iTunes Google play Windows Store
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
За да избегнете повтарящи се въпроси:
1. Можете да създавате видеоклипове от моите анимации и да ги поставяте, например в youtube.
2. Можете също така да направите скрийншотове от моите анимации и да ги използвате.

Физика в училище - HTML5   (Физика Анимации/Симулации)
Механика Гравитационно поле Mеханични трептения и вълни Термодинамика и молекулна физика Електростатика Електрически ток Полупроводници Електрически ток в течността Електрически ток във вакуум и газове Магнитно поле Променлив ток Оптика Специална теория на относителността Атомна физика Ядрена физика Математика