https://www.vascak.cz/?id=14&language=hr
Fizika u školi
iTunes Google play Windows Store pdf
 

Mehanika

 

Gravitacijsko polje

 

Mehaničko titranje i valovi

 

Molekularna fizika i termodinamika

 

Elektrostatika

 

Električna struja

 

Poluvodiči

 

Električna struja kroz tekućine

 

Električna struja kroz plinove i vakuum

 

Magnetsko polje

 

Izmjenična električna struja

 

Optika

 

Posebna teorija relativnosti

 

Atomska fizika

 

Nuklearna fizika

 

Matematika