https://www.vascak.cz/?id=2143&k=301
Stacionární magnetické pole
Příklad  1. Jak velkou silou působí homogenní magnetické pole o magnetické indukci 2 T …
Příklad  2. Na přímý vodič,který svírá s indukčními čárami homogenního magnetického …
Příklad  3. Vzdálenost vodičů v kabelu, kterým prochází proud 25 A, je 5 mm. Jak …
Příklad  4. Dvěma přímými rovnoběžnými vodiči zapojenými do série procházel proud. …
Příklad  5. Určete proud, který prochází dlouhou válcovou cívkou, je-li velikost …
Příklad  6. Jakou rychlostí se pohyboval proton v magnetickém poli, jestliže jeho …
Příklad  7. Elektron vlétl rychlostí v do elektrického pole nabitého deskového …
Příklad  8. Jakým napětím získají elektrony s počáteční nulovou rychlostí rychlost 100 …
Příklad  9. Jakou rychlost má elektron, jestliže jejich kinetická energie je 1 …
Příklad  10. Elektron proniká do homogenního elektrického pole mezi deskami …
Příklad  11. Jakou silou působí homogenní magnetické pole o indukci 10 T na vodič s …
Příklad  12. Jak velká síla působí na přímý vodič délky 60 cm, jehož směr svírá se …
Příklad  13. Jakou délku má solenoid, jimž protéká proud 0,1 A a má 40 závitů, je-li v …
Příklad  14. Jakou silou působí magnetické pole s indukcí 0,2 T na elektron, který se …
Příklad  15. Dvěma velmi dlouhými přímými rovnoběžnými vodiči protékají proudy 10 A a …
Příklad  16. Dvěma rovnoběžnými vodiči vzdálenými 60 cm protékají souhlasné proudy 10 A …
Příklad  17. Jakou indukci má magnetické pole přímého vodiče ve vzdálenosti 10 cm od …
Kapitoly