https://www.vascak.cz/?id=24&language=kg
Мектепте физика
iTunes Google play Windows Store pdf
 

Механика

 

Гравитациялык талаа

 

Механикалык термелүүлөр жана толкундар

 

Молекулалык физика жана термодинамика

 

Электростатика

 

Электр тогу

 

Жарым өткөргүчтөр

 

Суюктуктардагы электр тогу

 

Вакуумдагы жана газдардагы токтун өткөрүмдүүлүгү

 

Магниттик талаа

 

Өзгөрмө ток

 

Оптика

 

Атайын салыштырмалуулук теориясы

 

Атомдук физика

 

Ядролук физика

 

Математика