 2009).