https://www.vascak.cz/?id=30&language=pl
Fizyka w szkole
iTunes Google play Windows Store pdf
 

Mechanika

 

Pole grawitacyjne

 

Drgania i fale mechaniczne

 

Fizyka molekularna i termodynamika

 

Elektrostatyka

 

Prąd elektryczny

 

Półprzewodniki

 

Prąd elektryczny w cieczach

 

Prąd elektryczny w gazach i próżni

 

Pole magnetyczne

 

Prąd przemienny

 

Optyka

 

Szczególna teoria względności

 

Fizyka atomowa

 

Fizyka jądrowa

 

Matematyka