https://www.vascak.cz/?id=2144&k=302
Nestacionární magnetické pole
Příklad  1. Jaký proud prochází tlumivkou o indukčnosti 4 H, jestliže magnetické pole …
Příklad  2. Do cívky, která má 12000 závitů, zasouváme severní pól tyčového magnetu. …
Příklad  3. Určete magnetickou indukci homogenního pole, ve kterém se přímý vodič o …
Příklad  4. Podle grafu závislosti magnetického indukčního toku na čase sestrojte graf …
Příklad  5. Vypočtěte magnetický indukční tok, který protéká plochou 13,2 cm2při …
Příklad  6. Podle grafu časové změny magnetického indukčního toku do sestrojte graf …
Příklad  7. Jak rychle se mění proud v cívce s vlastní indukčností 100 mH, jestliže …
Příklad  8. Určete vlastní indukčnost cívky, jestliže při změně proudu o 100 A za 1 s …
Příklad  9. Jaké je samoindukční elektromotorické napětí v cívce s vlastní indukčností …
Příklad  10. Je dán drát ve tvaru písmene U. K němu je vodivě připojen drát AB. Toto …
Příklad  11. Jaké je indukované napětí na koncích drátěné smyčky, jestliže indukční tok …
Příklad  12. V homogenním magnetickém poli o indukci 2 T se pohybuje vodič délky 1,5 m …
Příklad  13. Jak velikou silou působí zemské magnetické pole o intenzitě 16 A/m na …
Příklad  14. Jaká je magnetická indukce, když kruhovou plochou s poloměrem 5 cm …
Příklad  15. Letadlo letí vodorovně rychlostí 900 km/h. Vzdálenost koncových bodů …
Příklad  16. Přímý vodič se pohybuje konstantní rychlostí v homogenním magnetickém …
Příklad  17. Energie magnetického pole cívky s proudem 3 A je 36 mJ. Určete indukčnost …
Příklad  18. Určete indukčnost cívky, v níž za dobu 0,44 s vzroste proud z 0,2 A na 2,4 …
Příklad  19. Proud v cívce se rovnoměrně zmenšoval. Za dobu 0,06 s se zmenšil o 1,8 A. …
Příklad  20. Ke zdroji jsou připojeny dva tenké rovnoběžné vodiče, které svírají s …
Příklad  21. Na jaké napětí je třeba nabít kondenzátor o kapacitě 10 μF, aby se jeho …
Příklad  22. Cívkou o indukčnosti 2 mH prochází proud 0,5 A. Určete energii …
Příklad  23. Proud v cívce se rovnoměrně zmenšil o 1,8 A za dobu 2 s. Jaká byla …
Příklad  24. Určete velikost elektromotorického napětí indukovaného v křídlech letadla …
Příklad  25. Osa kruhového závitu svírala s indukčními čárami homogenního magnetického …
Kapitoly