iTunes Google play Windows Store
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Da se izognete ponavljajočim se vprašanjem:
1. Iz mojih animacij lahko ustvarite videoposnetke in jih postavite, na primer na youtube.
2. Iz mojih animacij lahko naredite tudi posnetke zaslona in jih uporabite.

Fizika v šoli - HTML5   (Fizika Animacije/Simulacije)
Mehanika Gravitacijsko polje Mehanična nihanja in valovanja Termodinamika in molekularna fizika Elektrostatika Polprevodnik Polprevodnik Električni tok v tekočinah Električni tok v plinih in vakuumu Magnetno polje Izmenični električni tok Optika Posebna teorija relativnosti Atomska fizika Jedrska fizika Matematika