https://www.vascak.cz/?id=36&language=sr
Физика у школи
iTunes Google play Windows Store pdf
 

Механика

 

Гравитационо поље

 

Механичке осцилације и таласи

 

Молекуларна физика и термодинамика

 

Електростатика

 

Електрична струја

 

Полупроводници

 

Струја у течностима

 

Електрична струја у гасовима и вакууму

 

Магнетско поље

 

Наизменична струја

 

Оптика

 

Специјална теорија релативности

 

Атомска физика

 

Нуклеарна физика

 

Математика