https://www.vascak.cz/?id=6071
Informatika - seminář 4. ročník

Obsah

1. Databáze (12)
 • Opakování, návrh struktury tabulek a jejich provázání 2
 • Rozšířené a složitější dotazy 2
 • Základní příkazy SQL 4
 • Formuláře a tiskové sestavy 2
 • Makra a spolupráce s jinými programy 2
2. Algoritmizace (20)
 • Základní algoritmické konstrukce - opakování 2
 • Konstanta, proměnná, datové typy, přiřazení, podprogramy 2
 • Tvorba okenních aplikací s jednoduchými datovými typy 16
3. Sítě a šifrování (4)
 • Digitální reprezentace a přenos informací, datové sítě a přenos dat 1
 • Bezdrátové sítě (Wi-fi) 1
 • Ochrana dat, šifrování, elektronický podpis 2
4. 3D tisk (16)
 • Vytváření 3D modelu 10
 • 3D tisk 6
5. Komplexní úlohy (8)
 • Textový editor, tabulkový procesor a prezentace 4
 • Počítačová grafika a webová stránka 4