iTunes Google play Windows Store
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Da biste izbjegli ponavljana pitanja:
1. Možete kreirati video zapise iz mojih animacija i smjestiti ih, na primjer na youtube.
2. Takođe možete napraviti snimke zaslona iz mojih animacija i koristiti ih.

Fizika u školi - HTML5   (Fizika Animacije/Simulacije)
Mehanika Gravitaciono polje Mehaničke oscilacije i talasi Molekularna fizika i termodinamika Еlektrostatika Еlektrična struja Poluprovodnici Struja u tečnostima Električna struja u gasovima i vakuumu Magnetsko polje Naizmjenična struja (AC) Optika Specijalna teorija relativnosti Atomska fizika Nuklearna fizika Matematika