https://www.vascak.cz/?id=2158&k=413
Sférická astronomie
Příklad  1. Hvězda má rektascenzi α = 5 h 14 min 26,8 s. Vypočtěte její hodinový úhel …
Příklad  2. Pro kterou zeměpisnou šířku bude Vega v souhvězdí Lyry cirkumpolární, …
Příklad  3. Úhel, pod kterým bychom viděli velkou poloosu trajektorie Země ze …
Příklad  4. Dvojhvězda Sírius má paralaxu 0,379ˮ. Její složky jsou na obloze vzdáleny …
Příklad  5. Nad vlakem o délce 100 m, který zastavil v poli se objevilo UFO. Máte k …
Příklad  6. Pozorovatel v Českých Budějovicích určil zenitovou vzdálenost světového …
Příklad  7. V důsledku precesního pohybu Země zemská osa velmi zvolna opisuje kružnici …
Příklad  8. V juliánském kalendáři byla délka roku stanovena na 365,25 středního …
Příklad  9. Vypočtěte, jak se liší místní pražský čas od času středoevropského,leží-li …
Příklad  10. Vypočtěte, kolik ukazovaly hodiny regulované podle hvězdného času v 11 h …
Příklad  11. Délka tropického roku je 365,242 2 středních slunečních dnů nebo 366,242 2 …
Příklad  12. Střední poledne nastává současně s pravým polednem jen čtyřikrát v roce: …
Příklad  13. V Pardubicích byla změřena výška horní kulminace Capelly v souhvězdí Vozky …
Příklad  14. Určete zeměpisnou šířku Prahy, jestliže výška kulminujícího Arktura, který …
Příklad  15. Určete, v které zeměpisné šířce není možno pozorovat hvězduAtair ze …
Příklad  16. Sirius v souhvězdí Velkého psa má deklinaci δ = -16°38,8'. Určete jeho …
Příklad  17. V kterých zeměpisných šířkách mohou Slunce, Měsíc a planety jejichž …
Příklad  18. V roce 1582 byl zaveden gregoriánský kalendář, kterým délka roku byla …
Kapitoly