iTunes Google play Windows Store
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
For å unngå gjentatte spørsmål:
1. Du kan lage videoer fra animasjonene mine og plassere dem, for eksempel på youtube.
2. Du kan også lage skjermbilder av animasjonene mine og bruke dem.

Fysikk på skolen - HTML5   (Fysikk Animasjoner/Simuleringer)
Mekanikk Gravitasjonsfelt Mekaniske svingninger og bølger Molekylære fysikk og termodynamikk Elektrostatikk Elektrisk strøm Halvleder Elektrisk strøm i væsker Elektrisk strøm i gasser og vakuum Magnetfelt Vekselstrøm Optikk Den spesielle relativitetsteorien Atomfysikk Kjernefysikk Matematikk