https://www.vascak.cz/?id=2120&k=204
Plyny z hlediska molekulové fyziky
Příklad  1. V nádobě o objemu 1 l je oxid uhličitý o hmotnosti 0,001 g. Určete hustotu …
Příklad  2. Molekula kyslíku se pohybuje kolmo na stěnu nádoby rychlostí 461 m/s. …
Příklad  3. Jaký je tlak kyslíku v uzavřené nádobě při teplotě 0 °C, je-li jeho …
Příklad  4. Ideální plyn o hmotnosti 3,8.10-2 kg je uzavřen v nádobě o objemu 10 l a …
Příklad  5. Kolik molekul je za normálního stavu obsaženo v ideálním plynu o objemu 1 …
Příklad  6. Ideální plyn uzavřený v nádobě o vnitřním objemu 2,5 l má teplotu -13 °C. …
Příklad  7. Určete v litrech objem oxidu uhličitého o hmotnosti 1 g při teplotě 21 °C …
Příklad  8. Jak se změní objem ideálního plynu, jestliže se jeho termodynamická …
Příklad  9. Při tlaku 105 Pa a teplotě 15 °C má vzduch objem 2.10-3 m3. Jaký bude tlak …
Příklad  10. V nádobě o vnitřním objemu 8,3 m3je vodík o hmotnosti 0,2 kg a teplotě 27 …
Příklad  11. V nádobě o objemu 10 l je uzavřen kyslík o hmotnosti 12,8 g a teplotě 27 …
Příklad  12. V nádobě o vnitřním objemu 5.10-3 m3je uzavřen dusík při teplotě 39 °C a …
Příklad  13. V nádobě o objemu 1 l je uzavřen plyn, který je sloučeninou kyslíku a …
Příklad  14. Jaký je tlak vzduchu v pneumatice nákladního automobilu při teplotě 20 °C …
Příklad  15. Kolik molekul je v kulaté nádobě o vnitřním poloměru 3 cm naplněné …
Příklad  16. V nádobě je dusík o hmotnosti 10 kg při tlaku 10 MPa. Určete hmotnost …
Příklad  17. Ideální pyn má při teplotě 21 °C objem 1,4.10-2 m3a tlak 2.103 Pa. Jaký …
Kapitoly