https://www.vascak.cz/?id=5552&language=cz
Známkování (Android)
Android
Aplikace pro Android

 • různé typy známkování
 • vyvolání žáka Text To Speech
 • import a export známkování (Bakaláři)
Nápověda k aplikaci

Důležité informace


Instalace: 
Otevřít
QR kód
                             

Popis aplikace

Obsah

aplikace umožňuje:
 • vytvořit třídy s různým typem známkování
 • načíst a odeslat třídy v tabulkách MS Excel programu Bakaláři
 • nahodné vyvolání žáka pomocí hlasového modulu Text To Speech (já používám SVOX Mobile Voices hlasový modul Iveta)
 • známkovat žáky hromadně
 • import a export známkování ve formátech
  • Bakaláři xls - MS Excel Bakaláři
  • XLS xls - MS Excel
  • CSV csv - varianta se středníkem
  • SQL sql - pouze jednoduchý import
  • SQLite db – interní databázový soubor SQLite, používaný Androidem

Menu

Důležité informace Důležité informace

 • Nejdříve nastavte systém známkování pro vaše třídy.
 • Pokud používáte program Bakaláři
  • Aplikace pracuje pouze s verzí MS Excel 93-2003 (pokud nastane problém, ujistěte se otevřením v Excelu).
  • Aplikace importuje pouze jednotlivé sešity.
  • nastavte vámi zvolený systém v menu Nastavení - Aplikace Bakaláři - Systém známkování.
  • Ujistěte se, že odpovídá vašemu nastavení Bakalářů. (Pro učitele SPŠ Zlín je systém Česká republika již nastaven.)
  • Nastavte počet známek v menu Nastavení - Aplikace Bakaláři - Počet známek.
  • Naimportujte excelovské tabulky a neměňte kód třídy, kódy žáků, ročník, skupinu, předmět a pololetí
  • Na třetím řádku nelze používat popisky, musí zůstat Z1 Z2 Z3 etc.
  • Lze používat pouze známky, žádné symboly N - neklasifikován apod.
 • Ostatní systémy známkování můžete odstranit.
 • Pokud změníte systém (na systém s menším počtem známek nebo vah) u třídy se známkami, může dojít k tomu, že se některé známky nebudou správně zobrazovat. Známky butete muset ručně opravit.
Export Bakaláři
Menu

Hlavní okno Známkování

kliknutím na:
 • zkoušení náhodné vyvolání žáka
 • sestupně známky seřadit od poslední
 • vzestupně známky seřadit od první
 • kalendář známky zobrazit podle data
 • kalendář známky zobrazit hustě
 • průměry zobrazit průměry
 • známky zobrazit známky
 • Rozpisy  aplikace Rozpisy (je-li je nainstalována, nebo jiná, kterou jste zvolili)
 • Škola  aplikace Škola (je-li nainstalována, nebo jiná, kterou jste zvolili)
 • chybí aplikace  chybí aplikace, lze zvolit jinou
 • výběr dalších známkování výběr dalších známkování
tažením:
 • šířka sloupce nastavení šířky sloupce - vodorovně, velikost písma svisle (násobek 1,5)
kliknutím v tabulce:
 • editace žáka
 • vložení známky
 • editace známky
 • informace o sloupci známek, je-li nastaven kalendář

Menu

Nastavení Nastavení

 • formát času 13:00 nebo 01:00 odp.
 • velikost písma v buňce, lze také v tabulce pomocí posun
 • tučné písmo v buňce
 • určuje, zda je nastavena aplikace Škola nebo lze zvolit jinou
 • určuje, zda je nastavena aplikace Rozpisy nebo lze zvolit jinou
 • název 1. položky titulku
 • název 2. položky titulku
 • název 3. položky titulku
 • počet desetinných míst u vypočítaných průměrů
 • záloha určuje, zda se má před každým importem vytvořit záloha Znamkovani_Zaloha.db ve složce school_data
 • způsob exportu
  • ukázat výsledek – spustí se aplikace asociovaná s exportovaným souborem
  • odeslat výsledek – nabídne možnost odeslání např. na Google Drive
  • nastavení barev – formát HTML nebo JAVA
 • Aplikace Bakaláři - viz Důležité informace
 • www.vascak.cz – domovská stránka aplikace

Menu

Nastavení známkování Nastavení známkování

 • Nastavení známek nastavení známek
  • symbol známky
  • hodnota známky
  • přidat známku
  • odstranit známku
 • Nastavení vah nastavení vah
  • symbol váhy
  • popis váhy
  • hodnota váhy
  • barva váhy
  • přidat váhu
  • odstranit váhu
 • Nastavení průměrů nastavení průměrů
  • hodnota průměru
  • barva průměru
  • přidat průměr
  • odstranit průměr
 • v menu lze přidat, nebo editovat známkování
  • název známkování
  • nastavit vzestupně - menší známka je lepší nebo obráceně
Vybrané známkování je třeba potvrdit kliknutím na Potvrdit.
Menu

Vytvořit, změnit třídu Vytvořit Změnit

 • 1. položka titulku
 • 2. položka titulku
 • 3. položka titulku
 • pololetí
 • systém známkování
 • obrázek třídy
 • barva záhlaví
 • barva textu v záhlaví
 • Aplikace Bakaláři - pouze pokud používáte
  • kód třídy - najdete v tabulce Bakaláři, při importu se doplní automaticky

Menu

Editace žáka

 • katalogové číslo - musí být jedinečné
 • příjmení
 • jméno
 • poznámka - zobrazí se po kliknutí na žáka a také jako symbol Info
 • kód žáka - pouze pro uživatele programu Bakaláři, neměnit, při importu tabulky programu Bakaláři se nastaví automaticky
 • editovat uložit  zpět zpět

Menu

Vyvolání žáka

 • návěští editace uvodní a závěrečné fráze (každá fráze na novém řádku)
  • uvodní fráze - soubor header.txt ve složce school_data
  • závěrečná fráze - soubor footer.txt ve složce school_data
 • Zvuk vysloví frázi
 • další - náhodný žák
 • výslovnost
  • soubor pronunciation.txt ve složce school_data
  • např. Nicol=Nikol, aby jazykový modul četl česky (každá změna na novém řádku)

Menu

Vložení, editace známky

 • váha nejdříve nastavte váhu, potom zvolte známku
 • editovat editovat známku
 • přidat přidat známku
 • odstranit odstranit známku
 • datum - změnit datum známky

Menu

Menu Více… Více…

 • známkovat všechny známkovat všechny
 • vyprázdnit známkování vyprázdnit známkování – třída zůstane, ale bez známek
 • vyprázdnit všechna známkování vyprázdnit všechna známkování – třídy zůstanou, ale bez známek
 • odstranit známkování odstranit známkování (třídu)
 • odstranit všechna známkování odstranit všechna známkování (všechny třídy)
 • import známkování import známkování
 • export známkování export známkování

Menu

Známkování všech žáků Známkování všech žáků

 • známkování probíhá obdobně jako v tabulce
 • oznámkovaný žák zčerná a přesune se do spodní části tabulky
 • přes menu lze oznámkovat zbývající žáky stejnou známkou

Menu

Výběr třídy Výběr třídy

 • třídění třídění podle 1. položky titulku
 • třídění třídění podle 2. položky titulku
 • třídění třídění podle 3. položky titulku
pokud přejdete na aplikaci z aplikace Škola objeví se:
 • propojit kliknutím propojíte s buňkou Školy

Menu

Výběr obrázku

obrázky lze stáhnout do aplikace:
 • Internet z Internetu
 • Android z SD karty v telefonu
 • nebo použít následující (tyto nejde smazat)
  • škola škola  třída třída  učitel učitel  učitelka učitelka  žák žák  žákyně žákyně
stažený obrázek vyberete kliknutím
 • označit obrázky označit obrázky
 • smazat obrázky smazat označené obrázky

Menu

Import dat import známkování

Ukázka souborů pro import:
 • tyto soubory obsahují všechna známkování
 • kromě SQL importu se odstraní všechna známkování a potom se importují nové
 • pokud zvolíte import pouze jednoho známkování (není v ukázce), tak se přepíše aktuální, přičemž nezáleží na id známkování

Menu

Struktura tabulek

struktura tabulek je v souboru sql – pouze jednoduchý import

classes
 • id_class - číslo třídy, musí být větší než nula
 • title1 - 1. položky titulku
 • title2 - 2. položky titulku
 • title3 - 3. položky titulku
 • year - pololetí, popis období
 • colorbg - barva záhlaví ve formátu HTML nebo JAVA lze nastavit v Nastavení
 • colorfg - barva textu v záhlaví
  • 0 - bílá
  • 1 - černá
 • image - obrázek lze nastavit
  • cesta k obrázkům/obrazek - cestu zjistíte v Menu při importu
  • škola R.drawable.i48_icon
  • třída R.drawable.i48_class
  • učitel R.drawable.i48_ucitel_1
  • učitelka R.drawable.i48_ucitel_2
  • žák R.drawable.i48_zak_1
  • žákyně R.drawable.i48_zak_2
 • id_grades - systém známkování z tabulky table_grades
 • id_weight - aktuálně používaná váha
 • code - kód třídy, jen pro program Bakaláři

class_assessment
 • id_class - číslo třídy, musí být větší než nula
 • surname - příjmení
 • name - jméno
 • code - kód žáka, jen pro program Bakaláři
 • note - poznámka

table_assessment
 • id_class - číslo třídy, musí být větší než nula
 • id - číslo žáka, musí být větší než nula
 • id_order - pořadí známky
 • datetime - datum ve formátu yyyy-MM-dd HH:mm:ss např. 2012-09-02 16:52:00
 • id_grade_g - id známky systému známkování
 • id_grade_w - id váhy systému známkování

table_grades
 • id_grades - systém známkování, kladné číslo
 • name - název známkování
 • sorting
  • 1 menší známka je lepší
  • 1 větší známka je lepší
  menší známka je lepší nebo obráceně

table_grade
 • id_grades - systém známkování, kladné číslo
 • id_grade - id známky, kladné číslo
 • letter - symbol známky
 • value - hodnota známky

table_weight
 • id_grades - systém známkování, kladné číslo
 • id_grade - id váhy, kladné číslo
 • weight - hodnota váhy
 • color - barva váhy
 • letter - symbol váhy
 • description - popis váhy

table_average
 • id_grades - systém známkování, kladné číslo
 • id_grade - id průměru, kladné číslo
 • average - hodnota průměru
 • color - barva průměru

Menu

Struktura složek na kartě Android

 • school_data
  • bakalari
  • csv
   • Rozpisy
   • Rozvrhy
   • Znamkovani
  • db
   • Rozpisy
   • Rozvrhy
   • Znamkovani
  • html
   • Rozpisy
   • Rozvrhy
   • Znamkovani
  • photo
  • sql
   • Rozpisy
   • Rozvrhy
   • Znamkovani
  • xls
   • Rozpisy
   • Rozvrhy
   • Znamkovani

Menu

Další jazykové verze

i18n Další jazykové verze lze vytvořit, případně opravit anglickou nebo slovenskou.