iTunes Google play Windows Store
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Кайра кайталануучу суроолорго жол бербөө үчүн:
1. Менин анимациямдан видеолорду жаратып, аларды жайгаштырсаңыз болот, мисалы youtube-ге.
2. Ошондой эле анимациямдан скриншотторду жасап, аларды колдонсоңуз болот.

Мектепте физика - HTML5   (Физикалык анимациялар/симуляциялар)
Механика Гравитациялык талаа Механикалык термелүүлөр жана толкундар Молекулалык физика жана термодинамика Электростатика Электр тогу Жарым өткөргүчтөр Суюктуктардагы электр тогу Вакуумдагы жана газдардагы токтун өткөрүмдүүлүгү Магниттик талаа Өзгөрмө ток Оптика Атайын салыштырмалуулук теориясы Атомдук физика Ядролук физика Математика