https://www.vascak.cz/?id=6063
Informatika LYT 3. ročník

Obsah

1. Textový editor Word (12)
 • Tvorba stylů, nastavení, práce s nimi 4
 • Týmová spolupráce, sledování změn 1
 • Tvorba formulářů 3
 • Hromadná korespondence 2
 • Export a import dat, propojení s dalšími aplikacemi a s Internetem 2
2. Tabulkový procesor Excel (12)
 • Vzorce a funkce s využitím relativní a absolutní adresace 4
 • Zamknutí / odemknutí buňky a celého souboru, export a import dat 1
 • Podmíněné formátování, ověření dat 1
 • Databáze v tabulkovém procesoru – filtrování, řazení 2
 • Formuláře (tvorba a použití) 2
 • Makra 2
3. Počítačová grafika (28)
 • Základní terminologie z oblasti počítačové grafiky 1
 • Rastrová, vektorová a 3D grafika 1
 • Grafické formáty a barevné modely, barevná věrnost (kalibrace) 1
 • Získávání digitálních obrázků – vyhledávání, skenování, digitální fotografie 4
 • Základní úpravy fotografií – rozlišení, změna rozměrů, otáčení, barevná hloubka 2
 • Oříznutí, jas, kontrast, barevné podání obrázku, redukce červených očí, redukce šumu 2
 • Vrstvy, masky, efekty, filtry, průhlednosti 3
 • Klonovací razítko a další nástroje 2
 • Vektorová grafika, prostředí programu, nastavení stránky, základní kreslící pomůcky 2
 • Kreslení základních objektů, editace objektů a jejich tvarování 3
 • Vlastnosti objektů, řazení, umístění, zarovnání, průnik, sloučení, oříznutí 3
 • Křivky, práce s textem a bitmapou 2
 • Konverze mezi formáty, komprese dat, export do PDF 2
4. Databáze (16)
 • Základní terminologie, oblasti použití relačních databází 2
 • Základní práce s databází, tabulkami, datový typy, indexování 2
 • Relace, referenční integrita, výrazy 2
 • Ověřovací pravidla, vstupní masky, třídění a filtrování dat, výpočty v databázi 4
 • Dotazy – výběrový, vytvářecí, aktualizační, odstraňovací, parametrický 5
 • Tvorba formulářů a podformulářů 1