Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
 
https://www.vascak.cz/?id=2001
Laboratorní cvičení
 • Animace - úkoly
 1. Základní fyzikální měření (měření hrany hranolku)
 2. Výpočet fyzikální veličiny pomocí změřených veličin (výpočet objemu hranolku)
 3. Kinematika rovnoměrného a rovnoměrně zrychleného pohybu
 4. Měření součinitele smykového tření
 5. Studium přeměn mechanické energie
 6. Ověření pravidla pro rovnovážnou polohu páky
 7. Rovnováha na kladkostroji
 8. Určení rychlosti vytékající kapaliny otvorem
 9. Měření elektrického napětí, elektrického proudu a rezistance
 10. Ověření Ohmova zákona, stanovení charakteristiky lineárního odporu
 11. Určení charakteristiky žárovky
 12. Určení charakteristiky polovodičové diody
 13. Určení kapacity kondenzátoru měřením střídavého proudu a napětí
 14. Určení indukčnosti cívky střídavým proudem
 15. Určení setrvačné hmotnosti tělesa mechanickým oscilátorem
 16. Ověření vztahu pro periodu kyvadla
 17. Určení rychlosti zvuku kundtovou trubicí
 18. Určení indexu lomu skla a vody, určení mezního úhlu
 19. Určení vlnové délky pomocí optické mřížky
 20. Měření ohniskové vzdálenosti spojné čočky
 21. Určení měrné tepelné kapacity pevné látky pomocí směšovacího kalorimetru
 22. Určení povrchového napětí kapaliny
 23. Statistická povaha radioaktivní přeměny, ochrana před zářením
 24. Působení magnetického pole na dráhu částice beta