Nakloněná rovina Vztažná soustava Rovnoběžník sil Posuvné měřítko Mikrometr Pohyb Rovnoměrný pohyb po kružnici Wattův odstředivý regulátor Kladka pevná a volná Kladkostroj Rovnováha na páce 1. Newtonův pohybový zákon 2. Newtonův pohybový zákon 2. Newtonův pohybový zákon 3. Newtonův pohybový zákon Setrvačná síla Setrvačná odstředivá síla Coriolisova síla Výtah Mechanická práce Pružná srážka Nepružná srážka Zákon zachování energie Maxwellovo kyvadlo Moment setrvačnosti Tření Tření a odpor vzduchu Newtonova houpačka Archimédův zákon Hydrostatický tlak Heronova fontána Karteziánek Vodováha Spojené nádoby Hydrostatické paradoxon Tlak Pumpa Ktesibios - hasičská stříkačka Pascalův zákon Hydraulický zvedák Bernoulliho rovnice Dynamický vztlak Těžiště Stabilita těles 1 Stabilita těles 2 Stabilita těles 3 Cavendishův experiment Newtonův gravitační zákon Intenzita gravitačního pole Centrální gravitační pole Homogenní gravitační pole Zeměpisné souřadnice Tíhové zrychlení Foucaultovo kyvadlo Beztížný stav Super výtah Volný pád Newtonova trubice Skládání pohybů Vrh vodorovný Padostroj Výtok kapaliny otvorem Vrh svislý Vrh šikmý Vrh šikmý - granát Trajektorie těles Newtonův kanón Geostacionární družice 1. Keplerův zákon 2. Keplerův zákon 3. Keplerův zákon – vnitřní planety 3. Keplerův zákon – vnější planety Sluneční soustava Měsíční fáze Souhvězdí Keplerovy zákony Hertzsprungův–Russellův diagram Oscilátory Pohyb po kružnici Harmonické kmitání Skládání kmitání Skládání kmitání o stejné frekvenci Skládání kmitání o blízké frekvenci Fáze kmitavého pohybu Obdélníkový kmit Blackburnovo kyvadlo Lissajousovy obrazce Tlumené kmity Nucené kmitání Matematické kyvadlo Matematické kyvadlo - Hřebík Matematické kyvadlo - Helikoptéra Mechanický oscilátor Mechanický oscilátor - Helikoptéra Spřažené oscilátory Odraz vlnění Lom vlnění Odraz na konci Stojaté vlnění Rezonance Rychlost zvuku Dopplerův jev Rázová vlna Huygensův princip Vlnostroj Stojaté vlnění Chladniho obrazce Machův vlnostroj Juliův vlnostroj Vlnění Zvuk Brownův pohyb Difuze Vzájemné působení částic Rozdělení molekul plynu podle rychlostí Galileův teploměr Teplotní stupnice Jouleův experiment Kalorimetr Skupenství Skupenství - voda Vnitřní energie Přenos energie prouděním Přenos energie zářením Přenos energie vedením Izotermický děj – Boyleův - Mariottův zákon Izobarický děj – Gay-Lussacův zákon Izochorický děj – Charlesův zákon Adiabatický děj Carnotův cyklus Parní lokomotiva Dvoudobý motor Čtyřdobý motor Vznětový motor Wankelův motor Perpetuum mobile Čínský ptáček (houpací čáp) Lednička Hookův zákon - 1 Hookův zákon - 2 Kapilární tlak Teplotní roztažnost Teplotní roztažnost Bimetal Bod varu - Atmosférický tlak Bod varu - Nadmořská výška Atmosférický tlak - Nadmořská výška Atmosféra Země Absolutní vlhkost Relativní vlhkost Rosný bod Coulombův zákon Wimshurstova indukční elektřina Van de Graaffův generátor Elektrické pole Náboj a pole Kondenzátor Napětí, proud a odpor Elektrický obvod Ohmův zákon Vnitřní odpor Kirchhoffovy zákony Elektrický odpor Teplotní součinitel elektrického odporu Termistor Fotorezistor Křemík Generace páru elektron díra Vlastní vodivost Polovodiče Dioda Tranzistor Grätzovo zapojení Elektrolytická disociace Elektrolýza Olověný akumulátor Ionizace - vybití elektroskopu Nesamostatný výboj Voltampérová charakteristika výboje Obloukový výboj Ruhmkorffův induktor Katodové záření Osciloskop Katodová trubice - Maltézský kříž Výboj při sníženém tlaku Oheň svatého Eliáše Doutnavka Zářivka Růžková bleskojistka Magnet Feromagnetismus Ampérovo pravidlo pravé ruky Flemingovo pravidlo levé ruky Faradayův motor Jednoduchý elektromotor Ampérův zákon Elektromagnetická indukce Lenzův zákon Wehneltova trubice Alternátor a dynamo Třífázový generátor Transformátor Waltenhofenovo kyvadlo Jednoduché obvody střídavého proudu Sériový obvod RLC Paralelní obvod RLC Matematika Elektromagnetický oscilační obvod Optický hranol Totální odraz Subtraktivní a aditivní míchání barev Newtonův kotouč Youngův pokus Zrcadla Čočka Ohnisková vzdálenost Spojka Rozptylka Oční vady Akomodace oka Lupa Mikroskop Keplerův dalekohled Galileův dalekohled Duté (konkávní) zrcadlo Vypuklé (konvexní) zrcadlo Newtonův dalekohled Světelný tok Svítivost Osvětlení Absolutně černé těleso Model černého tělesa Fotoelektrický jev Elektromagnetická vlna Polarizační filtr Rentgenka Michelsonův–Morleyův experiment Dilatace času Kontrakce délky Modely atomů Rutherfordův pokus Bohrův model atomu Spektroskop Rubínový laser Millikanův experiment Comptonův jev Franckův-Hertzův experiment Davissonův–Germerův experiment Periodická tabulka Radioaktivita Zákon radioaktivní přeměny Rozpadová řada Jaderná reakce Termonukleární fúze - Slunce Pythagorova věta Ludolfovo číslo Radián Jednotková kružnice Sčítání vektorů Buffonova jehla Galtonova deska Möbiova páska Platonská tělesa Řecká abeceda Učitel z Moravy Učitel z Moravy المسطح المائل الإطار المرجعي متوازي أضلاع القوة معيار فارنيه ميكرومتر الحركة الحركة الدائرية الموحدة الضابط الذاتي البكرة الثابتة والمتحركة نظام البكرة مبدأ الرافعة قانون نيوتن الأول قانون نيوتن الثاني قانون نيوتن الثاني قانون نيوتن الثالث القوة الوهمية قوة الطرد المركزي قوة كوريوليس الرفع العمل التصادم المرن التصادم الغير مرن حفظ الطاقة بندول ماكسويل عزم القصور الذاتي الاحتكاك الاحتكاك والسحب هزازة نيوتن قاعدة أرخميدس الضغط الهيدروليكي نافورة هيرون غواص ديكارت الشاقول الأفقي الأواني المستطرقة المفارقة الهيدروستاتية الضغط المضخة ستيسيبيوس ‫-‬ سيارة إطفاء قانون باسكال رافع هيدروليكي مبدأ برنولي قوة الرفع مركز الجاذبية التوازن الميكانيكي 1 التوازن الميكانيكي 2 التوازن الميكانيكي 3 تجربة كافندش قانون نيوتن للجاذبية الكونية شدة مجال الجاذبية مجال الجاذبية مجال الجاذبية على الأرض نظام الاحداثيات الجغرافية الجاذبية القياسية بندول فوكو انعدام الوزن رفع عالي سقوط حر أنبوب نيوتن المقذوف المطلق أفقيا المقذوف المطلق أفقيا 2 تجربة السقوط الحر تدفق السوائل من خلال ثقب المقذوف المطلق عموديا حركة المقذوف حركة المقذوف ‫-‬ القنبلة اليدوية المسارات والمدارات مدفع نيوتن القمر الصناعي المتزامن مع الأرض قانون كيبلر الأول قانون كيبلر الثاني قانون كيبلر الثالث ‫-‬ الكواكب الداخلية قانون كيبلر الثالث ‫-‬ الكواكب الخارجية النظام الشمسي المرحلة القمرية كويكب قوانين كيبلر مخطط هيرتزسبرونج ‫-‬ راسل جهاز المذبذب حركة دائرية حركة متناغمة بسيطة تراكب التذبذبات التوافقية تراكب التذبذبات التوافقية f1 = f2 تراكب التذبذبات التوافقية f1 ≈ f2 طور موجة مربعة بندول بلاكبيرن منحنى ليساجوس نذبذبات مخمدة تذبذب قسري البندول ‫(‬الرياضيات‫)‬ البندول ‫(‬الرياضيات‫)‬-‬المسمار البندول-‬هليكوبتر جهاز مذبذب بسيط جهاز مذبذب بسيط-‬هليكوبتر جهاز مذبذب مزدوج انعكاس انكسار انعكاس الموجات من الحدود الموجات الموقوفة الرنين سرعة الصوت تأثير دوبلر موجة الصدمة مبدأ هيجنز ‫-‬ فريسنل ماكينة الأمواج الموجات الموقوفة شخصيات كلدني لعبة موجة البندول ماكينة موجة الإلتواء الموجة الصوت الحركة البراونية الإنتشار التفاعل بين الذرات توزيع سرعة جزيئات الغاز المثالية مقياس جاليليو للحرارة موازين درجة الحرارة المكافيء الميكانيكي للحرارة مقياس الكالوري حالة المادة حالة المادة ‫-‬ الماء الطاقة الداخلية انتقال الحرارة ‫-‬ الحمل الحراري انتقال الحرارة ‫-‬ الإشعاع انتقال الحرارة ‫-‬ التوصيل عملية متساوية الحرارة عملية تحت ضغط ثابت عملية في حجم ثابت عملية في حرارة ثابتة دورة كارنو قاطرة بخارية محرك ثنائي الأشواط محرك رباعي الأشواط محرك ديزل محرك وانكل حركة دائبة الطائر الشارب الثلاجة قانون هوك الأول قانون هوك الثاني الضغط الشعيري التمدد الحراري التمدد الحراري ثنائية المعدن نقطة الغليان ‫-‬ الضغط الجوي نقطة الغليان ‫-‬ الارتفاع الضغط الجوي ‫-‬ الارتفاع الغلاف الجوي للأرض الرطوبة المطلقة الرطوبة النسبية نقطة التكثف قانون كولوم ماكينة ويمزهرست مولد فان دي غراف الحقل الكهربائي الشحنات والحقول المكثف الجهد والتيار والمقاومة دائرة كهربائية قانون أوم المقاومة الداخلية قوانين الدائرة الكهربائية لكيرشوف المقاومة الكهربائية معامل درجة الحرارة الثرموستر مقاومة ضوئية السيليكون توليد الناقل وإعادة التركيب شبه موصل جوهري أشباه الموصلات الصمام الثنائي الترانزستور جسر الصمام الثنائي التفكك التحلل الكهربائي بطارية الرصاص ‫-‬ الحمض التأين ‫-‬ تفريغ المكشاف الكهربائي التفريغ الكهربائي في الغازات خصائص الجهد الحالي للتفريغ الكهربائي القوس الكهربائي لفة الإشعال أشعة الكاثود جهاز المذبذب أنبوب كروكس ‫-‬ أنبوب متقاطع مالطي المناطق في أنبوب كروكس نار سانت إلمو مصباح نيون مصباح فلورسنت الحماية من الصواعق مغناطيس المغناطيسية الحديدية قواعد أمبر لليد اليمنى قاعدة فليمنج لليد اليسرى فاراداي موتور محرك كهربائي بسيط قانون أمبر الحث الكهرومغناطيسي قانون لينز أنبوب تيلترون المولد والدينامو مولد تيار متردد ثلاثي‫-‬الطور المحول بندول فالتنهوفن دوائر التيار المتردد البسيطة RLC دائرة متسلسلة RLC دائرة متوازية الرياضيات دائرة التذبذب الكهرومغناطيسية المنشور إنعكاس داخلي كامل اللون الطرحي والمضاف قرص نيوتن تجربة الشق المزدوج المرايا العدسة البعد البؤري عدسة موجبة عدسة سالبة عيوب العين التكيف عدسة مكبرة المجهر تلسكوب كيبلر تلسكوب غاليليو مرآة مقعرة مرآة محدبة تلسكوب نيوتن تدفق الإضاءة شدة الإضاءة الإضاءة الجسم الأسود نموذج الجسم الأسودl التأثير الكهروضوئي الموجةالكهرومغناطيسية فلتر استقطاب أنبوب الأشعة السينية تجربة ميشيلسون‫ -‬ مورلي التمدد الزمني تقلص الطول نماذج الذرة تجربة رقائق الذهب لرذرفورد نموذج بور المطياف ليزر ياقوتي تجربة قطرة الزيت لميليكان تشتت كومبتون تجربة فرانك‫ -‬ هيرتز تجربة دافيسون‫ -‬ جيرمر الجدول الدوري الإشعاع قانون الإضمحلال الإشعاعي سلسلة الإضمحلال التفاعل النووي الإندماج النووي الحراري ‫-‬ الشمس نظرية فيثاغورس Pi زاوية نصف قطرية دائرة الوحدة جمع الشعاع مشكلة الإبرة لبوفون لوح جالتون شريط موبيوس مجسم أفلاطون الأبجدية اليونانية مدرس من مورافيا مدرس من مورافيا Наклонена равнина Отправна система Успоредник на силите Шублер Микрометър Движение Движение по окръжност Центробежни Регулатор Прост полиспаст Полиспаст Лост Първи закон на Нютон Втори закон на Нютон Втори закон на Нютон Трети закон на Нютон Фиктивна сила Центробежна сила Кориолисова сила Асансьор Механична работа Еластични удари Нееластични удари Закон за запазване на енергията Махало на Максуел Масов инерционен момент Триене Триене и въздушното съпротивление Люлка на Нютон Принципът на Архимед Хидростатично налягане Фонтан чапла Картезианский водолаз Либела Скачени съдове Хидростатичен парадокс Налягане Помпа Ктесибий - пожар Закон на Паскал Хидравличен повдигач Закон Бернулли Подемна сила Център на тежестта Механично равновесие 1 Механично равновесие 2 Механично равновесие 3 Експеримент Кавендиш Закон за всеобщото привличане Интензитет на гравитационно поле Гравитационно поле Хомогенна гравитационно поле Географска координатна система Земно ускорение Махало на Фуко Безтегловност Супер асансьор Свободно падане Свободно падане на Луната Тяло хвърлено хоризонтално Тяло хвърлено хоризонтално 2 Свободно падане - експеримент Поток на течността през отвор Тяло хвърлено вертикално нагоре Тяло хвърлено под ъгъл Тяло хвърлено под ъгъл - граната Траектории и орбити Орбитално оръдие на Нютон Геостационарна орбита Първият закона на Кеплер Втори закон на Кеплер Трети закон на Кеплер - вътрешни планети Трети закон на Кеплер - външни планети Слънчева система Фаза на Луната Съзвездие Закони на Кеплер Диаграма на Херцшпрунг-Ръсел Осцилатори Движение по окръжност Хармонично трептене Суперпозиция Суперпозиция f1 = f2 Суперпозиция f1 ≈ f2 Фаза Правоъгълен импулс Блекбърн Махало Фигура на Лисажу Затихващи трептения Принудени трептения Математичното махало Математичното махало - Нокът Математичното махало - Хеликоптер Хармоничен осцилатор Хармоничен осцилатор - Хеликоптер Две механични осцилатори Отражение Пречупване Отражение на вълна от граница Стояща вълна Резонанс Скорост на звука Доплеров ефект Ударна вълна Принцип на Хюйгенс–Френел Модели на вълни Стояща вълна Фигури на Хладни Уред вълни от махала Модел на напречна вълна Вълни Звук Брауново движение Дифузия Взаимодействие между атомите Закон на Максуел за разпределение на молекулите в газовете по скорости Термометърът на Галилео Температурните скали Механичен еквивалент на топлината Калориметър Агрегатно състояние Агрегатно състояние - вода Вътрешна енергия Предаване на топлина - конвекция Предаване на топлина - радиация Предаване на топлина - проводимост Изотермен процес Изобарен процес Изохорен процес Адиабатен процес Цикъл на Карно Парна машина Двутактов двигател Четиритактов двигател Дизелов двигател Ванкелов двигател Вечен двигател Жадното пате Хладилник Закон на Хук - 1 Закон на Хук - 2 Сапунен мехур - експеримент Топлинно разширение Топлинно разширение Биметал Температура на кипене - Атмосферно налягане Температура на кипене - Надморска височина Атмосферно налягане - Надморска височина Атмосфера на Земята Абсолютна влажност Относителна влажност Точка на оросяването Закон на Кулон Машина на Уимшърст Генератор на Ван де Грааф Электрическое поле Заряди и полета Кондензатор Електричен ток, напрежение и съпротивление Електрическа верига Закон на Ом Вътрешно съпротивление Закони на Кирхоф Електрическо съпротивление Температурен коефициент съпротивление Терморезистор Фоторезистор Силиций Генерация на токоносители в полупроводника Собствена проводимост Полупроводници Диод Транзистор Токоизправител Грец Електролитна дисоциация Електролиза Оловно-киселинна батерия Йонизация - зарядът на електроскопа намалява Несамостоятелен разряд Изследване на газов разряд Дъгов разряд Бобина Румкорф Катоден лъч Осцилоскоп Тръба на Крук - Малтийски кръст Електрическият заряд при понижено налягане Огън на свети Елм Глим лампа Луминесцентна лампа Мълниезащита Магнит Феромагнетизъм Закон на Ампер Правило на дясната ръка Фарадеев двигател Прост електрически двигател Закон на Ампер Електромагнитна индукция Закон на Ленц Бобини на Хелмхолц Алтернатор и динамо Трифазен генератор Трансформатор Токове на Фуко Прости променливотокови вериги RLC серия верига RLC паралелна верига Математика Колебателният контур Призма Пълно вътрешно отражение Субтрактивно и адитивно смесване на цветовете Смесване на цветовете Експериментът на Томас Йънг Огледала Леща Фокус Събирателна леща Разсейвателна леща Дефекти на очите Акомодация Лупа Микроскоп Тръба на Кеплер Тръба на Галилей Вдлъбнати огледала Изпъкнали огледала Телескоп система Нютон Светлинен поток Интензитета на светлината Осветеност Абсолютно черно тяло Модел на абсолютно черно тяло Фотоелектричен ефект Електромагнитна вълна Поляризационен филтър Рентгенова тръба Опит на Майкелсън-Морли Разтегляне на времето Свиване на дължините Модели на атома Експеримент на Ръдърфорд Модел на Бор Спектроскоп Рубинов лазер Експериментът на Миликан Ефект на Комптън Експеримент на Франк и Херц Опит на Дейвисън и Джърмър Периодична система Радиоактивност Закон за радиоактивното разпадане Радиоактивни серия Ядрена реакция Термоядрен синтез - Слънце Питагорова теорема Пи Радиан Единична окръжност Сума на вектори Иглата на Буфон Механизма на Галтън Лист на Мьобиус Платоново тяло Гръцка азбука Учител от Моравия Учител от Моравия Kosina (strma ravan) Referentni sistem Slaganje sila Pomično kljunasto mjerilo (šubler) Mikrometarski zavrtanj Kretanje Kružni pokret Centrifugalni regulator Nepomični i pomični kotur Кoturača Poluga Prvi Njutnov zakon Drugi Njutnov zakon Drugi Njutnov zakon Treći Njutnov zakon Fiktivna sila Centrifugalna sila Coriolisov efekat Lift Mehanički rad Elastičan sudar Neelastičan sudar Zakon očuvanja energije Maksvellov točak Moment inercije Trenje Trenje i otpor vazduha Njutnovo klatno Arhimedov zakon Hidrostatički pritisak Heronova fontana Kartezijev ronilac Libela Spojene posude Hidrostatski paradoks Pritisak Pumpa Ktesibije - vatrogasni motor Paskalov zakon Hidraulički dizač Bernulijeva jednačina Dinamičko uzgon Centar mase Ravnoteža tijela 1 Ravnoteža tijela 2 Ravnoteža tijela 3 Cavendishov eksperiment Univerzalni zakon gravitacije Intenzitet gravitacionog polja Gravitaciono polje Homogeno gravitaciono polje Geografske koordinate Ubrzanje Zemljine teže Fukoovo klatno Bestežinsko stanje Super lift Slobodni pad Njutnova cijev Horizontalni hitac Horizontalni hitac 2 Slobodni pad eksperiment Isticanje kroz otvore Vertikalni hitac Kosi hitac Kosi hitac - granata Putanja kretanja nebeskog tijela Njutnov top Geostacionarni satelit Prvi Keplerov zakon Drugi Keplerov zakon Treći Keplerov zakon - unutrašnje planete Treći Keplerov zakon - spoljašnje planete Sunčev sistem Mjesečeve mijene Sazviježđe Keplerovi zakoni Hertzsprung–Russellov dijagram Оscilator Кružno kretanje Harmonijsko oscilovanje Slaganje oscilacija Slaganje oscilacija jednakih frekvencija Slaganje oscilacija bliskih frekvencija Faza oscilovanja Pravougaoni signal Blackburn klatno Lisažuova kriva Prigušene oscilacije Prinudne oscilacije Matematičko klatno Matematičko klatno - Nokat Мatematičko klatno - Helikopter Harmonijski oscilator Harmonijski oscilator - Helikopter Spregnuti oscilatori Refleksija (odbijanje) Refrakcija (prelamanje) Refleksija na kraju Stojeći talas Rezonancija Brzina zvuka Doplerov efekat Udarni talas Hajgensov princip Talasno klatno Stojeći talas Hladnijevi likovi Zanimljiv efekat talasa klatnom Talasna mašina Тalas Zvuk Braunovo kretanje Difuzija Interakcija između atoma Maksvelova raspodjela brzina molekula Galilejev termometar Temperaturna skala Мehanički ekvivalent toplote Kalorimetar Agregatno stanje Agregatno stanje - voda Unutrašnja energija Prijenos toplote konvekcijom Prijenos toplote zračenjem Prijenos toplote kondukcijom Izotermski proces Izobarski proces Izohorski proces Adijabatski proces Karnoov ciklus Parna lokomotiva Dvotaktni motor Četvorotaktni motor Dizelov motor Vankelov motor Perpetuum mobile Perpetuum mobile igračka Hladnjak Hookeov zákon - 1 Hookeov zákon - 2 Kapilarnost Termičko istezanje Termičko istezanje Bimetal Tačka ključanja - Atmosferski pritisak Tačka ključanja - Аpsolutna visina Atmosferski pritisak - Аpsolutna visina Zemljina atmosfera Аpsolutna vlažnost Relativna vlažnost Тačka rose (rosište) Coulombov zákon Wimshurst mašina Generator Van de Graaff Еlektrično polje Еlektrična polja tačkastih naelektrisanja Кondenzator Napon, struja i otpor Еlektrična kola Оmov zakon Unutrašnji otpor Кирhofova pravila Еlektrični otpor Temperaturni koeficijent električnog otpora Теrmistor Fotо-оtpornik Silicijum Generacija i rekombinacija Čisti poluprovodnici Poluprovodnici Dioda Tranzistor Ispravljač Elektrolitička disocijacija Elektroliza Desulfacija Jonizacija - razelektrisanje elektroskopa Jonizacija Strujno naponska karakteristika Električni luk Rumkorfov induktor Katodne zrake Osciloskop Katodna cijev Pražnjenje u razrijeđenim gasovima Pirati s Kariba Tinjalica Fluorescentna svjetiljka Zaštita od groma Magnet Feromagnetizam Magnetsko polje pravolinijskog provodnika Pravilo lijeve ruke Faradejev motor Jednostavan električni motor Amperov zakon Elektromagnetska indukcija Lencovo pravilo Helmholc zavojnica (solenoid) Alternator i dinamo Trofazni generator Transformator Foucaultove struje Izmjenični strujni krugovi Redno RLC kolo Paralelno RLC kolo Matematika Oscilatorski krug Prizma Totalna refleksija Suptraktivno i aditivno miješanje boja Njutnov disk Youngov eksperiment - interferencija Ogledala Sočiva Žižna daljina Sabirno (konvergentno) sočivo Rasipno (divergentno) sočivo Refrakcijski nedostaci oka Akomodacija oka Lupa Mikroskop Keplerov (astronomski) teleskop Galilejev (holandski) teleskom Konkavno ogledalo Konveksno ogledalo Njutnov teleskop Svjetlosni fluks Jačina svjetlosti Osvijetljenost (iluminancija) Crno tijelo Crno tijelo - model Fotoelektrični efekat Elektromagnetski talasi Polarizacioni filter Rendgenska cijev Majkelson-Morlijev eksperiment Dilatacija (produženje) vremena Kontrakcija (skraćenje) dužine Modeli atoma Raderfordovo rasijanje Borov model atoma Spektroskop Rubinski laser Milikanov eksperiment Komptonov efekat Frank-Hercov eksperiment Dejvison-Džermerov eksperiment Periodni sistem elemenata Radioaktivnost Zakon radioaktivnog raspada Radioaktivni nizovi Nuklearna reakcija Termonuklearna fuzija - Sunce Pitagorina teorema Pi Radian Trigonometrijska (jedinična) kružnica Sabiranje vektora Buffonova igla Plinko vjerovatnoća Möbius traka Platonova tijela Grčka abeceda Nastavnik iz Moravia Nastavnik iz Moravia Skråplan Henførelsessystem Kræfternes parallelogram Skydelære Mikrometerskrue Bevægelse Cirkelbevægelse Centrifugalregulator Talje Trisse-system Vægtstangsprincippet Newtons første lov Newtons anden lov Newtons anden lov Newtons tredje lov Fiktiv kraft Centrifugalkraft Corioliseffekten Elevator Arbejde Elastisk stød Uelastisk stød Energibevarelse Maxwell's Hjul Inertimoment Friktion Friktion og luftmodstand Newtons vugge Archimedes princip Hydrostatisk tryk Herons springvand Kartesisk dykker Vaterpas Forbundne kar Hydrostatisk paradoks Tryk Pumpe Ktesibios - brandbil Pascals lov Hydraulisk løfter Bernoullis princip Opdrift (dynamisk) Tyngdepunkt Mekanisk ligevægt 1 Mekanisk ligevægt 2 Mekanisk ligevægt 3 Cavendish eksperiment Newtons gravitationslov Tyngdeacceleration Tyngdefeltet Ensartet tyngdefelt på Jorden Geografiske koordinater Tyngdefelt styrke Foucaults pendul Vægtløshed Super elevator Frit fald Frit fald i vakuum Vandret bevægelse Vandret bevægelse 2 Frit fald eksperiment Vandflaske med hul Lodret bevægelse Skråt kast Skråt kast - grenade Himmellegemernes bevægelser Newtons bjerg Geostationære bane Keplers første lov Keplers anden lov Keplers tredje lov - inderste planeter Keplers tredje lov - de ydre planeter Solsystemet Månens faser Stjernebillede Keplers love Hertzsprung-Russell-diagrammet Oscillatorer Cirkulær bevægelse Svingning Superpositionsprincippet Superpositionsprincippet f1 = f2 Superpositionsprincippet f1 ≈ f2 Fase Firkant bølge Blackburn pendul Lissajous-kurve Dæmpede svingninger Tvungen svingning Matematisk pendul Matematisk pendul - Søm Matematisk pendul - Helikopter Harmonisk oscillator Harmonisk oscillator - Helikopter Koblede svingninger Refleksion Refraktion Refleksion af bølgen ved enderne Stående bølge Resonans Lydens hastighed i luft Dopplereffekt Chokbølge Huygens' princip Bølgemaskine Stående bølge Klangfigurplade Femten simple penduler Bølgemaskine - Julius Bølge Lyd Brownske bevægelser Diffusion Interaktion mellem atomer Maxwell – Boltzmannfördelning Galileo termometer Temperaturskalaer Mekanisk ækvivalent af varme Kalorimeter Aggregattilstand Aggregattilstand - vand Indre energi Varmetransmission ved konvektion Varmetransmission ved stråling Varmetransmission ved ledning Isotermisk proces Isobar proces Isochorisk proces, Adiabatisk proces Carnot proces Damplokomotiv Totaktsmotor Firetaktsmotor Dieselmotor Wankelmotor Evighedsmaskine Drikkende fugl Køleskab Hookes lov - 1 Hookes lov - 2 Kapillartryk Termisk ekspansion Termisk ekspansion Bimetal Kogepunkt - Atmosfærisk tryk Kogepunkt - Højde Atmosfærisk tryk - Højde Jordens atmosfære Absolut luftfugtighed Relativ luftfugtighed Dugpunkt Coulombs lov Wimshurst-generator Van de Graaff Generator Elektrisk felt Ladninger og felter Kondensator Spænding, strøm og modstand Elektriske kredsløb Ohms lov Interne modstand Kirchhoffs love Elektrisk modstand Temperaturbestandighedskoefficient Termistor LDR-modstand Silicium Rekombination Iboende halvleder Halvleder Diode Transistor Diodebrokobling Elektrolytisk dissociation Elektrolyse Bly-syre-akkumulator Ionisering - afladning en elektroskop Elektrisk ledning i gasser Strøm / spænding-karakteristik Lysbue Ruhmkorffs gnistinduktor Elektronstråler Oscilloskop Crookes rør - Malteserkors Regioner i Crookes rør Sanktelmsild Glimlampe Lysstofrør Lynbeskyttelse Magnet Ferromagnetisme Magnetfelter og højrehåndsregler Venstre hånd reglen Faraday Motor Enkel elektrisk motor Ampères lov Elektromagnetisk induktion Lenz' lov Fadenstrahlrohr Generator og dynamo 3-faset vekselspænding Transformator Waltenhofen's Pendul Simple vekselstrømskredsløb RLC kredsløb i serie RLC kredsløb parallel Matematik Elektrisk svingningskreds Optisk prisme Totalrefleksion Subtraktiv og additiv farveblanding Newtons farvehjul Dobbeltspalte-eksperiment Spejle Optisk linse Brændvidde Samlelinse Spredelinse Optisk defekt i øjet Accommodation Forstørrelsesglas Mikroskop Keplerkikkerten Galileikikkerten Hulspejl Konveksspejl Newton-teleskop Lysstrøm Lysstyrke Belysningen Sortlegeme Sortlegeme - model Fotoelektrisk effekt Elektromagnetisk bølge Polarisationsfilteret Røntgenrør Michelson-Morley eksperimentet Tidsforlængelse Længdeforkortning Atommodel Rutherfords bladguld eksperiment Bohrs atommodel Spektroskop Rubin-laser Millikan retssag Comptonspredning Franck-Hertz' forsøg Davisson-Germer: Elektron-diffaktion Periodiske systém Stråling Henfaldsloven De 4 radioaktive familier Kernereaktioner Kernefusion - Solen Den pythagoræiske læresætning Pi Radian Enhedscirklen Sum af vektorer Buffons nål Plinko sandsynlighed Möbiusbånd Platonisk legeme Det græske alfabet Lærer fra Moravia Lærer fra Moravia Schiefe Ebene Bezugssystem Kräfteparallelogramm Messschieber Messschraube Bewegung Kreisbewegung mit konstanter Winkelgeschwindigkeit Fliehkraftregler Flaschenzug mit festen und losen Rollen Flaschenzug Hebelgesetz Erstes newtonsches Gesetz Zweites newtonsches Gesetz Zweites newtonsches Gesetz Drittes newtonsches Gesetz Trägheitskraft Zentrifugalkraft Corioliskraft Heben Arbeit Elastischer Stoß Unelastischer Stoß Energieerhaltungssatz Maxwellsches Fallrad Trägheitsmoment Reibung Reibung und Luftwiderstand Kugelstoßpendel Archimedisches Prinzip Hydrostatischer Druck Heronsbrunnen Cartesischer Taucher Wasserwaage Kommunizierende Röhren Hydrostatisches Paradoxon Druck Pumpe Ktesibios - Feuermaschine Pascal'sches Gesetz Hydraulische Heber Gesetz von Bernoulli Dynamischer Auftrieb Gravizentrum Mechanisches Gleichgewicht 1 Mechanisches Gleichgewicht 2 Mechanisches Gleichgewicht 3 Gravitationswaage Newtonsches Gravitationsgesetz Erdbeschleunigung Gravitationsfeld Homogenes Gravitationsfeld Geographische Koordinaten Schwerebeschleunigung Foucaultsches Pendel Schwerelosigkeit Superheben Freier Fall Freier Fall im Vakuumrohr Horizontaler Wurf Horizontaler Wurf 2 Fallmaschine Strömung des Fluids durch ein Loch Vertikaler Wurf Wurfbewegung Wurfbewegung - Handgranate Trajektorien von Körpern Newtons Kanone Geostationärer Satellit 1. Kepler-Gesetz 2. Kepler-Gesetz 3. Kepler-Gesetz – inneren Planeten 3. Kepler-Gesetz – äußeren Planeten Sonnensystem Mondphase Sternbild Keplersche Gesetze Hertzsprung-Russell-Diagramm Oszillatoren Kreisbewegung Harmonische Schwingung Superposition Superposition f1 = f2 Superposition f1 ≈ f2 Phase Rechteckwellensignal Blackburn-Pendel Lissajous-Figur Gedämpfte Schwingung Erzwungene Schwingung Mathematisches Pendel Mathematisches Pendel - Nagel Mathematisches Pendel - Hubschrauber Harmonischer Oszillator Harmonischer Oszillator - Hubschrauber Gekoppelte harmonische Oszillatoren Reflexion Brechung Reflexion am festen, losen Ende Stehende Welle Resonanz Schallgeschwindigkeit Dopplereffekt Stoßwelle Huygenssches Prinzip Wellenmaschine Stehende Welle Chladnische Klangfigur Lustiges Wellen-Pendel-Spielzeug Wellenmaschine nach Julius Welle Schall Brownsche Bewegung Diffusion Wechselwirkung zwischen Atomen Maxwell-Geschwindigkeitsverteilung Galileo-Thermometer Temperaturskalen Wärmeäquivalent Kalorimeter Aggregatzustand Aggregatzustand - Wasser Innere Energie Wärmeübertragung – Konvektion Wärmeübertragung – Strahlung Wärmeübertragung – Wärmeleitung Isotherme Zustandsänderung Isobare Zustandsänderung Isochore Zustandsänderung Adiabatische Zustandsänderung Carnot-Prozess Dampflokomotive Zweitaktmotor Viertaktmotor Dieselmotor Wankelmotor Perpetuum mobile Trinkvogel Kühlschrank Hookesches Gesetz - 1 Hookesches Gesetz - 2 Kapillarität Wärmeausdehnung Wärmeausdehnung Bimetal Siedepunkt - Luftdruck Siedepunkt - Flughöhe Luftdruck - Flughöhe Erdatmosphäre Absolute Luftfeuchtigkeit Relative Luftfeuchtigkeit Taupunkt Coulombsches Gesetz Wimshurstmaschine Van-de-Graaff-Generator Elektrisches Feld Ladungen und Felder Kondensator Spannung, Strom und Widerstand Elektrische Schaltung Ohmsches Gesetz Innenwiderstand Kirchhoffsche Regeln Elektrischer Widerstand Temperaturkoeffizient Thermistor Fotowiderstand Silicium Rekombination Direkte Halbleiter Halbleiter Diode Transistor Brückengleichrichter Elektrolytische Dissoziation Elektrolyse Bleiakkumulator Ionisation - entladung eines Elektroskops Gasentladung Strom-Spannungs-Kennlinie in Gasen Lichtbogen Funkeninduktor Elektronenstrahlung Oszilloskop Crookes-Röhre - Schattenkreuzröhre Regionen in der Crookes-Röhre Elmsfeuer Glimmlampe Leuchtstofflampe Blitzschutz Magnet Ferromagnetismus Korkenzieherregel Linke-Hand-Regel Faraday-Motor Einfacher Elektromotor Ampèresches Gesetz Elektromagnetische Induktion Lenzsche Regel Fadenstrahlrohr Lichtmaschine und Dynamo Drehstromgenerator Transformator Waltenhofensches Pendel Einfache Wechselstromkreise RLC-Reihenschaltung RLC-Parallelschaltung Mathematik Elektromagnetischer Schwingkreis Prisma Totalreflexion Subtraktive und additive Farbmischung Farbscheibe nach Newton Doppelspaltexperiment Spiegel Linse Brennweite Sammellinse Zerstreuungslinse Augenkrankheit Akkommodation Lupe Mikroskop Kepler-Fernrohr Galilei-Fernrohr Hohlspiegel Wölbspiegel Newton-Teleskop Lichtstrom Lichtstärke Beleuchtungsstärke Schwarzer Körper Modellvorstellung des schwarzen Körpers Photoelektrischer Effekt Elektromagnetische Welle Polarisationsfilter Röntgenröhre Michelson-Morley-Experiment Zeitdilatation Lorentzkontraktion Atommodelle Rutherford-Streuung Bohrsches Atommodell Spektroskop Rubinlaser Millikan-Versuch Compton-Effekt Franck-Hertz-Versuch Davisson-Germer-Experiment Periodensystem Strahlung Gesetz des radioaktiven Zerfalls Zerfallsreihe Kernreaktion Kernfusion - Sonne Satz des Pythagoras Kreiszahl Radiant Einheitskreis Vektoraddition Buffonsches Nadelproblem Galtonbrett Möbiusband Platonischer Körper Griechisches Alphabet Lehrer aus Mähren Lehrer aus Mähren Κεκλιμένο επίπεδο Σύστημα αναφοράς Παραλληλόγραμμο των δυνάμεων ΠΑχυμετρο βερνιεροσ Μικρόμετρο Κίνηση Κυκλική κίνηση Ρυθμιστές Watt Τροχαλία Σύστημα τροχαλιών Μοχλός Πρώτος Νόμος του Νεύτωνα Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα Τρίτος Νόμος του Νεύτωνα Δυνάμεις αδρανείας Φυγόκεντρος δύναμη Δύναμη Κοριόλις Ανελκυστήρα Έργο Ελαστική Κρούση Ανελαστική Κρούση Αρχή διατήρησης της ενέργειας Τροχός του Maxwell Ροπή αδράνειας Τριβή Τριβή και αντίσταση Κούνια του Νεύτωνα Αρχή του Αρχιμήδη Υδροστατική πίεση Η Κρήνη του Ήρωνα Καρτεσιανός δύτης Αεροστάθμη Αρχή συγκοινωνούντων δοχείων Υδροστατικό παράδοξο Πίεση Αντλία Κτησίβιος - πυροσβεστικό όχημα Αρχή του Πασκάλ Υδραυλική στοίβα Νόμος του Μπερνούλι Άντωση Κέντρο μάζας Μηχανική ισορροπία 1 Μηχανική ισορροπία 2 Μηχανική ισορροπία 3 Πείραμα του Κάβεντις Νόμος της παγκόσμιας έλξης Ένταση του πεδίου Βαρυτικό πεδίο Ένταση του πεδίου βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης Γεωγραφικές συντεταγμένες Γεωγραφικές συντεταγμένες Εκκρεμές του Φουκώ λλειψης Βαρύτητας Σούπερ ανελκυστήρα Ελεύθερη πτώση Σωλήνας Νεύτωνα Οριζόντια βολή Οριζόντια βολή 2 Ελεύθερη πτώση - πείραμα Οριζόντια βολή φλέβας υγρού Κατακόρυφη βολή Πλαγια βολη Πλαγια βολη - χειροβομβίδα Τροχιές Κανόνι του Νεύτωνα Γεωσύγχρονη τροχιά Ο πρώτος νόμος του Κέπλερ Ο δεύτερος νόμος του Κέπλερ Ο τρίτος νόμος του Κέπλερ - εσωτερικοί πλανήτες Ο τρίτος νόμος του Κέπλερ - εξωτερικοί πλανήτες Ηλιακό σύστημα Σεληνιακή φάση Αστερισμός Νόμοι του Κέπλερ Διάγραμμα Χέρτζσπρουνγκ-Ράσελ Ταλαντωτές Κυκλική κίνηση Απλή αρμονική ταλάντωση Συνθεση ταλαντωσεων Συνθεση ταλαντωσεων f1 = f2 Συνθεση ταλαντωσεων f1 ≈ f2 Φάση Τετραγωνικό κύμα Εκκρεμές του Μπλάκμπερν Καμπύλες Λισσαζού Φθίνουσα ταλάντωση Εξαναγκασμένη ταλάντωση Μαθηματικό εκκρεμές Μαθηματικό εκκρεμές - Καρφί Μαθηματικό εκκρεμές - Ελικόπτερο Αρμονικός ταλαντωτής Αρμονικός ταλαντωτής - Ελικόπτερο Ταλάντωση συζευγμένων εκκρεμών Ανάκλαση Διάθλαση Ανάκλαση σε ακίνητο άκρο Στάσιμα κύματα Ιδιοσυχνότητα Ταχύτητα του ήχου Φαινόμενο Ντόπλερ Φράγμα του ήχου Αρχή του Huygens Εκκρεμές του Γαλιλαίου Στάσιμα κύματα Φιγούρες chladni Αστείο κινητό εκκρεμές Συσκευή Κυμάτων Κύμα Ήχος Κίνηση Brown Διάχυση Ατομικές Αλληλεπιδράσεις Κατανομή Maxwell-Boltzmann θερμομετρο galileo Κλίμακες θερμοκρασίας Μηχανικό ισοδύναμο της θερμότητας Θερμιδόμετρο Κατάσταση της ύλης Κατάσταση της ύλης - νερό Εσωτερική ενέργεια Μετάδοση της θερμότητας με μεταφορά Μετάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία Μετάδοση της θερμότητας με αγωγή Ισόθερμη μεταβολή Ισοβαρής μεταβολή Ισόχωρη μεταβολή Αδιαβατική μεταβολή Κύκλος Carnot Ατμάμαξα Δίχρονος κινητήρας Τετράχρονος κινητήρας Κινητήρας ντίζελ Κινητήρας Βάνκελ Αεικίνητο Αεικίνητο πουλί Ψυγείο Νόμος του Χουκ - 1 Νόμος του Χουκ - 2 Επιφανειακή τάση Θερμική διαστολή Θερμική διαστολή Διμέταλλος Θερμοκρασία βρασμού - Ατμοσφαιρική πίεση Θερμοκρασία βρασμού - Υψόμετρο Ατμοσφαιρική πίεση - Υψόμετρο Ατμόσφαιρα της Γης Απόλυτη υγρασία Σχετική υγρασία Σημείο δρόσου Νόμος του Κουλόμπ Ηλεκτροστατική μηχανή Wimshurst Ηλεκτρογεννήτρια Βαν ντε Γκράαφ Ηλεκτρικό πεδίο Φορτία και πεδία Πυκνωτής Τάση, ρεύμα και αντίσταση Ηλεκτρικό κύκλωμα Νόμος του Ωμ Εσωτερική αντίσταση Κανόνες του Κίρχοφ Ηλεκτρική αντίσταση Συντελεστής θερμοκρασίας αντίστασης Θερμίστορ Φωτοαντίσταση Πυρίτιο Ανασυνδυασμού-παραγωγής Ενδογενείς ή αυτοτελείς ημιαγωγοί Ημιαγωγός Δίοδος Τρανζίστορ Διπλή ανόρθωση με γέφυρα Αντίδραση αποσύνθεσης Ηλεκτρόλυση Μπαταριες μολυβδου Ιονισμό - αποφόρτιση ηλεκτροσκοπίου Ηλεκτρική εκκένωση σε ένα αέριο Χαρακτηριστικές I-V Βολταϊκό τόξο Επαγωγικό πηνίο Ruhmkorff Καθοδικές ακτίνες Παλμοσκόπιο Crookes σωλήνα - Σταυρός της Μάλτας Ηλεκτρική εκκένωση (αέρας σε χαμηλή πίεση) Άγιοι Νικόληδες Λαμπτήρας νέον Λαμπτήρας φθορισμού Προστασία από κεραυνούς Μαγνήτης Σιδηρομαγνητισμός Κανόνας του δεξιού χεριού Δύναμη Laplace Κινητήρας Faraday Απλός ηλεκτρικός κινητήρας Νόμος του Αμπέρ Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή Κανόνας του Λεντς Πηνία Helmholtz Γεννήτρια και δυναμό Τριφασικός εναλλακτήρας Μετασχηματιστής Εκκρεμές Waltenhofen Βασικά κυκλώματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα Κύκλωμα RLC σε σειρά Κύκλωμα RLC παράλληλα Μαθηματικά Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις Πρίσμα Ολική ανάκλαση Αφαιρετική και προσθετική μείξη Δίσκος του Νεύτωνα Ο Γιανγκ και οι δύο σχισμές Κάτοπτρα Φακοί Εστιακή απόσταση Θετικό φακό Αρνητικό φακό Διαθλαστικές ανωμαλίες Προσαρμογή Μεγεθυντικός φακός Μικροσκόπιο Διόπτρες Κέπλερ Διόπτρες Γαλιλαίου Κοίλο κάτοπτρο Κυρτό κάτοπτρο Νευτώνια τηλεσκόπια Φωτεινή ροή Φωτεινή ένταση Ένταση φωτισμού Μέλαν σώμα Μέλαν σώμα - μοντέλο Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Ηλεκτρομαγνητικό Κύμα Πολωτικό φίλτρο Σωλήνας Χ ακτίνων Το πειραμα Michelson - Morley Διαστολή του χρόνου Συστολή του μήκους Μοντέλα ατόμου Πείραμα Rutherford Ατομικό πρότυπο του Μπορ Φασματοσκόπιο απορρόφησης Λέιζερ ρουμπινιού Πείραμα των σταγονιδίων λαδιού Σκέδαση Κόμπτον Franck–Hertz πείραμα Πείραμα Davisson–Germer Περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων Πυρηνική ακτινοβολία Νόμος ραδιενεργών διασπάσεων Ραδιενεργές σειρές Πυρηνική αντίδραση Πυρηνική σύντηξη - Ήλιος Πυθαγόρειο θεώρημα π Ακτίνιο Τριγωνομετρικός κύκλος Πρόσθεση ανύσματος Βελόνα του Βuffon Πίνακας Galton Λωρίδα του Μέμπιους Πλατωνικό στερεό Ελληνικό αλφάβητο Δάσκαλος από τη Μοραβία Δάσκαλος από τη Μοραβία Inclined Plane Frame of reference Parallelogram of force Vernier caliper Micrometer Motion Uniform circular motion Centrifugal governor Pulley fixed and free Pulley system Lever principle Newton's 1st Law Newton's 2nd Law Newton's 2nd Law Newton's 3rd Law Fictitious force Centrifugal force Coriolis force Lift Work Elastic Collision Inelastic Collision Conservation of energy Maxwell's Pendulum Moment of inertia Friction Friction and drag Newton's Cradle Archimedes' principle Hydrostatic pressure Heron's fountain Cartesian diver Spirit level Communicating vessels Hydrostatic paradox Pressure Pump Ctesibius - fire engine Pascal's law Hydraulic Lifter Bernoulli's principle Lift (force) Center of gravity Mechanical equilibrium 1 Mechanical equilibrium 2 Mechanical equilibrium 3 Cavendish experiment Newton's law of universal gravitation Gravitational Field Intensity Gravitational Field Gravitational field on Earth Geographic coordinate system Standard gravity Foucault pendulum Weightlessness Super lift Free fall Newton's Tube Horizontally Launched Projectile Horizontally Launched Projectile 2 Free fall experiment Flow of Fluid through a Hole Vertically launched projectile Projectile motion Projectile motion - Hand grenade Trajectories and orbits Newton's Cannon Geosynchronous satellite Kepler's 1st Law Kepler's Second Law Kepler's 3rd Law – inner planets Kepler's 3rd Law – outer planets Solar System Lunar phase Constellation Kepler's Laws Hertzsprung–Russell diagram Oscillators Circular motion Simple harmonic motion Superposition of harmonic oscillations Superposition of harmonic oscillations f1 = f2 Superposition of harmonic oscillations f1 ≈ f2 Phase Square wave Blackburn pendulum Lissajous curve Damped oscillations Forced oscillation Pendulum (mathematics) Pendulum (mathematics) - Nail Pendulum - Helicopter Simple harmonic oscillator Simple harmonic oscillator - Helicopter Coupled oscillators Reflection Refraction Reflection of Waves from Boundaries Standing waves Resonance Speed of sound Doppler effect Shock wave Huygens–Fresnel principle Wave machine Standing waves Chladni figures Pendulum Wave Toy Torsion Wave Machine Wave Sound Brownian motion Diffusion Interaction between atoms Velocity distribution of ideal gas molecules Galileo thermometer Temperature scales Mechanical equivalent of heat Calorimeter State of matter State of matter - water Internal energy Heat transfer – convection Heat transfer – radiation Heat transfer – conduction Isothermal process Isobaric process Isochoric process Adiabatic process Carnot cycle Steam locomotive Two-stroke engine Four-stroke engine Diesel engine Wankel engine Perpetual motion Drinking bird Refrigerator Hooke's law - 1 Hooke's law - 2 Capillary pressure Thermal expansion Thermal expansion Bimetal Boiling point - Atmospheric pressure Boiling point - Altitude Atmospheric pressure - Altitude Atmosphere of Earth Absolute humidity Relative humidity Dew Point Coulomb's law Wimshurst machine Van de Graaff generator Electric field Charges and fields Capacitor Voltage, current and resistance Electrical circuit Ohm's law Internal resistance Kirchhoff's circuit laws Electrical resistance Temperature coefficient Thermistor Photoresistor Silicon Carrier generation and recombination Intrinsic semiconductor Semiconductors Diode Transistor Diode bridge Dissociation Electrolysis Lead–acid battery Ionization - discharging an electroscope Electric discharge in gases Voltage-current characteristics of electrical discharge Electric arc Induction coil Cathode ray Oscilloscope Crookes tube - Maltese cross tube Regions in a Crookes tube St. Elmo's fire Neon lamp Fluorescent lamp Lightning protection Magnet Ferromagnetism Ampere's right hand screw rules Fleming's left-hand rule Faraday Motor Simple electric motor Ampere's law Electromagnetic induction Lenz's law Teltron tube Alternator and dynamo Three-Phase AC Generator Transformer Waltenhofen’s Pendulum Simple AC circuits RLC series circuit RLC parallel circuit Mathematics Electromagnetic oscillating circuit Prism Total internal reflection Subtractive and additive color Newton disc Double-slit experiment Mirrors Lens Focal length Positive lens Negative lens Eye defects Accommodation Magnifying glass Microscope Keplerian telescope Galilean telescope Concave mirror Convex mirror Newtonian telescope Luminous flux Luminous intensity Illuminance Black body Blackbody model Photoelectric effect Electromagnetic wave Polarizing filter X-ray tube Michelson–Morley experiment Time dilation Length contraction Models of the atom Rutherford gold foil experiment Bohr model Spectroscope Ruby laser Millikan's Oil Drop Experiment Compton scattering Franck–Hertz experiment Davisson–Germer experiment Periodic table Radiation Law of radioactive decay Decay chain Nuclear reaction Thermonuclear fusion - Sun Pythagorean theorem Pi Radian Unit circle Vector Addition Buffon's needle problem Galton board Möbius strip Platonic solid Greek alphabet Teacher from Moravia Teacher from Moravia Plano inclinado Sistema de referencia Paralelogramo de fuerzas Calibre Micrómetro Movimiento Movimiento circular uniforme Regulador centrífugo Polea Sistema de poleas Principio de la palanca Primera ley de Newton Segunda ley de Newton Segunda ley de Newton Tercera ley de Newton Fuerza ficticia Fuerza centrífuga Efecto Coriolis Levantar Trabajo Choque Elástico Choque inélastiques Conservación de la energía Rueda de Maxwell Momento de inercia Fricción La fricción y la resistencia del aire Péndulo de Newton Principio de Arquímedes Presión hidrostática Fuente de Herón Diablillo de Descartes Nivel Vasos comunicantes Paradoja hidrostática Presión Bomba Ctesibio - camion de bomberos Principio de Pascal Elevador hidráulico Principio de Bernoulli Sustentación Centro de gravedad Equilibrio mecánico 1 Equilibrio mecánico 2 Equilibrio mecánico 3 Experimento de Cavendish Ley de gravitación universal Intensidad del campo gravitatorio Campo gravitatorio Campo gravitatorio homogéneo Coordenadas geográficas Aceleración de la gravedad Péndulo de Foucault Ingravidez Súper levantar Caída libre Tubo de Newton Proyectil lanzado horizontalmente Proyectil lanzado horizontalmente 2 Experimento de caída libre Descarga a traves de un orificio Proyectil lanzado verticalmente Movimiento de proyectiles Movimiento de proyectiles - granada de mano Las trayectorias de los cuerpos El cañon de Newton Satélite geoestacionario Primera Ley de Kepler Segunda Ley de Kepler Tercera Ley de Kepler – planetas interiores Tercera Ley de Kepler – planetas exteriores Sistema Solar Fase lunar Constelación Leyes de Kepler Diagrama de Hertzsprung-Russell Osciladores Movimiento circular Oscilación armónica Principio de superposición Principio de superposición f1 = f2 Principio de superposición f1 ≈ f2 Fase La onda rectangular Péndulo de Blackburn Curva de Lissajous Oscilaciones amortiguadas Oscilación forzada Péndulo simple Péndulo simple - Clavo Péndulo simple - Helicóptero Oscilador armónico Oscilador armónico - Helicóptero Osciladores acoplados Reflexión Refracción Reflexión en un extremo Onda estacionaria Resonancia Velocidad del sonido Efecto Doppler Onda de choque Principio de Fresnel - Huygens Péndulo de Ondas Onda estacionaria Figuras de Chladni La danza de los péndulos Máquina de ondas transversales Onda Sonido Movimiento browniano Difusión Interacción entre átomos Distribución de Velocidad de Maxwell Termómetro de Galileo Escalas de Temperatura Equivalente mecánico del calor Calorímetro Estado de agregación de la materia Estado de agregación de la materia - agua Energía interna Transferencia de calor – convección Transferencia de calor – radiación Transferencia de calor – conducción Proceso isotérmico Proceso isobárico Proceso isocórico Proceso adiabático Ciclo de Carnot Locomotora de vapor Motor de dos tiempos Motor de cuatro tiempos Motor diésel Motor Wankel Móvil perpetuo Trinkvogel Refrigerador Ley de elasticidad de Hooke - 1 Ley de elasticidad de Hooke - 2 Presión capilar Dilatación térmica Dilatación térmica Bimetal Punto de ebullición - Presión atmosférica Punto de ebullición - Altitud Presión atmosférica - Altitud Atmósfera terrestre Humedad absoluta Humedad relativa Punto de rocío Ley de Coulomb Máquina de Wimshurst Generador de Van de Graaff Campo eléctrico Cargas y campos Condensador Voltaje, corriente y resistencia Circuito Ley de Ohm Impedancia de salida Leyes de Kirchhoff Resistencia eléctrica Coeficiente de temperatura Termistor Fotorresistencia Silicio Generación y recombinación Semiconductor intrínseco Semiconductores Diodo Transistor Puente rectificador Disociacion Electrolitica Electrólisis Batería de plomo y ácido Ionización - descargar un electroscopio Gas ionizado Características de las descargas Arco eléctrico Bobina de Ruhmkorff Rayos catódicos Osciloscopio Tubo de Crookes - La Cruz de Malta Regiones en un tubo de Crookes Fuego de San Telmo Lámpara de neón Luminaria fluorescente Protección contra rayos Imán Ferromagnetismo Campo Magnético de una Corriente Rectilínea Regla de la mano izquierda, regla de Fleming Motor de Faraday Motor eléctrico simple Ley de Ampère Inducción electromagnética Ley de Lenz Bobinas Helmholtz Alternador y dinamo Generador trifasico Transformador Péndulo de Waltenhofen Circuitos AC sencillos Circuito RLC en serie Circuito RLC en paralelo Matemáticas Circuito electromagnético oscilatorio Prisma Reflexión interna total Síntesis aditiva y sustractiva Disco de Newton Experimento de Young Espejos Lente Distancia focal Lente positiva Lente negativa Defectos de la visión Acomodación Lupa Microscopio Kepler telescopio Galileo telescopio Espejo cóncavo Espejo convexo Telescopio newtoniano Flujo luminoso Intensidad luminosa Emitancia luminosa Cuerpo negro Modelo de cuerpo negro Efecto fotoeléctrico Onda electromagnética Filtro polarizador Tubo de rayos X Experimento de Michelson y Morley Dilatación del tiempo Contracción de Lorentz Modelos atómicos Experimento de Rutherford Modelo atómico de Bohr Espectrómetro Láser de rubí Experimento de Millikan Efecto Compton Experimento de Franck y Hertz Experimento de Davisson-Germer Tabla periódica de los elementos Radiación Ley de la desintegración radiactiva Cadena de desintegración Procesos nucleares Fusión nuclear - Sol Teorema de Pitágoras Número π Radián Circunferencia goniométrica Adición de Vectores Aguja de Buffon Máquina de Galton Banda de Möbius Sólidos platónicos Alfabeto griego Profesor de Moravia Profesor de Moravia Plan incliné Référentiel Parallélogramme des forces Pied à coulisse Micromètre Mouvement Mouvement circulaire uniforme Régulateur à boules Poulie fixe et mobile Système de poulies Loi du Levier Première loi de Newton Deuxième loi de Newton Deuxième loi de Newton Troisième loi de Newton Force d'inertie Force centrifuge Force de Coriolis Lever Travail d'une force Chocs élastiques Chocs inélastiques Conservation de l'énergie Roue de Maxwell Moment d'inertie Frottement Frottement et traînée Pendule de Newton Poussée d'Archimède Pression hydrostatique Fontaine de Héron Ludion Niveau à bulle Vases communicants Paradoxe hydrostatique Pression Pompe Ctésibios - camion de pompier Principe de Pascal Elévateur hydraulique Théorème de Bernoulli Portance (aérodynamique) Centre de gravité Équilibre statique 1 Équilibre statique 2 Équilibre statique 3 Expérience de Cavendish Loi universelle de la gravitation L'intensité du champ gravitationnel Champ gravitationnel Le champ gravitationnel de la Terre Coordonnées géographiques Accélération normale de la pesanteur terrestre Pendule de Foucault Impesanteur Super-lever Chute libre Tube de Newton Projectile horizontalement lancé Projectile horizontalement lancé 2 Expérience de chute libre Écoulement de fluide à travers un trou Projectile lancé verticalement Mouvement d'un projectile Mouvement d'un projectile - grenade Trajectoires dans l'espace Canon Newton Satellite géostationnaire Première loi de Kepler Seconde Loi de Kepler Troisième loi de Kepler – planètes intérieures Troisième loi de Kepler – planètes extérieures Système solaire Phase lunaire Constellation Lois de Kepler Diagramme de Hertzsprung-Russell Oscillateurs Mouvement circulaire uniforme Oscillateur harmonique Superposition d’oscillations Superposition d’oscillations f1 = f2 Superposition d’oscillations f1 ≈ f2 Phase Signal carré Pendule de Blackburn Courbe de Lissajous Oscillations amorties Oscillations forcées Pendule simple Pendule simple - Clou Pendule simple - Hélicoptère Oscillateur harmonique Oscillateur harmonique - Hélicoptère Oscillateurs couplés Réflexion Réfraction Reflexion d'une onde par l'extremite Les ondes stationnaires Résonance Vitesse du son Effet Doppler Onde de choc Principe de Huygens-Fresnel Pendules vagues Les ondes stationnaires Figure de Chladni Danse des pendules L'appareil de Julius Onde Son Mouvement brownien Diffusion de la matière Interactions entre atomes Loi de distribution des vitesses de Maxwell Thermomètre de Galilée Echelle de température Équivalent mécanique de la chaleur Calorimètre État de la matière État de la matière - eau Énergie interne Transport convectif Transport radiatif Transport conductif Processus isotherme Processus isobare Processus isochore Processus adiabatique Cycle de Carnot Locomotive à vapeur Moteur à deux temps Moteur à quatre temps Moteur Diesel Moteur Wankel Mouvement perpétuel Oiseau buveur Réfrigérateur Loi de Hooke - 1 Loi de Hooke - 2 Expérience avec des bulles de savon Dilatation thermique Dilatation thermique Bilame Point d'ébullition - Pression atmosphérique Point d'ébullition - Altitude Pression atmosphérique - Altitude Atmosphère terrestre Humidité absolue Humidité relative Point de rosée Loi de Coulomb Machine de Wimshurst Générateur de Van de Graaff Champ électrique Charges et champs Condensateur Tension, courant et résistance Circuit électrique Loi d'Ohm Résistance interne Lois de Kirchhoff Résistance électrique Coefficient thermique Thermistance Photorésistance Silicium Génération recombinaison Semi-conducteur intrinsèque Semi-conducteurs Diode Transistor Pont de Graetz Dissociation Électrolyse Batterie au plomb Ionisation - décharger l'électroscope Décharges électriques dans les gaz Caractéristiques tension-courant d'une décharge électrique Arc électrique Bobine de Ruhmkorff Rayon cathodique Oscilloscope Tube de Crookes - croix de Malte Régions dans un tube de Crookes Feu de Saint-Elme Lampe néon Tube fluorescent Protection contre la foudre Aimant permanent Ferromagnétisme Champ magnétique d'un courant rectiligne Règle de la main gauche Moteur Faraday Moteur électrique simple Théorème d'Ampère Induction électromagnétique Loi de Lenz Bobines de Helmholtz Alternateur et dynamo Alternateurs triphasés Transformateur Pendule de Waltenhofen Circuits simples en courant alternatif Circuit RLC en série Circuit RLC en parallèle Mathématiques Circuit électromagnétique oscillant Prisme Réflexion totale Synthèse soustractive et additive Disque de Newton Fentes de Young Miroirs Lentille optique Focale Lentille convergente Lentille divergente Défauts de la vision Accommodation Loupe Microscope La lunette de Képler La Lunette de Galilée Miroir concave Miroir convexe Télescope de Newton Flux lumineux Intensité lumineuse Éclairement lumineux Corps noir Modèle du corps noir Effet photoélectrique Onde électromagnétique Filtre polarisant Tube à rayons X Expérience de Michelson-Morley Dilatation du temps Contraction des longueurs Modèle atomique Expérience de Rutherford Modèle de Bohr Spectroscope Laser à rubis Expérience de la goutte d'huile de Millikan Diffusion Compton Expérience de Franck et Hertz Expérience de Davisson-Germer Tableau périodique des éléments Rayonnement Loi de décroissance radioactive Chaîne de désintégration Réaction nucléaire Fusion nucléaire - Soleil Théorème de Pythagore Pi Radian Cercle trigonométrique Addition de vecteurs Aiguille de Buffon Planche de Galton Ruban de Möbius Solide de Platon Alphabet grec Professeur de Moravie Professeur de Moravie Kosina Referentni sustav Paralelogram sila Pomična mjerka Mikrometarski vijak Gibanje Kružno gibanje Centrifugalni regulator Kolotura Koloturnik Zakon poluge 1. Newtonov zakon 2. Newtonov zakon 2. Newtonov zakon 3. Newtonov zakon Fiktivna sila Centrifugalna sila Coriolisov učinak Dizalo Mehanički rad Elastični sudari Neelastični sudari Zakon očuvanja energije Maxwellov kotač Moment inercije Trenje Trenje i otpor zraka Newtnova kolijevka Arhimedov zakon Hidrostatički tlak Heronov vodoskok Kortezijev ronilac Libela Spojene posude Hidrostatički paradoks Tlak Sisaljka Ktesibije - vatrogasna kola Pascalov zakon Hidraulični dizač Bernoullijeva jednadžba Dinamički uzgon Težište Ravnoteža 1 Ravnoteža 2 Ravnoteža 3 Cavendishev pokus Newtonov zakon gravitacije Intenzitet gravitacijskog polja Gravitacijsko polje Homogeno gravitacijsko polje Geografski koordinatni sustav Ubrzanje zemljine sile teže Foucaultovo njihalo Bestežinsko stanje Super dizalo Slobodni pad Slobodan pad u vakuumu Horizontalni hitac Horizontalni hitac 2 Padostroj Protok tekućine kroz rupu Vertikalni hitac Kosi hitac Kosi hitac - granata Putanja nebeskih tijela Newtonov top Geostacionarni satelit Prvi Keplerov zakon Drugi Keplerov zakon Treći Keplerov zakon - unutarnji planeti Treći Keplerov zakon - vanjski planeti Sunčev sustav Mjesečeve mijene Zviježđe Keplerovi zakoni Hertzsprung-Russellov dijagram Oscilator Kružno kretanje Harmonijsko titranje Superpozicija titranja Superpozicija titranja f1 = f2 Superpozicija titranja f1 ≈ f2 Faza titranja Pravokutni signal Blackburn klatno Lissajous krivulja Prigušene oscilacije Prisilne oscilacije Matematičko njihalo Matematičko njihalo - Čavao Matematičko njihalo - Helikopter Njihalo s oprugom Njihalo s oprugom - Helikopter Spregnuti oscilatori Odbijanje (refleksija) vala Lom (refrakcija) vala Odbijanje vala na kraju Stojni val Rezonancija Brzina zvuka Dopplerov efekt Udarni val Huygens–Fresnelov princip Stroj za putovanje valova Stojni val Chladnijevi likovi Efekt vala na kuglicama Njihalo - torzija Valovi Zvuk Brownovo gibanje Difuzija Interakcija između atoma Maxwellova raspodjela molekula idealnog plina po brzinama Galilejev termometar Temperaturna skala Mehanički ekvivalent topline Kalorimetar Agregatna stanja Agregatna stanja - voda Unutarnja energija Prijenos topline - Konvekcija (strujanje) Prijenos topline - Radijacija (zračenje) Prijenos topline - Kondukcija (vođenje topline) Izotermni proces Izobarni proces Izohorni proces Adiabatski proces Carnotov ciklus Parna lokomotiva Dvotaktni motor Četverotaktni motor Dieselov motor Wankelov motor Perpetuum mobile Perpetuum mobile igračka Hladnjak Hookeov zákon - 1 Hookeov zákon - 2 Kapilarnost Toplinsko istezanje Toplinsko istezanje Bimetal Vrelište - Atmosferski tlak Vrelište - Nadmorska visina Atmosferski tlak - Nadmorska visina Zemljina atmosfera Apsolutna vlažnost Relativna vlaga Rosište Coulombov zákon Wimshurst stroj Van de Graaffov generator Električno polje Naboj i električno polje Kondenzator Napon, struja i otpor Električne mreže Ohmov zakon Unutarnji otpor Kirchhoffovi zakoni Električni otpor Temperaturni koeficijent električnog otpora Termistor Fotootpornik Silicij Generacija i rekombinacija Intrinsični poluvodiči Poluvodiči Dioda Tranzistor Ispravljač Elektrolitička disocijacija Elektroliza Olovo-kiselina baterije Ionizacija - izbijanje elektroskopa Ioniziranje U-I karakteristika Elektrolučna svjetiljka Ruhmkorffov induktor Katodne zrake Osciloskop Crookesova cijev s malteškim križem Faradayev eksperiment isisavanja plina iz cijevi Vatra svetog Ilije Tinjalica Fluorescentna cijev Zaštita od groma Magnet Feromagnetizam Magnetno polje dugog ravnog vodiča Flemingovo pravilo lijeve ruke Faradayev motor Jednostavan električni motor Ampèreov zakon Elektromagnetska indukcija Lentzovo pravilo Helmholtz zavojnica Alternator i dinamo Trofazni generator Transformator Foucaultove struje Izmjenični strujni krugovi Serijski RLC spoj Paralelni RLC spoj Matematika Oscilatorni krug Prizma Totalna refleksija Suptraktivno i aditivno miješanje boja Newtonov disk Youngov pokus Ogledala Leća Žarišna duljina Konvergentna leća Divergentna leća Refrakcijske greške oka Akomodacija oka Lupa Mikroskop Kepler teleskop Galilejev teleskop Konkavno zrcalo Konveksno zrcalo Newtonov teleskop Svjetlosni tok Jakost svjetlosti Jakost osvjetljenja Crno tijelo Crno tijelo - model Fotoelektrični učinak Elektromagnetni val Polarizacijski filter Rendgenska cijev Michelson-Morleyev pokus Vremenska dilatacija Kontrakcija duljine Modeli atoma Rutherfordovo raspršenje Bohrov model atoma Spektroskop Rubinski laser Millikanov pokus Comptonovo raspršenje Franck-Hertz'ov eksperiment Eksperiment Davissona i Germera Periodni sustav elemenata Radioaktivnost Zakon radioaktivnog raspada Nizovi radioaktivnih raspada Nuklearna reakcija Nuklearna fuzija - Sunce Pitagorin poučak Pi Radijan Jedinični krug Zbrajanje vektora Buffonova igla Galtonova daska Möbiusova traka Platonova tijela Grčki alfabet Učitelj iz Moravske Učitelj iz Moravske Lejtő Vonatkoztatási rendszer Paralelogramma szabálynak Tolómérce Mikrométer Mozgás Körmozgás Centrifugál regulátor Csiga Csigasorok Mérleg Newton 1. törvénye Newton 2. törvénye Newton 2. törvénye Newton 3. törvénye Tehetetlenségi erő Centrifugális erő Coriolis-erő Felvonó Mechanikai munka Rugalmas ütközés Rugalmatlan ütközés Energiamegmaradás Maxwell-féle inga Tehetetlenségi nyomaték Súrlódás Súrlódás és légellenállás Newton-bölcső Arkhimédész törvénye Hidrosztatikai nyomás Hérón kútja Cartesius-búvár Vízmérték Közlekedőedények Hidrosztatikai paradoxon Nyomás Szivattyú Ktészibiosz - tűzoltó autó Pascal törvénye Hidraulikus emelő Bernoulli törvénye Felhajtóerő (aerodinamika) Gravitáció középpontja Mechanikai egyensúly 1 Mechanikai egyensúly 2 Mechanikai egyensúly 3 Cavendish-kísérlet Newton-féle gravitációs törvény A gravitációs térerősség Gravitációs mező Föld gravitációs mezője Földrajzi koordináta-rendszer Nehézségi gyorsulás Foucault-inga Súlytalanság Super felvonó Szabadesés Vákuumban a szabadesés Mozgások összetétele Vízszintes hajítás Ejtőzsinórok Torricelli-féle kiömlési törvény Függőleges hajítás Ferde hajítás Ferde hajítás - kézigránát A bolygók mozgása Newton gondolatkísérlete Geostacionárius pálya Kepler I. törvénye Kepler II. törvénye Kepler III. törvénye - Belső Naprendszer Kepler III. törvénye - Külső Naprendszer Naprendszer Holdfázis Csillagkép Kepler-törvények Hertzsprung–Russell-diagram Harmonikus oszcillátor Körmozgás Harmonikus rezgőmozgás Szuperpozíció Azonos frekvenciájú rezgések szuperpozíciói Közel azonos frekvenciájú rezgések szuperpozíciói Fáziseltolódás Négyszögjel Blackburn inga Lissajous-görbék Csillapított rezgések Kényszerrezgés Matematikai inga Matematikai inga - Szeg Matematikai inga - Helikopter Rugós inga Rugós inga - Helikopter Csatolt inga Hullámok visszaverődése Hullámok törése Hullámok visszaverődése rögzített és szabad végről Állóhullám Rezonancia Hangsebesség Doppler-effektus Szuperszonikus repülés Huygens-Fresnel-elv Hullámgép Állóhullám Chladni figurák Mach-féle hullámgép Julius-féle hullámgép Hullám Hang Brown-mozgás Diffúzió Atomok kölcsönhatása Maxwell–Boltzmann-eloszlás Galilei hőmérő Hőmérsékleti skálák Hő mechanikai egyenértéke Kaloriméter Halmazállapot Halmazállapot - víz Belső energia Hőátadás - hőáramlás Hőátadás - hősugárzás Hőátadás - hővezetés Boyle-Mariotte törvény Gay-Lussac törvényei Charles törvény Adiabatikus folyamat Carnot-ciklus Gőzmozdony Kétütemű motor Négyütemű motor Dízelmotor Wankel-motor Örökmozgó Szomjas kacsa Hűtőgép Hooke-törvény - 1 Hooke-törvény - 2 Kapilláris nyomás Hőtágulás Hőtágulás Bimetál Forráspont - Légnyomás Forráspont - Tengerszint feletti magasság Légnyomás - Tengerszint feletti magasság Légkör Abszolút páratartalom Relatív páratartalom Harmatpont Coulomb-törvény Wimshurst-féle influencia gép Van de Graaff-generátor Elektromos mező Ponttöltések erőtere és potenciálja Kondenzátor Ellenállás, feszültség és áram Áramkör Ohm törvénye Belső ellenállás Kirchhoff-törvények Elektromos ellenállás Az ellenállás hőmérsékleti együtthatója Termisztor Photoresistor Szilícium Rekombináció Tiszta félvezetõk sajátvezetése Félvezető Dióda Tranzisztor Graetz-kapcsolás Disszociáció Elektrolízis Ólom akkumulátor Ionizáció - elektroszkóp töltését csökkenti Elektromos áram gázokban Feszültség/áram karakterisztikája Az ívlámpák Ruhmkorff-féle szikrainduktor Katódsugárzás Oszcilloszkóp Katódsugárcső máltai kereszttel Kisülési csősorozat Szent Elmo tüze Glimmlámpa Fénycső Villámvédelem Állandó mágnes Ferromágnesség Jobbmenetes csavar szabály Bal kéz-szabályra Faraday motor Egyszerű elektromos motor Ampère-törvény Elektromágneses indukció Lenz-törvény Helmholtz tekercspár Generátor és dinamó Háromfázisú generátor Transzformátor Waltenhofen inga Egyszerű váltóáramú AC kör RLC soros áramkör RLC párhuzamos áramkör Matematika Elektromágneses rezgőkör Prizma Teljes fényvisszaverődés Szubtraktív és additív színkeverés Newton-féle színtárcsa Young-féle kétréses kísérlet Tükrök Optikai lencse Fókusztávolság Gyűjtőlencse Szórólencse Akkomodációs hibák Akkomodáció Nagyító Mikroszkóp Kepler-féle (csillagászati) távcső Hollandi (Galilei-féle) távcső Homorú tükör Domború tükör Newton rendszerű távcső Fényáram Fényerősség Megvilágítás Feketetest-sugárzás Fekete test modellje Fényelektromos jelenség Elektromágneses hullámok Polarizációs szűrő Röntgencső Michelson–Morley-kísérlet Idődilatáció Hosszkontrakció Atommodell Rutherford-kísérlet Bohr-féle atommodell Spektroszkóp Rubin lézer Olajcseppkísérlet Compton-szórás Franck–Hertz-kísérlet Davisson–Germer-kísérlet Kémiai elemek periódusos rendszere Radioaktivitás A radioaktív bomlás törvénye A radioaktív bomlási sorok Magreakció Magfúzió - Nap Pitagorasz-tétel Radián Egységkörön Vektorösszeadás Buffon tűje Galton-deszka Möbius-szalag Szabályos test Görög ábécé A tanár Moravia A tanár Moravia Bidang Miring Bidang Acuan Analisa Gaya dalam bentuk Jajaran Genjang Jangka Sorong Mikrometer Gerak Gerak Melingkar Beraturan Gubernur Sentrifugal Katrol Statis dan Dinamisn Sistem Katrol Prinsip Pengungkit Hukum Pertama Newton Hukum Kedua Newton Hukum Kedua Newton Hukum Ketiga Newton Gaya fiktif Gaya sentrifugal Gaya Coriolis Elevator Usaha Tumbukan Elastis Tumbukan Tidak Elastik Kekekalan Enegi Bandul Maxwell Momentum Inersia (Kelembaman) Gaya gesek Gesekan dan Tarikan Bandul Newton Asas Archimedes Tekanan hidrostatik Air mancur Heron Penyelam Kartesian Waterpass Bejana berhubungan Paradoks Hidrostatis Tekanan Pompa Ctesibius - mesin pemadam kebakaran Hukum Pascal Dongkrak Hidrolik Asas bernoulli Gaya Angkat Pusat Gravitasi Kesetimbangan Mekanis 1 Kesetimbangan Mekanis 2 Kesetimbangan Mekanis 3 Percobaan Cavendish Hukum Gravitasi Universal Newton Intensitas Gaya Gravitasi Medan Gravitasi Medan Gravitasi Bumi Sistem Koordinat Geografis Gravitasi Standar Bandul Foucault Keadaan Tak Berbobot Elevator super Gerak Jatuh Bebas Bejana Newton Proyeksi Pelucur Horizontal Proyeksi Pelucur Horizontal 2 Percobaan Gerak Jatuh Bebas Aliran FLuida pada lubang Proyeksi Peluncur Vertikal Gerak Peluru Gerak Peluru - Granat Tangan Lintasan dan Orbit Meriam Newton Satelit Geostasioner Hukum 1 Kepler Hukum 2 Kepler Hukum 2 Kepler – planet dalam Hukum 3 Kepler – planet luar Tata Surya Fase Bulan Konstelasi Hukum Kepler Diagram Hertzsprung-Russell Osilator Gerak Melingkar Gerak Harmonik Sederhana Superposisi pada Osilasi Harmonik Superposisi pada Osilasi Harmonik f1 = f2 Superposisi pada Osilasi Harmonik f1 ≈ f2 Fasa Gelombang Persegi Pendulum Blackburn Kurva Lissajous Osilasi dengan Peredaman Osilasi Buatan Bandul (matematika) Bandul (matematika) - Paku Bandul - Helikopter Osilator Harmonis Sederhana Osilator Harmonis Sederhana - Helikopter Osilator Bertaut Pantulan Pembiasan Pantulan Gelombang Gelombang Tegak Resonansi Kecepatan Suara Efek Doppler Gelombang Kejut Asas Huygens–Fresnel Gelombang pada Bandul Bertautan Gelombang Tegak Tokoh Chladni Peraga Bandul Gelombang Bandul Momentum Kelembaman Gelombang Suara Gerak Acak Brown Difusi Interaksi antar Atom Distribusi kecepatan dari molekul Gas Ideal Pengukur Suhu Galileo Skala Pengukuran Suhu Kesetimbangan Thermal Mekanis Kalorimeter Wujud materi Wujud materi - air Energi Dalam Perpindahan Kalor – konveksi Perpindahan Kalor – radiasi Perpindahan Kalor – konduksi Proses Isothermik Proses Isobarik Proses Isochorik Proses Adiabatic Siklus Carnot Lokomotif Tenaga Uap Mesin Dua Tak Mesin Empat Tak Mesin Diesel Mesin Wankel Gerak Berkelanjutan Burung Minum Mesin Pendingin Hukum Hooke - 1 Hukum Hooke - 2 Tekanan Kapiler Pemuaian Pemuaian Bimetal Titik Didih - Tekanan Udara Titik Didih - Ketinggian dari permukaan laut Tekanan Udara - Ketinggian dari permukaan laut Atmosfer Bumi Kelembaban Mutlak Kelembaban Relatif Titik Dew Hukum Coulomb Mesin Wimshurst Generator Van de Graaff Medan Listrik Muatan dan Medan Listrik Kapasitor Tegangan, Arus dan Hambatan Rangkaian Listrik Hukum Ohm Hambatan Dalam Hukum Kirchhoff Hambatan Listrik Koefisien Suhu Thermistor Fotoresistor Silikon Peluruhan dan Rekombinan Sifat Intrinsik Semikonduktor Semikonduktor Dioda Transistor Jembatan Dioda Penguraian Elektrolisis Baterai (Timbal dan Asam) Ionisasi - pelepasan muatan listrik pada elektroskop Pelepasan Muatan Listrik pada Gas Karakteristik Tegangan dan Arus pada pelepasan muatan listrik Lompatan Listrik Kumparan Induksi Sinar Katoda Osiloskop Tabung Crookes - Tabung Salib Maltese Area pada Tabung Crookes Api Saint Elmo Lampu Neon Lampu Fluorescent Penangkal Petir Magnet Feromagnetik Aturan Tangan Kanan Ampere Aturan Tangan Kiri Fleming Faraday motor Motor listrik sederhana Hukum Ampere Induksi Elektromagnetik Hukum Lenz Tabung Teltron Alternator dan Dinamo Generator AC tiga fasa Transformator Bandul Waltenhofen’s Rangkaian AC Sederhana Rangkaian serial RLC Rangkaian parallel RLC Matematika Rangkaian Osilasi Elektromagnet Prisma Refleksi internal total Warna Primer dan Sekunder Piringan Newton Percobaan Celah Ganda Cermin Lensa Jarak fokus Lensa Positif Lensa Negatif Kerusakan Mata Akomodasi Kaca Pembesar Mikroskop Teleskop Keplerian Teleskop Galilean Cermin Cekung Cermin Cembung NTeleskop Newtonian Fluz kecerahan Intensitas Kecerahan Kecerahan Benda Hitam Model Benda Hitam Efek Fotolistrik Gelombang Elektromagnetik Filter Polarisasi Tabung Sinar X Percobaan Michelson–Morley Dilatasi Waktu Kontraksi Panjang Model Atom Percobaan Lempeng Emas Rutherford Model Atom Bohr Spektroskopi Laser Ruby Percobaan Millikan Semburan Compton Percobaan Franck–Hertz Davisson-Germer: Difraksi Elektron Tabel periodik Radiasi Hukum Peluruhan Radioaktif Rantai Peluruhan Reaksi Nuklir Fusi nuklir - Matahari Teorema Pythagoras Pi Radian Satuan Lingkar Penjumlahan Vektor Jarum Buffon Papan Galton Pita Möbius Bangun ruang platonik Alfabet Yunani Guru dari Moravia Guru dari Moravia Piano inclinato Sistema di riferimento Parallelogramma delle forze Calibro Micrometro Moto Moto circolare uniforme Regolatore centrifugo Carrucola fissa e libera Pulegge Leva di 1° genere Prima legge di Newton Seconda legge di Newton Seconda legge di Newton Terza legge di Newton Interazione apparente Forza centrifuga Forza di Coriolis Ascensore Lavoro Urto elastico Urto anelastico Legge di conservazione dell'energia Pendolo di Maxwell Momento di inerzia Attrito Attrito e resistenza Pendolo di Newton Principio di Archimede Pressione idrostatica Fontana di Airone Diavoletto di Cartesio Livella Principio dei vasi comunicanti Paradosso idrostatico Pressione Pompa Ctesibio - motore antincendio Legge di Pascal Sollevatore idraulico Equazione di Bernoulli Portanza Centro di gravità Equilibrio meccanico 1 Equilibrio meccanico 2 Equilibrio meccanico 3 Esperimento di Cavendish Legge di gravitazione universale L'intensità del campo gravitazionale Campo gravitazionale Campo gravitazionale terrestre Coordinate geografiche Accelerazione di gravità terrestre Pendolo di Foucault Assenza di peso Super ascensore Caduta libera Tubo di Newton Proiettile lanciato orizzontalmente Proiettile lanciato orizzontalmente 2 Esperienza caduta libera Flusso di fluido attraverso un foro Proiettile a decollo verticale Movimento di un proiettile Movimento di un proiettile - bomba a mano Orbite Cannon di Newton Satelliti geostazionari Prima legge di Keplero Seconda legge di Keplero Terza legge di Keplero – pianeti interni Terza legge di Keplero – pianeti esterni Sistema solare Fasi lunari Costellazione Leggi di Keplero Diagramma Hertzsprung-Russell Oscillatori Moto circolare Moto armonico Principio di sovrapposizione Principio di sovrapposizione f1 = f2 Principio di sovrapposizione f1 ≈ f2 Fase nel moto armonico Onda quadra Pendolo di Blackburn Figura di Lissajous Oscillazioni smorzate Oscillazione forzata Pendolo semplice Pendolo semplice - Chiodo Pendolo semplice - Elicottero Oscillatore armonico semplice Oscillatore armonico semplice - Elicottero Oscillatori accoppiati Riflessione Rifrazione Riflessione da un estremo Le onde stazionarie Risonanza Velocità del suono Effetto Doppler Onda d'urto Principio di Huygens-Fresnel Onda di pendoli Le onde stazionarie Figure di Chladni Pendolo Ad Effetto Onda Pendolo - torsione Onda Suono Moto browniano Diffusione di materia Interazione tra atomi Distribuzione di velocità delle molecole di un gas perfetto Termometro galileiano Scale di temperatura Equivalente meccanico del calore Calorimetro Stato della materia Stato della materia - acqua Energia interna Trasmissione del calore – convezione Trasmissione del calore – irraggiamento Trasmissione del calore – conduzione Trasformazione isoterma Trasformazione isobara Trasformazione isocora Trasformazione adiabatica Ciclo di Carnot Locomotiva a vapore Motore a due tempi Motore a quattro tempi Motore Diesel Motore Wankel Moto perpetuo Uccello bevente Frigorifero Legge di Hooke - 1 Legge di Hooke - 2 Bolle e pressione Dilatazione termica Dilatazione termica Bimetallico Punto di ebollizione - Pressione atmosferica Punto di ebollizione - Altitudine Pressione atmosferica - Altitudine Atmosfera terrestre Umidità assoluta Umidità relativa Punto di rugiada Forza di Coulomb Macchina di Wimshurst Generatore di Van de Graaff Campo elettrico Cariche e campi elettrici Condensatore Tensione, corrente e resistenza Circuito elettrico Legge di Ohm Resistenza interna Leggi di Kirchhoff Resistenza elettrica Coeficente di temperatura Termistore Fotoresistenza Silicio Generazione e ricombinazione Semiconduttori intrinseci Semiconduttori Diodo Transistor Ponte raddrizzatore Dissociazione elettrolitica Elettrolisi Batteria piombo-acido Ionizzazione - scaricare un elettroscopio Ionizzazione dei gas Caratteristica della scarica nei gas Arco elettrico Rocchetto di Ruhmkorff Raggio catodico Oscilloscopio Tubo di Crookes - croce di Malta Regioni in un tubo di Crookes Fuoco di Sant'Elmo Lampada al neon Lampada fluorescente Protezione contro i fulmini Magnete Ferromagnetismo Regola del cacciavite (regola della presa della mano destra) Regola della mano sinistra di Fleming Motore di Faraday Semplice motore elettrico Legge di Ampère Induzione elettromagnetica Legge di Lenz Bobine di Helmholtz Alternatore e dinamo Generatore corrente trifase Trasformatore Pendolo di Waltenhofen Semplici circuiti in corrente alternata Circuito RLC in serie Circuito RLC in parallelo Matematica Rangkaian osilasi elektromagnet Prisma triangolare Riflessione interna totale Mescolanza sottrattiva e additiva Disco di Newton Esperimento della doppia fenditura Specchi Lente Lunghezza focale Lente positiva Lente negativa Difetti visivi Accomodazione Lente d'ingrandimento Microscopio Telescopio kepleriano Telescopio galileiano Specchio concavo Specchio convesso Telescopio di Newton Flusso luminoso Intensità luminosa Illuminamento Corpo nero Modello di corpo nero Effetto fotoelettrico Onda elettromagnetica Filtro polarizzante Tubo radiogeno Esperimento di Michelson-Morley Dilatazione del tempo Contrazione delle lunghezze Modelli atomici Esperimento di Rutherford Modello atomico di Bohr Spettroscopio Laser a rubino Esperimento di Millikan Scattering Compton Esperimento di Franck-Hertz Esperimento di Davisson e Germer Tavola periodica degli elementi Radiazione Legge del decadimento radioattivo Catena di decadimento Reazione nucleare Fusione nucleare - Sole Teorema di Pitagora Pi greco Radiante Circonferenza unitaria Composizione vettoriale Ago di Buffon Macchina di Galton Nastro di Möbius Solido platonico Alfabeto greco Insegnante di Moravia Insegnante di Moravia Жантык тегиздик Көз караш Параллелограмм эрежеси менен күчтөрдү кощуу штангенциркуль Микрометр Кыймыл Айлана боюнча бир калыптагы кыймыл Центрифугалдык губернатор Бош жана белгиленген шкив Шкивтердин системасы Рычагдын принциби Ньютондун 1-закону Ньютондун 2-закону Ньютондун 2-закону Ньютондун 3-закону Инерциялык күч Борборлоштурулган күч Кориолис күчү Лифт Жумуш Серпилгичтүү кагылышуу Серпилгичтүү эмес кагылышуу Энергияны сактоо Максвеллдин маятниги Инерция моменти Сүрүлүү Сүрүлүү жана каршылык Ньютондун маятниги Архимеддин принциби Гидростатикалык басым Герон фонтаны Картезиандык суучул Суюктук деңгээли Катыш идиштер Гидростатикалык парадокс Басым Насос Ктесибий - өрт өчүрүүчү Паскаль закону Гидроавликалык көтөргүч Бернуллинин принциби Көтөрүу күчү Гравитация борбору 1 Механикалык тең салмактуулук 2 Механикалык тең салмактуулук 3 Механикалык тең салмактуулук Кавендиш эксперименти Ньютондун бүткүл дүйнөлүк тартылуу закону Гравитациялык талаанын чыңалышы Гравитациялык талаа Жердеги гравитациялык талаа Географиялык координаттар системасы Стандарттык гравитация Фуко маятниги Салмаксыздык Супер лифт Эркин түшүү Ньютондун трубкасы Горизонталдык багытта учурулган снаряд Горизонталдык багытта учурулган снаряд 2 Эркин түшүүнүн эксперименти Жылчык аркылуу суюктуктун агымы Тик өйдө учурулган снаряд Снаряддын кыймылы Снаряддын кыймылы - Кол гранатасы Траекториялар жана орбиталар Ньютондун замбиреги Геосинхрондук спутник Кеплердин 1-закону Кеплердин экинчи закону Кеплердин 3-закону - ички планеталар Кеплердин 3-закону - тышкы планеталар Күн системасы Айдын фазасы Топ жылдыздар Кеплердин закондору Герцспрунг – Рассел диаграммасы Осцилляторлор Айлануу кыймылы Жөнөкөй гармоникалык термелүү Гармоникалык термелүүлөрдүн суперпозициясы Гармоникалык термелүүлөрдүн суперпозициясы f1 = f2 f1 ≈ f2 гармоникалык термелүүлөрдүн суперпозициясы Фаза Тик бурчтуу толкун Блэкберн маятниги Лиссажу ийриси Өчүүчү термелүү Аргасыз термелүү Математикалык маятник Математикалык маятник - мык Маятник - вертолет Жөнөкөй гармоникалык осциллятор Жөнөкөй гармоникалык осциллятор - вертолет бириктирилген осцилляторлор Чагылуу Сынуу чек арадагы толкундардын чагылышы Туруучу толкундар Резонанс Үндүн ылдамдыгы Доплердин эффекти Толкундун катуу соккусу Гюйгенс - Френельдин принциби Толкундук машина Туруучу толкундар Чладни фигуралар толкундуу маятниктүү оюнчук Торсиондуу толкундуу машина Толкун Үн Броун кыймылы Диффузия Атомдордун өз ара аракеттенишүүсү Идеалдык газдын молекулаларынын ылдамдыктары боюнча бөлүштүрүлүшү Галилеонун термометри Температуранын шкаласы Жылуулуктун механикалык эквиваленти Калориметр Агрегаттык абал Агрегаттык абал - суу Ички энергия Жылуулук берүү - конвекция Жылуулук берүү - нурлануу Жылуулук берүү - өткөрүмдүүлүк Изотермалык процесс Изобаралык процесс Изохоралык процесс Адиабаттык процесс Карно цикли Паровоз Эки такттуу кыймылдаткыч Төрт такттуу кыймылдаткыч Дизелдик кыймылдаткыч Wankelдин кыймылдаткычы Түбөлүк кыймылдаткыч Ичүүчү куш Муздаткыч Гук мыйзамы - 1 Гук мыйзамы - 2 Капиллярдык басым Термикалык кеңейүү Термикалык кеңейүү Биметалл Кайноо температурасы - Атмосфералык басым Кайноо температурасы - Бийиктик Атмосфералык басым - Бийиктик Жердин атмосферасы Абсолюттук нымдуулук Салыштырмалуу нымдуулук Шүүдүрүм чекити Кулон мыйзамы Wimshurst машинасы Van de Graaff генератору Электр талаасы Заряддар жана талаалар Конденсатор Чыңалуу, ток жана каршылык Электр чынжыры Омдун закону Ички каршылык Чынжыр үчүн Кирхгофтун закондору Электрдик каршылык Температуралык коэффициенти Термистор Фоторезистор (фотокаршылык) Кремний Ташуучунун генерациясы жана рекомбинациясы Өздүк жарым өткөргүч Жарым өткөргүчтөр Диод Транзистор Диоддук көпүрө Диссоциация Электролиз Коргошун – кислоталуу аккумулятор Иондоштуруу - электроскопту разряддоо Газдардагы электр разряды Электр разрядынын вольт-ампердик мүнөздөмөсү Электр жаасы Индукциялык катушка Катод нуру Осциллограф Крукс трубкасындагы катоддук нурлар Крукстун трубкасындагы аймактар Ыйык Эльманын оту Неон лампасы Люминесценттик лампа Чагылгандан коргоо Магнит Ферромагнетизм Ампердин оң кол эрежеси, бурама эрежеси Флемингдин сол кол эрежеси Фарадей мотору Жөнөкөй электр мотору Ампердин закону Электромагниттик индукция Ленцтин закону Телтрон трубкасы Өзгөрмө токтун генератору Өзгөрмө токтун үч фазалуу генератору Трансформатор Вальтенгофендин маятниги Өзгөрмө токтун жөнөкөй чынжырлары RLC удаалаш чынжыры RLC параллель чынжыры Математика Электромагниттик термелүү контуру Призма Толук ички чагылдыруу Субтрактивдүү жана аддитивдүү түс Ньютондун диски Эки жылчыктуу тажрыйбасы Күзгү Линза Фокустук аралык Оң линза Терс линза Көздүн кемчиликтери Аккомодация Лупа Микроскоп Кеплердин телескобу Галилейдин телескобу Иймек күзгү Томпок күзгү Ньютондун телескобу Жарык агымы Жарыктын интенсивдүүлүгү Жарыктаныш кара тело (нерсе) Кара телонун модели Фотоэлектрдик эффект Электромагниттик толкун Поляризатор Рентген түтүкчөсү Майкельсон-Морлинин тажрыйбасы Убакытты акырындоосу Узундуктун кыскаруусу Атомдун моделдери Резерфорддун алтын фольга менен жүргүзгөн эксперименти Бордун модели Спектроскоп Рубин Лазер Милликан тажрыйбасы Комптондун чачыроосу Франк - Герцтин эксперименти Дэвиссон-Гермер эксперименти Элементтер мезгилдик системасы Радиация Радиоактивдүү ажыроо закону Ажыроо чынжыры Ядролук реакция Термоядролук сергек - Күн Пифагордун теоремасы Пи Радиан Бирдик айлана Векторлорду кошуу Бюффондун ийне көйгөйү Галтон доскасы Мебиус тилкеси Платоникалык катуу заттар Грек алфавити Моравиядан келген мугалим Моравиядан келген мугалим Көлбеу жазықтық көзқарас Күш параллелограммы штангенциркуль Микрометр Қозғалыс бірқалыпты айналмалы қозғалыс Орталықтан тепкіш губернатор Бекітілген және бос шкив Шкив жүйесі иінтірек принципі Ньютонның 1-ші заңы Ньютонның 2-ші заңы Ньютонның 2-ші заңы Ньютонның 3-ші заңы Күштерді қосу Центрден тепкіш күш Кориолис күші Лифт Жұмыс Серпімді соқтығысу серпімсіз соқтығысу Энергияның сақталу заңы Максвелл маятнигі Инерция моменті Үйкеліс күші Үйкеліс және сүйреу Ньютонның бесігі Архимед принципі Гидростатикалық қысым Герон фонтаны Декарттық сүңгуір Рух деңгейі Байланыс құралдары Гидростатикалық парадокс Қысым Сорғы Ктесибий - өрт қозғалтқышы Паскаль заңы Гидравликалық көтергіш Бернулли принципі Көтеру (күш) Ауырлық центрі Механикалық тепе-теңдік 1 Механикалық тепе-теңдік 2 Механикалық тепе-теңдік 3 Кавендиш тәжірибесі Ньютонның бүкіләлемдік тартылыс заңы Гравитациялық өрістің қарқындылығы Гравитациялық өріс Жердегі гравитациялық өріс Географиялық координаттар жүйесі Стандартты ауырлық күші Фуко маятнигі Салмақсыздық Супер лифт Еркін түсу Ньютон түтігі Көлденеңінен ұшырылған снаряд Көлденеңінен ұшырылған снаряд 2 еркін түсу эксперимент Тесік арқылы сұйықтық ағыны Тігінен ұшырылған снаряд Снарядтың қозғалысы Снарядтың қозғалысы - Қол гранаты Траекториялар мен орбиталар Ньютонның зеңбірегі Геосинхронды жер серігі Кеплердің 1-ші заңы Кеплердің екінші заңы Кеплердің үшінші заңы - ішкі планеталар Кеплердің үшінші заңы - сыртқы планеталар Күн жүйесі Ай фазасы Шоқжұлдыз Кеплер заңдары Герцшпругн-Рассел диаграммасы Осцилляторлар Айналмалы қозғалыс Қарапайым гармоникалық қозғалыс Гармоникалық тербелістердің суперпозициясы f1 = f2 гармоникалық тербелістердің суперпозициясы f1 ≈ f2 гармоникалық тербелістердің суперпозициясы фаза Квадраттық толқын Блэкберн маятнигі Лиссажу қисығы өшетін тербелістер еріксіз тербеліс Маятник (математика) Маятник (математика) - Шеге Маятник - тікұшақ Қарапайым гармоникалық осциллятор Қарапайым гармоникалық осциллятор - Тікұшақ Біріктірілген генераторлар шағылу Сыну Толқындардың шекаралардан шағылуы Тұрақты толқындар Резонанс Дыбыс жылдамдығы Доплерлік әсер Соққы толқыны Гюйгенс - Френель принципі Толқын машинасы Тұрақты толқындар Хладни фигуралары Маятникті толқынды ойыншық Торсионды толқынды машина Толқын Дыбыс Броундық қозғалыс Диффузия Атомдардың өзара әрекеттесуі Идеал газ молекулаларының жылдамдығының таралуы Галилео термометрі Температура шкаласы Жылудың механикалық эквиваленті Калориметр Агрегаттық күй Агрегаттық күй - су Ішкі энергия Жылу берілу - конвекция Жылу берілу - сәулелену Жылу берілу –жылуөткізгіштік Изотермиялық процесс Изобариялық процесс Изохоралық процесс Адиабатикалық процесс Карно циклі Паровоз Екі тактілі қозғалтқыш Төрт тактілі қозғалтқыш Дизельді қозғалтқыш Wankel қозғалтқышы Мәңгілік қозғалыс Ішетін құс Тоңазытқыш Гук заңы - 1 Гук заңы - 2 Капиллярлық қысым Термиялық кеңейту Термиялық кеңейту Биметалл Қайнау температурасы нүктесі- Атмосфералық қысым Қайнау нүктесі - Биіктік Атмосфералық қысым - Биіктік Жер атмосферасы Абсолютті ылғалдылық Салыстырмалы ылғалдылық Шық нүктесі Кулон заңы Wimshurst машинасы Van de Graaff генераторы Электр өрісі Алымдар мен өрістер Конденсатор Кернеу, ток және кедергі Электр тізбегі Ом заңы Ішкі кедергі Кирхгофтың заңдары Электр кедергісі Температура коэффициенті Термистор Фоторезистор Кремний Тасымалдаушы генерация және рекомбинация Ішкі жартылай өткізгіш Жартылай өткізгіштер Диод Транзистор Диодты көпір Бөліну Электролиз Қорғасын - қышқыл батарея Иондау - электроскопты разрядтау Газдардағы электрлік разряд Электрлік разрядтың вольт-амперлік сипаттамалары Электр доғасы Индукциялық катушка Катод сәулесі Осциллограф Крукс түтігі - мальталық кросс түтік Крукс түтігіндегі аймақтар Әулие Эльмо ​​оты Неон шамы Флуоресцентті шам Найзағайдан қорғау Магнит Ферромагнетизм Ампердің оң бұранда ережелері Флемингтің сол қол ережесі Фарадей моторы Қарапайым электр қозғалтқышы Ампер заңы Электромагниттік индукция Ленц заңы Телтрон түтігі Генератор және динамо Үш фазалы айнымалы ток генераторы Трансформатор Waltenhofen маятнигі Қарапайым айнымалы ток тізбектері RLC тізбегі RLC параллель тізбегі Математика Электромагниттік тербелмелі контур Призма Толық ішкі рефлексия Субтрактивті және аддитивті түс Ньютон дискісі Екі тілімді тәжірибе Айналар линза Фокус линза Теріс линза Көз ақаулары Қонақ үй Лупа Микроскоп Кеплериялық телескоп Галилеялық телескоп Ойыс айна Дөңес айна Ньютондық телескоп Жарық ағыны Жарықтық қарқындылығы Жарық Қара дене Blackbody моделі Фотоэффект Электромагниттік толқын Поляризациялық сүзгі Рентген түтігі Майкельсон - Морли эксперименті Уақытты кеңейту Ұзындықтың жиырылуы Атом модельдері Резерфордтың алтын фольга бойынша тәжірибесі Бор моделі Спектроскоп Рубин лазері Милликан тәжірибесі Комптонның шашырауы Франк - Герц эксперименті Дэвиссон-Гермер: электрондық дифракция Химиялық элементтердің периодтық жүйесі Радиация Радиоактивті ыдырау заңы Ыдырау тізбегі Ядролық реакция Термоядролық реакциялар - Күн Пифагор теоремасы Pi пи тұрақтысы Радиан Бірлік шеңбері Векторлық қосу Буффонның ине ақаулығы Гальтон тақтасы Мебиус жолағы Платондық қатты денелер Грек алфавиті Моравиядан келген мұғалім Моравиядан келген мұғалім Налуу хавтгай Тооллын систем Хүчний параллелограмм штангенциркуль Микрометр Шилжилт Тойргоор эргэх жигд хөдөлгөөн Төвөөс зугтах хүч Холбоотой болон холбоогүй дамарны систем Эргэвчийн систем Хөшүүргийн дүрэм Ньютоны 1-р хууль Ньютоны 2-р хууль Ньютоны 2-р хууль Ньютоны 3-р хууль Инерцийн хүч Төвөөс зугтах хүч Кориолисын хүч Өргөлт Ажил Харимхай мөргөлдөөн Харимхай бус мөргөлдөөн Энергийн хэмнэлт Максвеллийн дүүжин Инерцийн момент Үрэлт Үрэлт ба чирэх Ньютоны дүүжин Архимедийн дүрэм Гидростатик даралт Хероны усан оргилуур Декартын шумбагч Тэгш ус Харилцах сав Гидростатик парадокс Даралт Насос Ктесибий - галын сургалт Паскалийн хууль Гидравлик өргөгч Бернуллийн зарчим Өргөх (хүч) Таталцлын төв Механик тэнцвэр 1 Механик тэнцвэр 2 Механик тэнцвэр 3 Кавендишийн туршилт Ньютоны бүх нийтийн таталцлын хууль Татах хүчний талбайн эрчим Таталцлын орон Дэлхий дээрх таталцлын орон Газарзүйн координатын систем Стандарт таталцал Фукогийн дүүжин Жингүйдэл Супер өргөлт Чөлөөт уналт Ньютоны хоолой Хэвтээ чигт шидэгдсэн бие Хэвтээ чигт шидэгдсэн бие 2 Чөлөөт уналтын туршилт Савнаас гоожих шингэний урсгал Эгц дээш шидсэн бие Өнцөг үүсгэн шидсэн биеийн хөдөлгөөн Өнцөг үүсгэн шидсэн биеийн хөдөлгөөн-гар бөмбөг траектор ба орбит Ньютоны их буу Геосинхрон хиймэл дагуул Кеплерийн 1-р хууль Кеплерийн 2-р хууль Кеплерийн 3-р хууль - дотоод гаригууд Кеплерийн 3-р хууль - гаднах гаригууд Нарны систем Сарны фаз Од эрхэс Кеплерийн хууль Герцспрунг – Расселийн диаграмм Осциллятор Тойргоор эргэх хөдөлгөөн Энгийн гармоник хөдөлгөөн Гармоник хэлбэлзлийн дээд давхарга Гармоник хэлбэлзлийн хэт давхарга f1 = f2 Гармоник хэлбэлзлийн хэт давхарга f1 ~ f2 Үе шат Дөрвөлжин долгион Блэкберн дүүжин Лиссажусийн муруй Унтрах хэлбэлзэл Албадмал хэлбэлзэл Дүүжин(математик) Математик дүүжин Савлуур - Нисдэг тэрэг Энгийн гармоник хэлбэлзэл Энгийн гармоник хэлбэлзэл - Нисдэг тэрэг Хосолсон хэлбэлзэл Тусгал Хугарал Долгионы шилжилт Тууш долгион Резонанс Дууны хурд Доплерийн эффект Цохих долгион Гюйгенс-Френелийн зарчим Долгионы машин Тууш долгион Хладнигийн дүрүүд Долгионы дүүжин тоглоом Торсоны долгионы машин Долгион Дуу Броуны хөдөлгөөн Тархалт Атомуудын харилцан үйлчлэл Хамгийн тохиромжтой хийн молекулуудын хурдны тархалт Галилео термометр Температурын хэмжээс Дулааны механик эквивалент Калориметр Бодисын төлөв Бодисын төлөв - ус Дотоод энерги Дулаан дамжуулалт - конвекц Дулаан дамжуулалт - цацаргалт Дулаан дамжуулалт-конденсац Изотерм процесс Изобар процесс Изохор процесс Адибат процесс Карногийн цикл Уурын зүтгүүр Хоёр цилиндрт хөдөлгүүр Дөрвөн цилиндрт хөдөлгүүр Дизель хөдөлгүүр Wankel хөдөлгүүр Байнгын хөдөлгөөн Ус уудаг шувуу Хөргөгч Хукийн хууль - 1 Хукийн хууль - 2 Капилляр даралт Дулааны тэлэлт Дулааны тэлэлт Биметал Буцлах цэг - Агаар мандлын даралт Буцалгах цэг - Өндөр Агаар мандлын даралт - Өндөр Дэлхийн агаар мандал Үнэмлэхүй чийгшил Харьцангуй чийгшил Шүүдэр цэг Кулоны хууль Wimshurst машин Van de Graaff үүсгүүр Цахилгаан орон Цэнэг ба орон Конденсатор Хүчдэл, гүйдэл ба эсэргүүцэл Цахилгааны хэлхээ Ом хууль Дотоод эсэргүүцэл Кирхгофын хэлхээний тухай хууль Цахилгаан эсэргүүцэл Температурын коэффициент Термистор Фоторезистор Цахиур Удамших, нэгтгэх Дотоод хагас дамжуулагч Хагас дамжуулагч Диод Транзистор Диодын гүүр Салалт Электролиз Хар тугалгын хүчиллэг зай Ионжуулалт - электроскопыг цэнэггүй болгох Хийн цахилгаан ялгаруулалт Цахилгаан цэнэгийн хүчдэлийн гүйдлийн шинж чанар Цахилгаан нум Индукцийн ороомог Катодын туяа Осциллограф Crookes tube - Мальтагийн хөндлөн хоолой Crookes хоолой дахь бүсүүд Эльмогийн ​​гал Неон чийдэн Флюресцент чийдэн Аянганаас хамгаалах Соронзон Ферромагнетизм Амперийн баруун гарын шурагны дүрмүүд Флемингийн зүүн гарын дүрэм Фарадей мотор Энгийн цахилгаан мотор Амперын хууль Цахилгаан соронзон индукц Лензийн хууль Teltron хоолой Генератор ба динамо Гурван фазын хувьсах гүйдлийн үүсгүүр Трансформатор Waltenhofen-ийн дүүжин Энгийн хувьсах гүйдлийн хэлхээ RLC цуврал хэлхээ RLC зэрэгцээ хэлхээ Математик Цахилгаан соронзон хэлбэлзлийн хэлхээ Призм Нийт дотоод тусгал Хасах ба нэмэлт өнгө Ньютоны диск Туйлшралын туршилт Толин тусгалууд Линз Фокус Эерэг линз Сөрөг линз Нүдний гажиг Байр Томруулдаг шил Микроскоп Кеплерийн дуран Галилейн дуран Хүнхэр толь Гүдгэр толь Ньютоны дуран Гэрлийн урсгал Гэрлийн эрчим Гэрэлтүүлэг Хар бие Хар биеийн загвар Фотоэлектрик нөлөө Цахилгаан соронзон долгион Туйлшруулагч шүүлтүүр Рентген хоолой Michelson – Morley-ийн туршилт Цаг хугацаа тэлэх Уртын агшилт Атомын загварууд Резерфордын алтны ялтасны туршилт Борын загвар Спектроскоп Рубин лазер Милликаны туршлага Комптон тарааж байна Франк-Герцийн туршилт Дэвиссон-Гермерийн туршилт Үелэх систем Цацраг Цацраг идэвхт задралын тухай хууль Муудах гинж Цөмийн урвал Термонуклеарын хай - Нар Пифагорын теорем Пи Радиан Нэгжийн тойрог Вектор нэмэлт Буффоны зүүний асуудал Галтоны самбар Мобиус зурвас Платоник хатуу Грек цагаан толгой Моравийн багш Моравийн багш Hellend vlak Referentiekader Parallellogram van krachten Schuifmaat Micrometer Beweging Cirkelbeweging met constante hoeksnelheid Centrifugaalregelaar Vaste en losse katrol Katrollen Hefboom principe De eerste wet van Newton De tweede wet van Newton De tweede wet van Newton De derde wet van Newton Schijnkracht Middelpuntvliedende kracht Corioliseffect Lift Arbeid Elastische botsing Onelastische botsing Wet van behoud van energie Wiel van Maxwell Traagheidsmoment Wrijving Weerstand en wrijving Newtonpendel Wet van Archimedes Vloeistofdruk Herons fontein Cartesische duiker Waterpas Wet van de communicerende vaten Hydrostatische paradox Druk Pomp Ktesibios - brandweerwagen Wet van Pascal Hydraulische lifter Wet van Bernoulli Liftkracht Zwaartepunt Mechanisch evenwicht 1 Mechanisch evenwicht 2 Mechanisch evenwicht 3 Cavendish-experiment Gravitatiewet van Newton Gravitationele veldsterkte Zwaartekrachtsveld Valversnelling Geografische coördinaten Zwaartekrachtversnelling Slinger van Foucault Gewichtloosheid Super lift Vrije val Buis van Newton Samenstelling van bewegingen Horizontale worp Vrije val experiment Vrije uitstroming uit een vat Verticale worp Projectielbeweging Projectielbeweging - handgranaat Baan van hemellichamen Newton’s kanon Geostationaire satelliet Eerste wet van Kepler Tweede wet van Kepler Derde wet van Kepler - binnenste planeten Derde wet van Kepler - buitenste planeten Zonnestelsel Schijngestalten Sterrenbeeld Wetten van Kepler Hertzsprung-Russelldiagram Oscillatoren Cirkelbeweging Trilling Superpositie Superpositie f1 = f2 Superpositie f1 ≈ f2 Fase Blokgolf Blackburn-slinger Lissajousfiguur Gedempte oscillator Gedwongen oscillator Slinger Slinger - Draadnagel Slinger - Helikopter Harmonische oscillator Harmonische oscillator - Helikopter Gekoppelde oscillatoren Reflectie Refractie Transversale golven in een touw Staande golf Resonantie Geluidssnelheid Dopplereffect Schokgolf Principe van Huygens-Fresnel Golf slinger Staande golf Chladni-patronen Pendulum golven Golvenapparaat voor transversale golven Golf Geluid Brownse beweging Diffusie Interactive tussen atomen Maxwell-Boltzmann-verdeling Galileithermometer Temperatuurschaal Mechanisch equivalent van warmte Calorimeter Aggregatietoestand Aggregatietoestand - water Inwendige energie Flow (konvekce) Straling (radiatie) Geleiding (conductie) Isotherm proces Isobaar proces Isochoor proces Adiabatisch proces Carnotproces Stoomlocomotief Tweetaktmotor Viertaktmotor Dieselmotor Wankelmotor Perpetuum mobile Drinkend vogeltje Refrigerator Wet van Hooke - 1 Wet van Hooke - 2 Capillariteit Thermische uitzetting Thermische uitzetting Bimetaal Kookpunt - Luchtdruk Kookpunt - Hoogte Luchtdruk - Hoogte Aardatmosfeer Absolute vochtigheid Relatieve vochtigheid Dauwpunt Wet van Coulomb Elektriseermachine van Wimshurst Vandegraaffgenerator Elektrisch veld Elektrisch veld en veldsterkte Condensator Spanning, stroom en weerstand Elektrisch netwerk Wet van Ohm Inwendige weerstand Elektriciteitswetten van Kirchhoff Elektrische weerstand Temperatuurcoëfficiënt Thermistor Lichtgevoelige weerstand Silicium Generatie van een elektron – gat paar Intrinsieke halfgeleider Halfgeleider Diode Transistor Bruggelijkrichter Dissociatie Elektrolyse Loodaccu Ionisatie - ontladen van de elektroscoop Gasontlading Stroom-spanning karakteristieken Vlamboog Vonkinductor Kathodestraal Oscilloscoop Crookes-buis - Maltezer kruis Elektrische ontlading in lucht. Sint-Elmusvuur Neonsignaallamp Fluorescentielamp Bliksembeveiliging Magneet Ferromagnetisme Magneetveld rond stroomdraad Linkerhandregel van Fleming Faraday Motor Eenvoudige elektromotor Wet van Ampère Elektromagnetische inductie Wet van Lenz Helmholtz-spoelen Alternator en dynamo Driefasengenerator Transformator Slinger van von Waltenhofen Eenvoudige wisselstroomschakeling RLC seriekring RLC-parallelkring Wiskunde RLC-kring Prisma Totale interne reflectie Subtractieve en additieve kleurmenging Newtonschijf Tweespletenexperiment Spiegels Lens Brandpuntsafstand Positieve lens Negatieve lens Visuele gebreken Accommodatie Loep Microscoop Keplertelescoop Hollandse kijker Holle spiegel Bolle spiegel Newtontelescoop Lichtstroom Lichtsterkte Verlichtingssterkte Zwarte straler Zwarte straler - model Foto-elektrisch effect Electromagnetische golven Polarisatiefilter Röntgenbuis Michelson-Morley-experiment Tijddilatatie Lengtecontractie Atoommodel Rutherford goud folie experiment Atoommodel van Bohr Spectroscoop Robijnlaser Proef van Millikan Compton-effect Franck–Hertz experiment Davisson-Germer: diffractie van elektronen Periodiek systeem Straling Vervalwet Radioactief verval (series) Kernreactie Kernfusie - Zon Stelling van Pythagoras Pi Radian Eenheidscirkel Optellen van Vectoren Naald van Buffon Bord van Galton Möbiusband Regelmatig veelvlak Grieks alfabet Leraar uit Moravië Leraar uit Moravië Skråplan Referansesystem Kraftparallellogram Skyvelære Mikrometer Bevegelse Sirkelbevegelse Sentrifugalregulator Talje Taljer Vektstang Newtons første lov Newtons andre lov Newtons andre lov Newtons tredje lov Fiktiv kraft Sentrifugalkraft Coriolis-kraft Heis Arbeid Elastisk kollisjon Uelastisk kollisjon Energiprinsippet Maxwells pendel Treghetsmoment Friksjon Friksjon og luftmotstand Newtons vugge Arkimedes' prinsipp Hydrostatisk trykk Heronbrunnen Kartesisk dykkar Vaterpass Kommuniserende rør Hydrostatisk paradoks Trykk Pumpe Ktesibios - brannbil Pascal lov Hydraulisk løfter Bernoulli-prinsippet Løft Massesentrum Mekanisk likevekt 1 Mekanisk likevekt 2 Mekanisk likevekt 3 Cavendish-eksperimentet Newtons tyngdelov Intensiteten av tyngdekraften Gravitasjonsfelt Homogene gravitasjonsfelt Geografiske koordinater Tyngdens akselerasjon Foucaults pendel Vektløshet Super heis Fritt fall Fallrør for vakuum Bevegelse i to dimensjoner Horisontal kast Fritt fall eksperiment Vanntrykk og vannfart Vertikal kast Prosjektil-bevegelse Prosjektil-bevegelse - granat Baner Newtons kanon Geostasjonær satellitt Keplers 1. lov Keplers 2. lov Keplers 3. lov - indre planetene Keplers 3. lov - ytre planetene Solsystemet Månefase Stjernebilde Keplers lover Hertzsprung-Russell-diagram Oscillatorer Sirkelbevegelse Mekaniske svingninger Superposisjonsprinsippet Superposisjonsprinsippet f1 = f2 Superposisjonsprinsippet f1 ≈ f2 Fase Firkantbølge Blackburn Pendulum Lissajous-kurven Dempete svingninger Tvungen svingning Pendel Pendel - Spiker Pendel - Helikopter Harmonisk oscillator Harmonisk oscillator - Helikopter Koblede oscillatorer Refleksjon Refraksjon Refleksjon av bølger Stående bølge Resonans Lydens hastighet Dopplereffekt Sjokkbølge Huggens-Fresnel prinsippet Bølge pendel Stående bølge Chladni-figurer Galileos pendel Bølgemaskin tversbølger Bølge Lyd Brownsk bevegelse Diffusjon Atomære vekselvirkninger Maxwell-Boltzmanns fordelingslov Galileo-thermometer Temperaturskala Varmens mekaniske ekvivalent Kalorimeter Aggregattilstand Aggregattilstand - vann Indre energi Varmeoverføring - konveksjon Varmeoverføring - stråling Varmeoverføring - varmeledning Isotermprosess Isobar prosess Isokor prosess Adiabatisk prosess Carnotprosess Damplokomotiv Totaktsmotor Firetaktsmotor Dieselmotor Wankelmotor Perpetuum mobile Drikkefugl Kjøleskap Hookes lov - 1 Hookes lov - 2 Kapillaritet Termisk ekspansjon Termisk ekspansjon Bimetall Kokepunkt - Atmosfærisk trykk Kokepunkt - Høgde over havet Atmosfærisk trykk - Høgde over havet Jordens atmosfære Absolutt luftfuktighet Relativ luftfuktighet Duggpunkt Coulombs lov Wimshurst Maskin Van de Graaff-generator Elektrisk felt Elektrisk ladning og elektriske felt Kondensator Spenning, strøm og motstand Elektronisk krets Ohms lov Indre motstand Kirchhoffs lover Elektrisk motstand Temperaturkoeffisient Termistor Photoresistor Silisium Rekombinasjon Intrensik halvleder Halvleder Diode Transistor Brolikeretter Dissosiasjon Elektrolyse Blyakkumulator Ionisering - tap av elektrisk ladning Elektrisk utladning gjennom en gass Spenning/strøm diagram - gassutladning Lysbue Ruhmkorffs induktor Elektronstråle Oscilloskop Maltese Cross Tube Regioner i Crookes rør Sankt Elms ild Neonlampe Lysrør Lynvern beskyttelse Magnet Ferromagnetisme Magnetfelt rundt rett leder Venstre regel Fleming hånd Faraday Motor Enkel elektrisk motor Ampères lov Elektromagnetisk induksjon Lenz' lov Teltronrør Alternator og dynamo 3-fase generator Transformator Virvelstrøm Vekselstrøm i kondensator og spole RLC-seriekrets RLC-parallellkrets Matematikk Svingekrets Prisme Totalrefleksjon Subtraktiv og additiv fargeblanding Newton's fargehjulet Dobbeltspalte-eksperimentet Speil Optisk linse Brennvidde Konveks linse Konkav linse Optisk defekt i øyet Akkommodasjon Lupe Mikroskop Keplers kikkert Galileo kikkert Konkave speil Konveks spejl Newtonsk reflektor teleskop Lysflux Lysstyrke Belysningsstyrke Svart legeme Vart legeme - modell Fotoelektrisk effekt Elektromagnetiske bølger Polariserande filter Røntgenrør Michelson-Morley-eksperimentet Tidsdilatasjon Lengdekontraksjon Atom Model Gullfolieeksperimentet Bohrs atommodell Spektroskop Rubinlaser Millikan rettssak Comptonspredning Franck-Hertz eksperiment Davisson–Germer-eksperimentet Periodesystemet Stråling Radioaktiv nedbrytning Nedbrytningskjeden Kjernereaksjon Kjernefysisk fusjon - Solen Pythagoras’ læresetning Pi Radian Enhetssirkelen Vektoraddisjon Buffons nål Plinko sannsynlighet Möbius’ bånd Platonsk legeme Det greske alfabetet Lærer fra Moravia Lærer fra Moravia Równia pochyła Układ odniesienia Równoległobok sił Suwmiarka Śruba mikrometryczna Ruch Ruch jednostajny po okręgu Regulator odśrodkowy obrotów Wielokrążek stały i przesuwny Wielokrążek Dźwignia dwustronna I zasada dynamiki Newtona II zasada dynamiki Newtona II zasada dynamiki Newtona III zasada dynamiki Newtona Siła bezwładności Siła odśrodkowa Efekt Coriolisa Winda Praca mechaniczna Zderzenia sprężyste Zderzenia niesprężyste Zasada zachowania energii Koło Maxwella Moment bezwładności Tarcie Równia pochyła Kołyska Newtona Prawo Archimedesa Ciśnienie hydrostatyczne Fontanna Herona Nurek Kartezjusza Poziomica Naczynia połączone Paradoks hydrostatyczny Ciśnienie Pompa Ktesibios - pompa strażacka Prawo Pascala Podnośnik hydrauliczny Równanie Bernoulliego Siła nośna Środek ciężkości Rodzaje równowagi Równowaga 2 Równowaga 3 Eksperyment Cavendisha Prawo powszechnego ciążenia Natężenie pola grawitacyjnego Pole grawitacyjne centralne Pole grawitacyjne jednorodne Współrzędne geograficzne Przyspieszenie ziemskie Wahadło Foucaulta Stan nieważkości Super winda Spadek swobodny Rura Newtona Skladanie ruchów Rzut poziomy Spadkownica Wypływ cieczy przez otwór Rzut pionowy do góry Rzut ukośny Rzut ukośny - granat Trajektorie ciał Prędkości kosmiczne Satelity geostacjonarne I prawo Keplera II prawo Keplera III prawo Keplera – planety wewnętrzne III prawo Keplera – planety zewnętrzne Układ Słoneczny Fazy Księżyca Gwiazdozbiory Prawa Keplera Diagram Hertzsprunga-Russella Oscylatory Ruch po okręgu Drgania harmoniczne Składanie drgań Składanie drgań f1 = f2 Składanie drgań f1 ≈ f2 Faza drgań harmonicznych Fala prostokątna Wahadło Blackburn Składanie drgań prostopadłych Drgania tłumione Drgania wymuszone Wahadło matematyczne Wahadło matematyczne - Gwóźdź Wahadło matematyczne - Śmigłowiec Drgania mechaniczne Mechaniczny oscylator – Śmigłowiec Oscylatory sprzężone Odbicie fali Załamanie fali Faza przy odbiciu Fale stojące Rezonans Prędkość dźwięku Efekt Dopplera Fala uderzeniowa Zasada Huygensa Fale wahadłowe Fale stojące Figury Chladniego Wahadło Galileusza Falownica Juliusa Falowanie Dźwięk Ruchy Browna Dyfuzja Oddziaływanie atomów Rozkład prędkości cząsteczek gazu Termometr Galileusza Skale temperatur Mechaniczny równoważnik ciepła Kalorymetr Stan skupienia materii Stan skupienia materii - woda Energia wewnętrzna Przekaz energii wewnętrznej – konwekcja Przekaz energii wewnętrznej – promieniowanie Przekaz energii wewnętrznej – przewodnictwo cieplne Przemiana izotermiczna – Prawo Boyle’a-Mariotte’a Przemiana izobaryczna - Prawo Gay-Lussaca Przemiana izochoryczna - Prawo Charles’a Przemiana adiabatyczna Cykl Carnota Lokomotywa parowa Silnik dwusuwowy Silnik czterosuwowy Silnik o zapłonie samoczynnym Silnik Wankla Perpetuum mobile Kaczka pijaczka Chłodziarka Prawo Hooke’a - 1 Prawo Hooke’a - 2 Ciśnienie kapilarne Rozszerzalność cieplna Rozszerzalność cieplna Bimetal Temperatura wrzenia - Ciśnienie atmosferyczne Temperatura wrzenia - Wysokość bezwzględna Ciśnienie atmosferyczne - Wysokość bezwzględna Atmosfera Ziemi Wilgotność bezwzględna Wilgotność względna Punkt rosy Prawo Coulomba Maszyna Wimshursta Generator Van de Graaffa Centralne pole elektrostatyczne Ładunki i pola elektryczne Kondensator Napięcie, prąd i rezystancja Obwód elektryczny Prawo Ohma Opór wewnętrzny ogniwa Prawa Kirchhoffa Opór elektryczny Temperaturowy współczynnik rezystancji Termistor