Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
 
https://www.vascak.cz/?id=6052
Informatika 1. ročník

Obsah

1. Obsluha počítače (2)
 • Řád učebny, počítač a jeho periferie, ergonomické a hygienické zásady září 1
 • Školní sítě, přihlášení do sítě, bezpečné heslo 1
2. Operační systém a základní práce s počítačem (12)
 • Operační systém, nastavení a ovládání, Plocha, nabídka Start a Metro, help, manuál 2
 • Data, soubor, složka, stromová struktura, hvězdičková konvence, antivir 1
 • Programy dodávané s operačním systémem říjen 1
 • Souborový manažer, Total Commander 1
 • Zabezpečení, archivace a komprese dat, přístupová práva, atributy 2
 • Příkazový řádek a jeho základní příkazy 5
3. Internet (10)
 • Struktura Internetu, historie, služby Internetu, možnosti připojení a přenosové rychlosti listopad 2
 • Internetový prohlížeč, katalogy a vyhledávače, efektivní vyhledávání informací 2
 • Cloud computing, Office 365, OneDrive 2
 • Elektronická pošta, poštovní klient prosinec 1
 • On-line komunikace (IP telefonie, VoIP, Skype), sociální sítě, LMS 1
 • Práce s informacemi, Microsoft OneNote, Wikimedia Commons 2
4. Textový editor Word (16)
 • Textový editor, popis, základní pojmy, ovládání, typografická a citační pravidla, šablony 1
 • Nalezení a nahrazení textu, kontrola pravopisu, nápověda, manuál 1
 • Karty a nastavení, typy písem, jejich instalace, velikosti a řezy, přenos textu z jiného zdroje leden 2
 • Formátování odstavců, odrážky a číslování, iniciála 2
 • Formátování stránky, náhled, obrázky a kliparty, kreslící funkce, vkládání rovnic 2
 • Tabulky, sloupce, hypertext únor 2
 • Záhlaví, zápatí, číslování stránek, náhled a tisk, tvorba a čtení PDF 2
 • Styly nadpisů, víceúrovňové číslování, automatický obsah 2
 • On-line vytváření dokumentů – Word Online 2
5. Tabulkový procesor Excel (18)
 • Tabulkový editor, popis, základní pojmy, ovládání, práce se sešitem a listy březen 2
 • Vkládání popisků a hodnot, automatické vyplňování dat, formát buněk a dat 1
 • Grafická úprava tabulky, ohraničení buněk, práce s řádky a sloupci 1
 • Vkládání grafiky a dalších objektů duben 1
 • Vzorce a základní funkce 5
 • Relativní a absolutní odkazy 3
 • Grafy a jejich úprava 4
 • Propojení sešitů a listů, tisk květen 1
6. Prezentace dat v PowerPointu (10)
 • Zásady úspěšné prezentace 2
 • Popis programu, základní pojmy, ovládání, postup při přípravě a tvorbě prezentací 1
 • Tvorba snímků 1
 • Grafická úprava prezentace červen 2
 • Přechody, efekty, animace, časování, odkazy a provázání, export do PDF 2
 • On-line vytváření prezentací – PowerPoint Online 2