iTunes Google play Windows Store
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Aby uniknąć powtarzających się pytań:
1. Możesz tworzyć filmy z moich animacji i umieszczać je np. Na youtube.
2. Możesz także robić zrzuty ekranu z moich animacji i używać ich.

Fizyka w szkole - HTML5   (Fizyka Animacje/Symulacje)
Mechanika Pole grawitacyjne Drgania i fale mechaniczne Fizyka molekularna i termodynamika Elektrostatyka Prąd elektryczny Półprzewodniki Prąd elektryczny w cieczach Prąd elektryczny w gazach i próżni Pole magnetyczne Prąd przemienny Optyka Szczególna teoria względności Fizyka atomowa Fizyka jądrowa Matematyka