Gravitační pole


  Jméno:  


1. Je-li síla ve vzdálenosti 1 m rovna 20 N, pak ve vzdálenosti 2 m bude:
         20 N
         40 N
         10 N
         5 N
         80 N

2. Přiřaďte podle obrázku síly
         F2
         F1
         F3

3. Seřaďte tíhová zrychlení od největšího po nejmenší
         1.
         2.
         3.

4. Kde je tíhové zrychlení stejně velké jako gravitační zrychlení
         na rovníku
         na pólech
         ve Zlíně

5. Kde má tíhové zrychlení stejný směr jako gravitační zrychlení
         na rovníku
         ve Zlíně
         na pólech

6. Za homogenní tíhové pole považujeme pole
         v blízkosti povrchu Země
         ve velké vzdálenosti od Země např. vesmírná stanice

7. Volný pád je pohyb
         rovnoměrný
         rovnoměrně zrychlený

8. Vrh svislý vzhůru můžeme považovat za složený pohyb skládající se z pohybů
         pohyb rovnoměrný směrem vzhůru
         volný pád
         pohyb rovnoměrně zrychlený směrem vzhůru
         pohyb rovnoměrný směrem dolů

9. Vrh vodorovný můžeme považovat za složený pohyb skládající se z pohybů
         pohyb rovnoměrně zrychlený směrem vzhůru
         pohyb rovnoměrný vodorovným směrem
         pohyb rovnoměrný směrem dolů
         pohyb rovnoměrně zrychlený vodorovným směrem
         pohyb rovnoměrný směrem vzhůru
         volný pád

10. Těleso bylo vrženo svisle vzhůru rychlostí 40 m·s-1. Za jakou dobu bude ve výšce 60 m. Označte vztahy potřebné k vyřešení příkladu.
        
        
        
        
        

11. Ze vztahů , a vyjádřete úhlovou rychlost
        
        
        
        

12. Ze vztahu kde = 6,67.10-11 N.m2kg-2, MZ = 6.1024 kg, MM = 7,4.1022 kg, r = 3,8.108 m vypočítejte gravitační sílu.
         přibližně 2.1020 N
         přibližně 2.1022 N
         přibližně 2.1016 N
         přibližně 2.1018 N

 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Gravitační pole v 1.0 - říj 2008).