https://www.vascak.cz/?id=2301
Testy z fyziky - milionář
  1. ZŠ - Vlastnosti látek a těles
PříkladTEST PříkladTrénink PříkladZkoušení PříkladVýsledky
  2. ZŠ - Mechanika
PříkladTEST PříkladTrénink PříkladZkoušení PříkladVýsledky
  3. ZŠ - Termika
PříkladTEST PříkladTrénink PříkladZkoušení PříkladVýsledky
  4. ZŠ - Elektřina a magnetismus
PříkladTEST PříkladTrénink PříkladZkoušení PříkladVýsledky
  5. ZŠ - Optika
PříkladTEST PříkladTrénink PříkladZkoušení PříkladVýsledky
  6. ZŠ - Atomy
PříkladTEST PříkladTrénink PříkladZkoušení PříkladVýsledky
  7. ZŠ - Vesmír
PříkladTEST PříkladTrénink PříkladZkoušení PříkladVýsledky
  8. Řecká abeceda
PříkladTEST PříkladTrénink PříkladZkoušení PříkladVýsledky
  9. Násobky a díly jednotek
PříkladTEST PříkladTrénink PříkladZkoušení PříkladVýsledky
  10. Fyzikální veličiny
PříkladTEST PříkladTrénink PříkladZkoušení PříkladVýsledky
  11. Kinematika
PříkladTEST PříkladTrénink PříkladZkoušení PříkladVýsledky
  12. Molekulová fyzika a termika
PříkladTEST PříkladTrénink PříkladZkoušení PříkladVýsledky
  13. Struktura látek
PříkladTEST PříkladTrénink PříkladZkoušení PříkladVýsledky
  14. Teplota a molární veličiny
PříkladTEST PříkladTrénink PříkladZkoušení PříkladVýsledky
  15. Teplo, děje v plynech
PříkladTEST PříkladTrénink PříkladZkoušení PříkladVýsledky
  16. Kmitání, vlnění, zvuk
PříkladTEST PříkladTrénink PříkladZkoušení PříkladVýsledky
  17. Elektrostatika
PříkladTEST PříkladTrénink PříkladZkoušení PříkladVýsledky
  18. Elektrický proud
PříkladTEST PříkladTrénink PříkladZkoušení PříkladVýsledky
  19. Polovodiče
PříkladTEST PříkladTrénink PříkladZkoušení PříkladVýsledky
  20. Elektrický proud v kapalinách
PříkladTEST PříkladTrénink PříkladZkoušení PříkladVýsledky
  21. Elektrický proud v plynech a ve vakuu
PříkladTEST PříkladTrénink PříkladZkoušení PříkladVýsledky