https://www.vascak.cz/?id=2109&k=9
Skládání a rozklad sil
Příklad  1. Na koncích tyče délky d působí kolmo k tyči dvě rovnoběžné síly o …
Příklad  2. Tři lidé nesou kládu délky l tak, že jeden ji nese vzadu a dva na …
Příklad  3. Dva pracovníci nesou břemeno na vodorovné tyči, přitom první nese dvakrát …
Příklad  4. Rozložte sílu 100 N na dvě navzájem kolmé složky tak, aby první svírala z …
Příklad  5. Těleso hmotnosti 18 kg visí uprostřed lana dlouhého 20 m. Lano je …
Příklad  6. Lampa hmotnosti 6 kg visí nad 8 m širokou ulicí na dvou lanech, která jsou …
Příklad  7. V jednom bodě pevného tělesa působí tři stejně velké síly 10 N tak, že …
Příklad  8. Na koncích nitě položené přes dvě kladky visí závaží 150 g a 200 g. Jaké …
Příklad  9. Dva dělníci nesou břemeno hmotnosti 120 kg na vodorovné tyči 2 m dlouhé. …
Příklad  10.  Jaký sklon musí mít nakloněná rovina, aby se pohybová složka tíhy tělesa …
Příklad  11.  Po nakloněné rovině délky 10 m a výšky 3 m se pohybuje těleso. Určete …
Příklad  12. Určete pohybovou a tlakovou složku tíhy tělesa, jejíž velikost je 520 N na …
Příklad  13. Dvě síly stejné velikosti 250 N svírají úhel 60°. Určete velikost …
Příklad  14. Určete výslednici sil 65 N a 72 N, jsou-li na sebe kolmé.  …
Příklad  15. Na těleso působí ve dvou bodech od sebe vzdálených 24 cm dvě síly 50 N a …
Příklad  16. Na těleso působí ve dvou bodech od sebe vzdálených 24 cm dvě síly 50 N a …
Příklad  17. Kovové pravítko délky 32 cm má hmotnost 400 g. Na jednom konci pravítka je …
Příklad  18. Kovové pravítko délky 32 cm má hmotnost 400 g. Na jednom konci pravítka je …
Příklad  19. Určete těžiště homogenního kotouče o poloměru R, do něhož byl vyvrtán …
Příklad  20. Jakými silami jsou napínána lana. Hmotnost klády 100 kg, hmotnost závaží …
Příklad  21. Jakou silou musí působit na lano, aby se kláda pohla. Hmotnost klády 100 …
Příklad  22. Jakou silou působí žebřík na stěnu. …
Příklad  23. Jakou silou je napínáno lano, které drží kládu, která se může otáčet? …
Příklad  24. Hmotnost závaží je 1kg. Závaží se zvedne o 1 cm. Jakou silou působí ruka, …
Příklad  25. Hmotnost závaží je 1kg, hmotnost volné kladky je 0,2 kg. Závaží se zvedne …
Příklad  26. Hmotnost závaží je 1kg, hmotnost volné kladky je 0,2 kg. Závaží se zvedne …
Kapitoly