https://www.vascak.cz/?id=2148&k=401
Světlo a záření Základní pojmy
Příklad  1. Na dně jezera leží předmět, který pozorujeme jednak ve směru kolmém na …
Příklad  2. Na dně nádoby naplněné vodou do výšky 10 cm je umístěn bodový zdroj …
Příklad  3. Mezní úhel na rozhraní mezi lihem a vzduchem je 47°. Určete index lomu …
Příklad  4. Určete mezní úhel rozhraní skla o indexu lomu 1,5 a …
Příklad  5. Pod jakým úhlem vzhledem k vodorovné rovině vidí potápěč zapadající …
Příklad  6. Načrtněte chod paprsku dopadajícího na hranol o lámavém úhlu 60° pod úhlem …
Příklad  7. Určete mezní úhel pro světlo fialové, n=1,34, přechází-li světlo z vody do …
Příklad  8. Určete mezní úhel pro světlo červené, n=1,33, přechází-li světlo z vody do …
Příklad  9. Odražený a lomený paprsek jsou navzájem kolmé. Určete úhel dopadu, …
Příklad  10. Monochromatický paprsek dopadá kolmo na boční stěnu hranolu ve vzduchu a …
Příklad  11. Třpyt diamantu způsobuje malý mezní úhel 24°36'. Vypočítejte index lomu …
Příklad  12. Paprsek dopadá na rozhraní dvou prostředí pod úhlem 30° a láme se pod …
Příklad  13. Určete index lomu oleje, jestliže paprsek přecházející z oleje do vody má …
Příklad  14. Na hladině jezera plove dřevěný kotouč o poloměru 8,0 m. Určete poloměr …
Příklad  15. Při Fizeauově pokusu mělo kolo 720 zubů, vzdálenost kola od zrcadla byla 8 …
Příklad  16. Na břehu rybníka stojí stožár veřejného osvětlení, jehož lampa je ve výšce …
Příklad  17. Sluneční paprsky je možno přibližně považovat za rovnoběžné. Jak vysoký je …
Příklad  18. Při jakém úhlu dopadu nastává úplný odraz, jestliže světlo prochází z vody …
Příklad  19. Při jakém úhlu dopadu nastává úplný odraz, jestliže světlo prochází ze …
Příklad  20. Na skleněnou desku tloušťky d s indexem lomu n dopadá ze vzduchu světelný …
Příklad  21. Světelný rok je dráha světla za jeden tropický rok …
Příklad  22. Sklo, z něhož je vyroben půlválec určený pro demonstraci lomu světla, má …
Příklad  23. Žluté světlo sodíkové lampy dopadá ze vzduchu …
Příklad  24. Index lomu ledu je 1,31, vody 1,33, oleje 1,47, skla 1,51. Jaká je …
Příklad  25. Rychlost červeného světla ve skle je 199 200 km/s, fialového světla 196 …
Příklad  26. Za jakou dobu dorazí na naši Zemi světlo ze Slunce?  …
Kapitoly