https://www.vascak.cz/?id=6051
Informatika - teorie 1. ročník

Obsah

1. Historie výpočetní techniky (2)
 • Zlomové události vývoje počítačů 1
 • Základní pojmy, komunikace, jednotky informace bit a byte 1
2. Číselné soustavy (5)
 • Převody mezi číselnými soustavami 3
 • Sčítání a odčítání binárních čísel, dvojkový doplněk 2
3. Internet (2)
 • Struktura internetu, historie, služby, možnosti připojení, přenosové rychlosti 1
 • Digitální stopa (vědomá/nevědomá) a její důsledky na soukromí 1
4. Hardware (9)
 • Neumannovo a Harvardské schéma počítače 1
 • Základní struktura počítače, počítačová skříň, chlazení 1
 • Základní deska, mikroprocesor 1
 • Paměti obecně, operační paměti 1
 • Sběrnice, pevný disk 1
 • Další paměťová média (historická i současná) 1
 • Grafická karta, zvuková karta, modem 1
 • Výstupní zařízení - monitor, tiskárna, plotter, dataprojektor, aj. 1
 • Vstupní zařízení - klávesnice, polohovací zařízení, scanner, aj. 1
5. Software (6)
 • Rozdělení softwaru, etické zásady a autorská práva 1
 • Operační systém 1
 • Organizace dat na disku, nejpoužívanější datové soubory (formáty) a programy 1
 • Přenos dat, kódování dat, kontrolní součet 1
 • Bezpečnost počítačových zařízení a dat, úskalí digitalizace 1
 • Bezpečné digitální prostředí 1
6. Počítačové a mobilní sítě (7)
 • Základní pojmy a prvky počítačových sítí 2
 • Síťová přenosová média 1
 • Struktura sítě LAN a Internetu, paketový přenos 2
 • Wi-fi sítě 1
 • Sítě mobilních telefonů a globální družicové polohovací systémy 1
7. Umělá inteligence (3)
 • Princip a využití umělé inteligence 1
 • Rozhodovací stromy 1
 • Myšlenkové a pojmové mapy 1