https://www.vascak.cz/?id=6061
Informatika LYT 1. ročník

Obsah

1. Obsluha počítače (2)
 • Řád učebny, ergonomické a hygienické zásady 1
 • Školní sítě, přihlášení do sítě, školní intranet, bezpečné heslo 1
2. Internet (6)
 • Efektivní vyhledávání informací, informační zdroje 1
 • Elektronická pošta 1
 • Teams, OneNote, Wikimedia Commons 2
 • Office 365 – OneDrive, Kalendář, Forms, aj. 2
3. Operační systém a základní práce s počítačem (6)
 • Data, soubor, složka, stromová struktura, hvězdičková konvence 1
 • Souborový manažer, Total Commander 1
 • Zabezpečení, archivace a komprese dat, přístupová práva, atributy 2
 • Příkazový řádek a jeho základní příkazy 2
4. Textový editor Word (18)
 • Textový editor, typografická a citační pravidla, šablony, tisk 1
 • Nalezení a nahrazení textu, kontrola pravopisu, nápověda, manuál 1
 • Formátování odstavců, formátování stránky, odrážky a číslování, iniciála 2
 • Tabulky, sloupce, vkládání, obrázků, rovnic, hypertextové odkazy 2
 • Záhlaví, zápatí, číslování stránek, náhled a tisk, tvorba a čtení PDF 2
 • Styly nadpisů, víceúrovňové číslování, automatický obsah 2
 • Tvorba stylů, nastavení, práce s nimi 2
 • Export a import dat, propojení s dalšími aplikacemi a s Internetem 2
 • Hromadná korespondence 2
 • Novinky ve Wordu 2
5. Tabulkový procesor Excel (24)
 • Tabulkový editor, základní práce se sešitem, listy a buňkami, tisk 2
 • Grafická úprava tabulky, formát buněk, automatické vyplňování dat 2
 • Zamknutí / odemknutí buňky a celého souboru, podmíněné formátování, ověření dat 2
 • Základní vzorce a funkce 4
 • Pokročilejší vzorce a funkce s využitím relativní a absolutní adresace 4
 • Filtrování a řazení dat v tabulkách 2
 • Grafy a jejich úprava 2
 • Vizualizace dat grafem s ohledem na jeho vypovídací schopnost 2
 • Kontingenční tabulky a grafy 2
 • Makra, propojení sešitů a listů 2
6. Prezentace dat v PowerPointu (12)
 • Zásady úspěšné prezentace 2
 • Tvorba snímků, grafická úprava prezentace 2
 • Přechody, efekty, animace, časování a další multimédiální prvky 2
 • Návrhář (Designer), Morph 2
 • Novinky v PowerPointu 2
 • Prezentace žáků 2