https://www.vascak.cz/?id=35&language=si
Fizika v šoli
iTunes Google play Windows Store pdf
 

Mehanika

 

Gravitacijsko polje

 

Mehanična nihanja in valovanja

 

Termodinamika in molekularna fizika

 

Elektrostatika

 

Električni tok

 

Polprevodnik

 

Električni tok v tekočinah

 

Električni tok v plinih in vakuumu

 

Magnetno polje

 

Izmenični električni tok

 

Optika

 

Posebna teorija relativnosti

 

Atomska fizika

 

Jedrska fizika

 

Matematika