Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
 
https://www.vascak.cz/?id=6014
Fyzika LYT 4. ročník

Písemky


Gravitační pole


Keplerovy zákony


Obsah

I. SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY
 • prostor a čas v klasické fyzice
 • vznik speciální teorie relativity
 • relativnost současnosti, dilatace času, kontrakce délek
 • relativistická hmotnost a hybnost
 • vztah mezi energií a hmotností tělesa
II. FYZIKA MIKROSVĚTA
1. Kvantová fyzika
 • fotoelektrický jev, Einsteinova rovnice
 • Comptonův jev
 • korpuskulární a vlnová povaha záření a částic
2. Fyzika elektronového obalu
 • elektronový obal, kvantování energie
 • kvantově mechanický model atomu vodíku
 • periodická soustavav
 • emise a absorpce světla atomem, laser
3. Jaderná fyzika
 • složení jádra, hmotnostní úbytek, vazebná energie
 • radioaktivita, zákony radioaktivních přeměn
 • jaderné reakce
 • tokamak, jaderný reaktor, jaderná elektrárna
 • využití radionuklidů
 • základní a elementární částice
III. ASTROFYZIKA
1. Sluneční soustava
 • pohyby planet
 • planety zemského typu, obří planety
 • Země, Slunce
2. Hvězdy
 • charakteristiky hvězd
 • vznik a vývoj hvězd
3. Vesmír
 • galaxie a skupiny galaxií, rozpínání vesmíru
 • vývoj vesmíru
IV. ZÁVĚR FYZIKY
 • mechanický obraz světa
 • elektrodynamický obraz světa
 • kvantový obraz světa

Písemky


Úvod do teorie relativity Kinematika


Úvod do teorie relativity Dynamika

Kvantová fyzika


Jaderná fyzika