iTunes Google play Windows Store
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Қайталанатын сұрақтарды болдырмау үшін:
1. Сіз менің анимацияларымнан бейнелер жасап, оларды орналастыра аласыз, мысалы youtube-те.
2. Сондай-ақ, менің анимацияларымнан скриншоттар жасап, оларды қолдануға болады.

Мектептегі физика - HTML5   (Физикалық анимациялар / модельдеу)
Механика Гравитациялық өріс Механикалық тербелістер мен толқындар Молекулалық физика және термодинамика Электростатика Электр тоғы Жартылай өткізгіштер Сұйықтардағы электр тогы Газдардағы және вакуумдағы ток өткізгіштік Магнит өрісі Айнымалы ток Оптика Арнайы салыстырмалылық Атом физикасы Ядролық физика Математика