Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
 
https://www.vascak.cz/?id=2133&k=250
Elektrické pole
Příklad  1. Jak velkou elektrickou a gravitační silou na sebe působí dva elektrony ve …
Příklad  2. Dvě kuličky zanedbatelného objemu s elektrickými náboji stejné velikosti …
Příklad  3. Dvě kuličky zanedbatelného objemu s elektrickými náboji stejné velikosti …
Příklad  4. Dva stejné bodové náboje 5.10-8 C se odpuzují ve vzduchu silou 2,5.10-4 N. …
Příklad  5. Určete velikost intenzity elektrického pole v místě, kde na bodový náboj …
Příklad  6. Určete velikost intenzity elektrického pole ve vzdálenosti 30 cm od …
Příklad  7. V homogenním elektrickém poli o intenzitě 4.105 V/m je umístěn náboj 2,5 …
Příklad  8. Jakou práci vykoná síla, která přemístí částici s kladným elektrickým …
Příklad  9. Určete intenzitu elektrického pole mezi dvěma rovnoběžnými vodivými …
Příklad  10. Jaký potenciál má vodič, jestliže k přemístění náboje 50 μC z místa …
Příklad  11. Určete velikost intenzity elektrického pole mezi dvěma rovnoběžnými …
Příklad  12. V homogenním elektrickém poli intenzity 104 V/m se pohyboval elektron po …
Příklad  13. Určete plošnou hustotu elektrického pole náboje na povrchu kovové koule o …
Příklad  14. Plošná hustota elektrického náboje na povrchu kulového vodiče je 1 μC/m2. …
Příklad  15. Na jaký potenciál se nabije vodič o kapacitě 20 pF nábojem 1 μC?  …
Příklad  16. Jaká je kapacita deskového kondenzátoru, jehož obdélníkové desky o …
Příklad  17. Jakou energii má deskový kondenzátor o kapacitě 50 μF, který nabijeme na …
Příklad  18. Naše Země představuje záporně nabitou kouli o velikosti náboje 0,58 C. …
Příklad  19. V televizní obrazovce se používá k urychlování elektronů napětí 15 kV. Jak …
Příklad  20. Mezi dvěma vodorovnými deskami nabitého kondenzátoru, jejichž vzdálenost …
Příklad  21. K přenesení elektrického náboje 2.10-2 C z povrchu Země na vodivou kouli …
Příklad  22. Jakou kinetickou energii získá elektron v Roentgenově trubici, v níž je …
Příklad  23. Jakou kapacitu má kondenzátor, který se nábojem 2.10-4 C nabije na napětí …
Příklad  24. Jaký plošný obsah mají desky kondenzátoru se vzduchovým dielektrikem, …
Kapitoly