https://www.vascak.cz/?id=2160&k=415
Astronomie
Příklad  1.  Supernova v mlhovině IC 4182 při výbuchu zvýšila svou zdánlivou velikost …
Příklad  2. Absolutní hvězdnou velikost 1M by měla hvězda, kdyby ji příslušela …
Příklad  3. Froxima Centauri je od Slunce vzdálena 1,3 pc a má zdánlivou hvězdnou …
Příklad  4. Radiální rychlosti metagalaktických mlhovin dosahuji 73 000 km/s. Určete …
Příklad  5. Pohližíme-li na Mléčnou dráhu od jejího severního pólu, otáčí se ve směru …
Příklad  6. Pro jasnost hvězd se užívá stupnice, kterou zavedl již Ptolemaios, který …
Příklad  7. V astronomii se často udávají vzdálenosti hvězd ve světelných …
Příklad  8.  Jednou z nejdůležitějších délkových jednotek používaných v astrofyzice …
Příklad  9. Jak velká je parabolická rychlost pro částici na povrchu pulsaru jehož …
Příklad  10. Předpokládá se, že hvězdy o hmotnosti větší než dvojnásobek hmotnosti …
Příklad  11. Povrchové vrstvy hvězd …
Příklad  12. Zářivý výkon hvězdy je přímo úměrný obsahu jejího povrchu a čtvrté mocnině …
Příklad  13. Vypočítejte, kolikrát je na Zemi jasnost Slunce jS větší než jasnost jH …
Příklad  14.  Vypočítejte poměr jasnosti J hvězdy vzdálené R = 10 pc, a jasnosti j …
Příklad  15. Hvězda o absolutní hvězdné velikosti M0 = 0 mag má zářivý výkon L0 = …
Příklad  16. Hvězda Pollux je od nás vzdálena 11 pc a její úhlová rychlost na hvězdné …
Příklad  17. Poloměr jádra železa je r Fe = 5,6.10 …
Příklad  18. Hmotnost jádra je l,0078m u a hmotnost …
Příklad  19. Předpokládejte, že všechny hvězdy jsou přesně stejné a že jsou rovnoměrně …
Příklad  20. Vypočítejte dobu, za kterou Slunce oběhne celou Galaxii dokola. Rychlost …
Příklad  21.  První známý kvazar, označovaný 3C 273, má pozorovanou hvězdnou velikost …
Příklad  22. Předpokládejte, že poloměr nafukovaného kulového balonu se rovnoměrně …
Příklad  23. Předpokládejte, že se všechny galaxie pohybují přesně podle Hubbleova …
Kapitoly