https://www.vascak.cz/?id=2134&k=251
Vzájemné působení elektrických nábojů
Příklad  1. Pro kyvadélko bylo měřením zjištěno, že m=0,23 g, l=50 cm, s=40 mm. Jak …
Příklad  2. Kolik elementárních nábojů má 1 coulomb? …
Příklad  3. Dva bodové elektrické náboje ve vzdálenosti 11 cm od sebe působí vzájemně …
Příklad  4. Svitkový kondenzátor má polepy o obsahu 0,1 m2. Vzdálenost polepů je 0,1 …
Příklad  5. Svitkový kondenzátor má polepy o obsahu 0,1 m2. Vzdálenost polepů je 0,1 …
Příklad  6. Vložením dielektrika do vzduchového kondenzátoru se jeho kapacita zvýší …
Příklad  7. Určete kapacitu deskového kondenzátoru o obsahu desek 0,01 m2. Desky jsou …
Příklad  8. V homogenním elektrickém poli intenzity 5,7 V/m se nachází elektron. …
Příklad  9. V homogenním elektrickém poli intenzity 5,7 V/m se nachází elektron. …
Příklad  10. V homogenním elektrickém poli intenzity 5,7 V/m se nachází elektron. …
Příklad  11. Na bodový náboj 5.10-9 C umístěný v elektrickém poli působí ve vakuu síla …
Příklad  12. Potenciál O daného bodu elektrického pole je 0,2 kV. Jaká práce byla …
Příklad  13. Určete poloměr koule, která by se nábojem 1 μC nabila na potenciál 1000 V …
Příklad  14. V jakém poměru se rozdělí náboj na dvě kovové koule o poloměrech 4 cm a 1 …
Příklad  15. Jaký potenciál je na povrchu kovové koule o poloměru 3 cm, jestliže byla …
Příklad  16. Jak velkým nábojem nabijeme kouli o poloměru 4,5 cm na potenciál 220 …
Příklad  17. Na jaký potenciál byla nabita mýdlová bublina o poloměru 3 cm, jestliže po …
Kapitoly