https://www.vascak.cz/?id=2126&k=210
Kruhový děj s ideálním plynem
Příklad  1. Jakou práci vykoná vzduch o hmotnosti 1,3 g, jestliže se při stálém tlaku …
Příklad  2. Jakou práci vykoná plyn při stálém tlaku 0,15 MPa, jestliže se jeho objem …
Příklad  3. Jakou práci vykoná plyn, jestliže se jeho původní objem 0,2 m3 při stálém …
Příklad  4. Vodík má hmotnost 5 kg a teplotu 0 °C. Jak se zvýší jeho teplota při …
Příklad  5. Plyn přijal od ohřívače během jednoho cyklu teplo 7 MJ a předal …
Příklad  6. Vypočítejte termodynamickou tepelnou účinnost, pracuje-li stroj na …
Příklad  7. Jakou účinnost má parní turbína, která dodá 1 kWh energie spálením uhlí o …
Příklad  8. Parní turbína má pohánět čerpadlo vody ze studny o hloubce 20 m. Do …
Příklad  9. Jakou tepelnou účinnost má zážehový motor, ve kterém se výbuchem dosáhne …
Příklad  10. Jakou teplotu mají spalné produkty vyfukované z motoru o účinnosti 43 %, …
Příklad  11. Při výbuchu spalovacího motoru, který považujeme za děj izochorický, shoří …
Příklad  12. Vypočtěte výkon motocyklu, který za 1 hodinu spotřebuje benzín o objemu …
Příklad  13. Vypočtěte účinnost dvoudobého motoru, který při zkoušce výkonu spotřeboval …
Příklad  14. Vypočtěte teoreticky nejvyšší účinnost parního stroje, který odebírá páru …
Příklad  15. Pára přicházející do parní turbíny má teplotu 500 °C. Jakou teplotu má …
Příklad  16. U vznětového motoru o výkonu 200 kW se spotřebuje 38 % tepla na užitečnou …
Příklad  17. Vznětový motor při zkoušce výkonu spotřeboval za dobu 1 h palivo o …
Příklad  18. Automobil o hmotnosti 1000 kg se pohybuje rovnoměrným pohybem po silnici o …
Příklad  19. Vypočtěte spotřebu nafty proudového motoru, který se pohybuje rychlostí …
Příklad  20. Vypočtěte účinnost raketového motoru, který za dobu 2 min při výkonu 2.104 …
Příklad  21. Jaké teplo by odebrala chladiči chladnička pracující s účinností vratného …
Příklad  22. Tepelný zdroj motoru má teplotu 127 °C. Jaká musí být alespoň teplota …
Příklad  23. Jaké je největší možné množství tepla, které se může odebrat chladicímu …
Příklad  24. Teplota vzduchu vně vytápěné budovy tepelným čerpadlem je –8 °C, teplota …
Kapitoly