https://www.vascak.cz/?id=38&language=se
Fysik i skolan
iTunes Google play Windows Store pdf
 

Mekanik

 

Gravitationsfält

 

Svängningar och vågor

 

Termodynamik och molekylfysik

 

Elektrostatik

 

Elektrisk ström

 

Halvledare

 

Elektrisk ström i vätska

 

Elektrisk ström i gaser och vakuum

 

Magnetfält

 

Växelström

 

Optik

 

Speciella relativitetsteorin

 

Atomfysik

 

Kärnfysik

 

Matematik