Keplerovy zákony


  Jméno:  


1. Doplňte
        Tělesa obíhají kolem Slunce po málo odlišných od kružnic. V jejichž společném ohnisku je Slunce.
2. Z druhého Keplerova zákona plyne
         rychlost planet je nejmenší v aféliu
         rychlost planet je konstantní
         obsahy ploch opsané průvodičem planet za jednotku času jsou konstantní
         rychlost planet je největší v perihéliu

3. Do třetího Keplerova zákona můžeme dosadit oběžné doby a střední vzdálenosti
         Země a jiné planety
         Země a jejího Měsíce
         Země a její družice
         oběžnic planet
         Měsíce planety a její oběžnice
         dvou planet

4. Z třetího Keplerova zákona plyne
        
        
        
        
        

5. Ze vztahu vypočítejte oběžnou dobu Jupiterova měsíce Kallisto,
který obíhá kolem Jupitera po kružnici o poloměru 1, 88.106km,
jestliže Jupiterův měsíc Europa obíhá po kružnici o poloměru 6,71.105km
a jeho oběžná doba je 3,55 dne.
         1,66 dne
         0,16 dne
         166,6 dne
         16,6 dne

 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Keplerovy zákony v 1.0 - pro 2008).