https://www.vascak.cz/?id=2205
YouTube


ODKAZY
Rande s Fyzikou - iVysílání
Rande s Fyzikou
Dobré vědět
Polopatě na fyziku
Edisco
Edisco
Anna Kufová
Anna Kufová
Milujeme vědu
Milujeme vědu
Základy Elektrotechniky
Názorná elektrotechnika
Otevřená věda
Otevřená věda
Astro Krúžok
Astro Krúžok
Byl jednou jeden vynálezce
Byl jednou jeden - Hello Maestro
Physics Videos
Physics Videos by Eugene Khutoryansky
Mechanika
Zrychlení
John Paul Stapp Fastest man on Earth
Dostředivé zrychlení
Moonraker (2/10) Movie CLIP - The Centrifuge (1979)
Setrvačnost
A Baffling Balloon Behavior
Kladka pevná
Úraz Bebino
Newtonova kolébka
Kinetic Light Newton's Cradle from ThinkGeek
ZZE
Physics Ball Test Gone Wrong
Těžiště
Pokus záhadné těžiště
Jednoduché stroje
Jednoduché stroje 2 - Jednozvratná páka
Moment setrvačnosti
Anti-Gravity Wheel?
Archimédův zákon
1969 Jiří Grossmann a Miloslav Šimek - Archimedův zákon
Pascalův sud
Pascal's Blaising Barrel - Exploding Glass Barrel with Water Pressure
Bernouliho rovnice
Bernoulliho rovnice
Bernoulliho rovnice
Bernoulli's Principle
Torricelliho pokus
Torricelliho pokus
Gravitační pole
Keplerovy zákony
Kepler's Laws All Three
Volný pád
Hammer vs Feather - Physics on the Moon
Mechanické kmitání a vlnění
Machovo kyvadlo
Ghent Light Festival
Rázová vlna
TOP 7 INSANE SONIC BOOMS ON CAMERA
Mechanické vlnění
Mechanické vlnění
Stojaté vlnění
Badatelna – 23. díl: Jak si zahrát flétnou na plamenomet (Rubensova trubice)
Rezonance
Tacoma Bridge
Molekulová fyzika a termika
Molární veličiny
Jak vypočítat molární hmotnost, látkové množství a Avogadrovo číslo? Jo a spousta koček!
Teplotní roztažnost pevných těles
Teplotní roztažnost pevných těles
Teplotní roztažnost látek
Fyzikální pokusy ze SSPŠ
Teplota tání
Badatelna – 14. díl: Proč se v zimě solí silnice (teplota tání)
Absolutní nula
Můžeme snižovat teplotu donekonečna? | Absolutní nula
Termokamera
People farting on thermal camera in public!
Proudový a raketový motor
Proudový a raketový motor - Fyzika 8
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile/Energie z ničeho? - P²
Pevné látky, kapaliny a plyny
Pevné látky, kapaliny a plyny jako částicové modely
Povrchové napětí vody
Pokusy nás baví 8 - Povrchové napětí vody
Povrchové napětí vody
Badatelna – 13. díl: Proč drží sponky na hladině (povrchové napětí)
Povrchové napětí vody
Badatelna -- 16. díl: Proč drží bubliny pohromadě a jak foukat velké
Kapilární jevy
Fyzika - 7. ročník, kapilární jevy
Kapilární jev
Kapilární jev - Aleš T. Pilgr
Lis
Top 100 Best Hydraulic Press Moments | Satisfying Crushing Compilation
Elektřina a magnetismus
Baterie
NEZkreslená věda III: O bateriích
Galvanický článek
Jak funguje baterie (galvanický článek)
Akumulátory
Pitva: akumulátory
Bramborové hodiny
Potato Clock
Elektromagnetismus
Badatelna -- 17. díl: Jak funguje magnetický vláček?
Elektromagnetická indukce
Badatelna – 26. díl: Jak funguje elektrická kytara (elektromagnetická indukce)
Elektromagnetické spektrum
Všechny druhy světla | Elektromagnetické spektrum
Stojaté elmg vlny
Standing Electromagnetic Waves
Polovodiče
NEZkreslená věda II: 4. Vodí - nevodí polovodič?
Polovodiče
Jak fungují tranzistory
Tranzistor
Počítače 1/6: Ta nejdůležitější součástka
Optika
Geometrická optika
Geometrická optika | 23. kapitola učebnice fyziky | E-manuel
Světlo
Co je vlastně světlo? | Vlnově-částicová dualita
Duha 1
Jak vzniká duha... a kolem ní druhá
Duha 2
Co možná nevíte o duze?
Optické iluze
TOP 5 NEJZAJÍMAVĚJŠÍ OPTICKÉ ILUZE
Vlnová optika
Vlnová optika
Rozptyl světla
Badatelna – 20. díl: Proč je nebe modré (rozptyl světla)
Difrakce
Difrakce domácí (jak funguje ohyb světla)
Princip hologramu
Princip hologramu
Elektromagnetická vlna - polarizace
Linear, Circular and Elliptical in a Single Shot
Stáčení roviny polarizace
Stáčení roviny polarizace
Jak vznikají fotony a na co je potřebujeme?
Jak vznikají fotony a na co je potřebujeme?
Speciální teorie relativity
STR
O teorii relativity – NEZkreslená věda III
Speciální teorie relativity
Jak zpomalit čas? | Speciální teorie relativity
Obecná teorie relativity
Co je to gravitace? | Obecná teorie relativity
Cestování časem
Proč ještě neumíme cestovat časem? | Astrofyzika
Kvantová fyzika
Fotoelektrický jev?
Co je fotoelektrický jev?
Částice vs. vlny
1/3: Částice vs. vlny | Úvod do kvantové fyziky
Vlnová funkce
2/3: Kde jsou, když se nikdo nedívá? | Úvod do kvantové fyziky
Kvantové důsledky
3/3: Tunelování, provázanost a kočka | Úvod do kvantové fyziky
Atomová fyzika
Atom
Co je atom? – NEZkreslená věda II
Periodická tabulka prvků
Maturitní otázka 3: Periodická tabulka prvků
Chemická vazba
Maturitní otázka 2 - Chemická vazba
LASER 1
Princip fungování laseru
LASER 2
ELI Jak funguje laser
LASER 3
Kvantová fyzika 7: Emise záření a LASERy
LASER 4
Jak funguje laser? - Vědecké kladivo
Jaderná fyzika
Radioaktivita
Radioaktivita – NEZkreslená věda II
Co je Radiace?
Co je Radiace? – Vědecké kladivo
Radioaktivita
Chemická Nalejvárna – Radioaktivita
Poločas rozpadu
Chemická Nalejvárna – Poločas rozpadu
Stavba atomu - prvek, izotop, nuklid, iont
Chemická Nalejvárna – Stavba atomu
Jak funguje Slunce?
Jak funguje Slunce? - Vědecké kladivo
Jak se obohacuje uran?
Jak se obohacuje uran? - Vědecké kladivo
Jak zastavit radiaci?
Jak zastavit radiaci? - Vědecké kladivo
Jak se projevuje otrava radiací?
Jak se projevuje otrava radiací? - Vědecké kladivo
Jaderna_elektrarna
Jak funguje jaderná elektrárna – NEZkreslená věda I
TOKAMAK
Rozkládací model TOKAMAKu znázorňuje, jak funguje zařízení pro výzkum řízené termojaderné fúze.
Jak funguje atomová bomba?
Jak funguje atomová bomba - Vědecké kladivo
Jak funguje vodíková bomba?
Jak funguje vodíková bomba? - Vědecké kladivo
Částicová fyzika
Částicová fyzika: standardní model částic a detekce mionů
Urychlovač částic
URYCHLOVAČ ČÁSTIC – NEZkreslená věda VI
Z čeho se skládá proton?
Z čeho se skládá proton? - Vědecké kladivo
Co je Higgsův Boson?
Co je Higgsův Boson? - Vědecké kladivo
Základní interakce
Co jsou základní interakce - Vědecké Kladivo
Hmotnost
Odkud se bere naše HMOTNOST? | Kvantová fyzika
Astronomie
Pohyb planet a sluneční soustavy
Pohyb planet a sluneční soustavy
Jak rychle se pohybujeme i když jenom sedíme?
JAK RYCHLE SE POHYBUJEME I KDYŽ JENOM SEDÍME?
Na výlet do vesmíru
Na výlet do vesmíru
Sluneční soustava
SLUNEČNÍ SOUSTAVA - Dokument (2020)
Parsek - jednotka z lepší společnosti
Parsek
Jak měříme vesmírné vzdálenosti?
Jak měříme vesmírné vzdálenosti?
Černá díra
Co je uvnitř ČERNÉ DÍRY? | Astrofyzika
Vesmír
Jak vznikl vesmír – NEZkreslená věda I
Hvězdy
Od atomu vodíku k neutronové hvězdě | Astrofyzika