Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
 
https://www.vascak.cz/?id=6053
Informatika 2. ročník

Obsah

1. Textový editor Word (10)
 • Tvorba stylů, nastavení, práce s nimi září 3
 • Týmová spolupráce, sledování změn 1
 • Tvorba formulářů 2
 • Hromadná korespondence 2
 • Export a import dat, propojení s dalšími aplikacemi a s Internetem 2
2. Tabulkový procesor Excel (12)
 • Vzorce, funkce s využitím relativní a absolutní adresace, kontingenční tabulky říjen 4
 • Zamknutí / odemknutí buňky a celého souboru, export a import dat 1
 • Podmíněné formátování, ověření dat 1
 • Databáze v tabulkovém procesoru – filtrování, řazení 2
 • Formuláře (tvorba a použití) 2
 • Makra 2
3. Počítačová grafika (26)
 • Základní terminologie z oblasti počítačové grafiky listopad 1
 • Rastrová, vektorová a 3D grafika 1
 • Grafické formáty a barevné modely, barevná věrnost (kalibrace) 1
 • Získávání digitálních obrázků – vyhledávání, skenování, digitální fotografie 3
 • Základní úpravy fotografií – rozlišení, změna rozměrů, otáčení, barevná hloubka 1
 • Oříznutí, jas, kontrast, barevné podání obrázku, redukce červených očí, redukce šumu 3
 • Vrstvy, masky, efekty, filtry, průhlednosti prosinec 3
 • Klonovací razítko a další nástroje 1
 • Vektorová grafika, prostředí programu, nastavení stránky, základní kreslící pomůcky 2
 • Kreslení základních objektů, editace objektů a jejich tvarování 3
 • Vlastnosti objektů, řazení, umístění, zarovnání, průnik, sloučení, oříznutí leden 3
 • Křivky, práce s textem a bitmapou 3
 • Konverze mezi formáty, komprese dat, export do PDF 1
4. Multimédia (12)
 • Základní pojmy a principy multimédií, formáty (zvukových video souborů) 1
 • Převod mezi zvukovými soubory, kodeky 1
 • Práce s hudbou a zvukem v počítači 5
 • Práce s videem únor 5
5. Webové stránky (18)
 • Způsoby a zásady tvorby www stránek, struktura webu 1
 • Zásady HTML 5, validace 1
 • Textové tagy, hypertext 2
 • Obrázky a multimediální tagy – audio, video březen 3
 • Seznamy 1
 • Tabulky 1
 • Formuláře 2
 • Gramatika CSS, základní selektory 2
 • Vlastnosti CSS pro texty, obrázky, tabulky duben 2
 • Rozvržení stránky a objektů stránky pomocí CSS 2
 • Publikování na webu 1
6. Databáze (14)
 • Základní terminologie, oblasti použití relačních databází 2
 • Základní práce s databází, tabulkami, datový typy, indexování 2
 • Relace, referenční integrita, výrazy 2
 • Ověřovací pravidla, vstupní masky, třídění a filtrování dat, výpočty v databázi květen 3
 • Dotazy – výběrový, vytvářecí, aktualizační, odstraňovací, parametrický 4
 • Tvorba formulářů a podformulářů 1
7. Algoritmizace (10)
 • Algoritmus, definice, vlastnosti algoritmu, formy zápisu 1
 • Algoritmická úloha, proměnná, konstanta, identifikátor červen 1
 • Program, překladač, datové typy, příkaz dosazení 1
 • Typy rozkladů, základní algoritmické konstrukce 2
 • Přepis vývojového diagramu do programovacího jazyka 3
 • Sestavení vývojového diagramu pro jednoduchou úlohu 2