https://www.vascak.cz/?id=13&language=bg
Физика в училище
iTunes Google play Windows Store pdf
 

Механика

 

Гравитационно поле

 

Mеханични трептения и вълни

 

Термодинамика и молекулна физика

 

Електростатика

 

Електрически ток

 

Полупроводници

 

Електрически ток в течността

 

Електрически ток във вакуум и газове

 

Магнитно поле

 

Променлив ток

 

Оптика

 

Специална теория на относителността

 

Атомна физика

 

Ядрена физика

 

Математика